Chúa Mong Bạn Quay Về

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Chúa Mong Bạn Quay Về
  • Lời: Vĩnh Phúc
  • Nhạc: Buddy Lawson
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Chúa Mong Bạn Quay Về
1. Mong bạn quay về, Chúa mong bạn quay về
Ngài đang ở đây ngóng trông bạn về
Jêsus kêu gọi, hãy nghe Ngài khuyên mời
Bạn ơi, Chúa đang kêu bạn mau tới
Đem mọi lo lắng đớn đau trên đời
Về bên Ngài bình an sống trong vui tươi
Jêsus mong đợi, Chúa mong bạn lâu rồi
Đừng nên bỏ qua cơ hội.
2. Trong giờ êm đềm, phút giây thật êm đềm
Bạn ơi! Hãy mau bước lên cầu nguyện
Mau quỳ bên Ngài, Chúa tha tội bao ngày
Về nương náu trong tay Ngài thân ái
Qua dòng nước mắt ăn năn tuôn dài
Bạn vui mừng nhận ơn xót thương hôm nay
Xin đừng do dự, cớ sao bạn do dự
Về ngay với Cha nhân từ.
3. Hai ngàn năm rồi, đã hai ngàn năm rồi
Ngài thương thế gian, giáng sinh chuộc tội
Bao người trên đời, biết bao người trên đời
Nhận ơn Chúa ban tâm hồn tươi mới
Mong bạn mau bước đến ăn năn tội
Vì cơ hội cùng năm tháng theo nhau thôi
Jêsus đang chờ, Chúa đang còn mong chờ
Bạn mau đến ngay bây giờ.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo