Chúa Hiểu Thấu Vô Cùng

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Chúa Hiểu Thấu Vô Cùng
  • Lời: Vĩnh Phúc
  • Nhạc: William J. Kirkpatrick
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Chúa Hiểu Thấu Vô Cùng
1. Ai đang còn mang gánh ô tội chất ngất trên vai?
Ai đang còn mang nỗi u hoài trong tim chẳng phai?
Ai trong thời gian vút bay
Buồn lo đến tương lai
Nước mắt ngày đêm tuôn dài
Jêsus biết hết rồi.
Điệp Khúc:
Trao trong cánh tay Ngài những tháng năm tương lai
Đường đời lắm chông gai
Mau nghỉ yên trong Ngài.
2. Ai đang mệt mê giữa sa mạc nắng cháy khô khan?
Ai đang còn lạc giữa khu rừng thâm u tối tăm?
Ai đang gặp bao khó khăn
Lòng sợ hãi phân vân
Những nỗi niềm riêng âm thầm
Jêsus biết hết rồi.
3. Ai đang lặng nghe tiếng kêu gọi ấm áp thiêng liêng?
Con ơi, dừng chân hãy quay về cùng ta nghỉ yên
Ta ban bình an đức tin
Nguồn an ủi vô biên
Những lỗi lầm xưa trong đời
Jêsus biết hết rồi.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo