Chúa Luôn Đáp Lời

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Chúa Luôn Đáp Lời
  • Lời: C. A. Miles
  • Nhạc: C. Austin Miles
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Chúa Luôn Đáp Lời
1. Dẫu bao chông gai ở trên đường đời
Nguyện xin Cha thiên thượng luôn ở với
Kề Chúa chí nhân chắc không lo gì
Chúa đáp lời bất cứ việc chi.
Điệp Khúc:
Chúa luôn đáp tiếng khẩn cầu
Hoặc khi không, khi có, hoặc đi hay ở
Tiếng ta cầu xin Chúa hằng luôn nghe thấy
Ngài chắc trả lời có hay không đều là do ý Cha trên trời.
2. Luồng mây đen kia lướt qua đầu này
Thì ơn trên cao tràn tuôn thỏa bấy
Ngài giúp đỡ nên chẳng chi lo buồn
Bởi Chúa hằng đoái đến ta luôn.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo