Chúa Ngự Trong Tôi

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 02:52, ngày 9 tháng 1 năm 2020 của Admin (Thảo luận | đóng góp) (Added mp3 and pdf)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Chúa Ngự Trong Tôi
  • Lời: Benjamin A. Barb
  • Nhạc:
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Chúa Ngự Trong Tôi
Ha-lê-lu-gia, Jêsus ngự trong tôi
Ha-lê-lu-gia, Jêsus bạn hữu tôi
Mọi tội tôi Ngài làm trong trắng
Tâm tôi nay hoàn toàn sung sướng
Ha-lê-lu-gia, có Jêsus trong lòng.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo