Chúa Mong Anh Về

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Chúa Mong Anh Về
  • Lời: Đinh Thái Vinh
  • Nhạc: Haldor Lillenas, 1918
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Chúa Mong Anh Về
1. Jêsus yêu thương công bình, Cứu Chúa đã đến
Để cứu thế nhân đang đau thương trong lầm than
Đem tin vui cho muôn người biết đến Jêsus
Đấng yêu thương chết thay cho người.
Điệp Khúc:
Yêu người, Ngài xuống trần gian
Thay người Ngài chết đau thương
Cho muôn dân biết tình yêu Cứu Chúa vô biên
Đấng yêu thương hiển vinh muôn đời.
2. Jêsus oai nghi, nhân từ, Cứu Chúa chí ái
Chúa quá xót thương cho nhân gian trong tội ô
Gô-gô-tha xưa Con Trời đã chết thay tôi
Chúa ôi con quyết tin nơi Ngài.
3. Sao hôm nay anh chưa về với Chúa chí ái
Đấng chết thế anh trên Gô-gô-tha ngày xưa?
Dang tay yêu thương đang chờ, Chúa vẫn mong anh
Hãy mau mau tiếp nghinh Con Trời.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo