Khác biệt giữa các bản “Chúa Sống Trong Tôi”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
(Tạo trang mới với nội dung “==Tác Giả== *Nguyên tác: *Tựa đề: Chúa Sống Trong Tôi *Lời: Daniel W. Whittle *Nhạc: James McGranahan *Tài Liệu: ==Lời Anh=…”)
 
(Added mp3 and pdf)
 
Dòng 1: Dòng 1:
 
==Tác Giả==
 
==Tác Giả==
 
 
*Nguyên tác:  
 
*Nguyên tác:  
 
 
*Tựa đề:  Chúa Sống Trong Tôi
 
*Tựa đề:  Chúa Sống Trong Tôi
 
 
*Lời: Daniel W. Whittle
 
*Lời: Daniel W. Whittle
 
 
*Nhạc: James McGranahan
 
*Nhạc: James McGranahan
 
 
*Tài Liệu:
 
*Tài Liệu:
 
 
==Lời Anh==
 
==Lời Anh==
 
 
 
 
==Lời Việt==
 
==Lời Việt==
 
 
:'''Chúa Sống Trong Tôi'''
 
:'''Chúa Sống Trong Tôi'''
 
 
:1.  Lìa Chúa yêu thương tôi đi lạc đường
 
:1.  Lìa Chúa yêu thương tôi đi lạc đường
 
:Màn đêm tìm đâu ánh dương
 
:Màn đêm tìm đâu ánh dương
 
:Thánh Kinh cho tôi chân lý rạng ngời
 
:Thánh Kinh cho tôi chân lý rạng ngời
 
:Soi sáng cho đường lối tôi.
 
:Soi sáng cho đường lối tôi.
 
 
:'''Điệp Khúc:'''
 
:'''Điệp Khúc:'''
 
:Nay Chúa sống trong tôi cho đến luôn muôn đời
 
:Nay Chúa sống trong tôi cho đến luôn muôn đời
 
: Ồ! Đời tôi có Jêsus rồi, vui hát tôn Ngài chẳng thôi.
 
: Ồ! Đời tôi có Jêsus rồi, vui hát tôn Ngài chẳng thôi.
 
 
:2.  Rực rỡ muôn hoa trong ánh mặt trời
 
:2.  Rực rỡ muôn hoa trong ánh mặt trời
 
:Tình yêu Ngài ban khắp nơi
 
:Tình yêu Ngài ban khắp nơi
 
:Tỏa soi đem bao sự sống cho đời
 
:Tỏa soi đem bao sự sống cho đời
 
:Và Chúa trong đời sống tôi.
 
:Và Chúa trong đời sống tôi.
 
 
:3.  Sự sống ban cho hoa trái trong vườn
 
:3.  Sự sống ban cho hoa trái trong vườn
 
: Đẹp xinh, ngọt ngon, ngát hương
 
: Đẹp xinh, ngọt ngon, ngát hương
 
:Chúc tôn Cha yêu thương đến muôn đời
 
:Chúc tôn Cha yêu thương đến muôn đời
 
:Và Thánh Linh, sự sống tôi.
 
:Và Thánh Linh, sự sống tôi.
 
 
:4.  Đầy dẫy trong tôi ơn Chúa tuôn tràn
 
:4.  Đầy dẫy trong tôi ơn Chúa tuôn tràn
 
:Quyền năng từ nơi Chúa ban
 
:Quyền năng từ nơi Chúa ban
 
: Đổi thay cho tôi được giống như Ngài
 
: Đổi thay cho tôi được giống như Ngài
 
:Vì Chúa không hề chuyển lay.
 
:Vì Chúa không hề chuyển lay.
 
+
==Ca Khúc==
 +
==Nhạc Đệm==
 +
:<html5media height="520" width="1280">https://wiki.thuvientinlanh.org/ThanhCa/TCTLVNMN/beat/594.mp3</html5media>
 +
==Nhạc==
 +
:<pdf width="400px" height="600px">https://wiki.thuvientinlanh.org/ThanhCa/TCTLVNMN/sheet/594.pdf</pdf>
 
==Tài Liệu Tham Khảo==
 
==Tài Liệu Tham Khảo==
 
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam]] (2011) - Bài số 594
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam]] (2011) - Bài số 594
 
* [[Thánh Ca]] – Thư Viện Tin Lành
 
* [[Thánh Ca]] – Thư Viện Tin Lành

Bản hiện tại lúc 02:50, ngày 9 tháng 1 năm 2020

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Chúa Sống Trong Tôi
  • Lời: Daniel W. Whittle
  • Nhạc: James McGranahan
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Chúa Sống Trong Tôi
1. Lìa Chúa yêu thương tôi đi lạc đường
Màn đêm tìm đâu ánh dương
Thánh Kinh cho tôi chân lý rạng ngời
Soi sáng cho đường lối tôi.
Điệp Khúc:
Nay Chúa sống trong tôi cho đến luôn muôn đời
Ồ! Đời tôi có Jêsus rồi, vui hát tôn Ngài chẳng thôi.
2. Rực rỡ muôn hoa trong ánh mặt trời
Tình yêu Ngài ban khắp nơi
Tỏa soi đem bao sự sống cho đời
Và Chúa trong đời sống tôi.
3. Sự sống ban cho hoa trái trong vườn
Đẹp xinh, ngọt ngon, ngát hương
Chúc tôn Cha yêu thương đến muôn đời
Và Thánh Linh, sự sống tôi.
4. Đầy dẫy trong tôi ơn Chúa tuôn tràn
Quyền năng từ nơi Chúa ban
Đổi thay cho tôi được giống như Ngài
Vì Chúa không hề chuyển lay.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo