Chúa Jêsus Con Hứa Theo Ngài

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Chúa Jêsus Con Hứa Theo Ngài
  • Lời: John E. Bode
  • Nhạc: James W. Elliott
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Chúa Jêsus Con Hứa Theo Ngài
1. Jêsus con hứa xin theo Ngài phục sự tận tâm đến cùng
Nguyện xin Ngài sát con chẳng rời là bạn và chủ của con
Con chẳng nao sợ giữa chiến trường nếu Chúa luôn luôn cạnh bên
Con chẳng khi nào đi tách đường, vì Ngài dắt chăn chiên mình.
2. Nguyện cho con cảm biết chính Ngài giữa đời tăm tối phủ trùm
Nhìn xem quang cảnh đang lóe mờ, rền nghe tiếng cám dỗ vang
Bao kẻ tử thù đang vây chặt ở quanh và ngay nội tâm
Hỡi Chúa Jêsus xin đến gần, gìn con khỏi xa vào tội.
3. Lạy Jêsus, Chúa đã hứa ban cho mọi người theo gót Ngài
Rằng nơi vinh hiển Ngài đang ngự, rồi họ cũng sẽ đến nơi
Chúa ôi con nguyện hứa suốt đời hiến tâm thân hầu việc Ngài
Hỡi Chúa con, bạn con, hãy thương dùng ơn giúp con theo Ngài.
4. Nguyện cho con lắng nghe tiếng Ngài bằng lời trong sáng rõ ràng
Vượt trên giông tố của khát vọng, và âm thanh của ý riêng
Phán cho tâm hồn nên lắng dịu, nhắc khuyên con hay giục con
Xin phán, đem lòng con lắng nghe, vì Ngài dắt chăn linh hồn.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo