Chúa Chết Vì Tôi

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Chúa Chết Vì Tôi
  • Lời: John Newton
  • Nhạc: Baylus B. McKinney
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Chúa Chết Vì Tôi
1. Kìa, tôi thấy một người nơi thập tự
Đầy huyết thống khổ thắm tươi
Này, đôi mắt mỏi mòn ngó chăm tôi
Vì lúc ấy đứng bên người.
Điệp Khúc:
Bởi tôi Ngài treo ở thập hình kia
Chúa chết trong sự đớn đau
Thế nên bây giờ tôi hiến thân tôi
Vì tôi Chúa tuôn huyết đào.
2. Tận hơi thở cuối cùng chẳng thể quên
Vì thấy cảnh trước mắt tôi
Tội tôi Chúa mang thập giá treo lên
Lời Chúa phán linh nghiệm rồi.
3. Lòng tôi biết muôn tội ở trong tôi
Và biết chắc sẽ chết thôi
Dòng suối huyết tuôn tràn tẩy thanh tôi
Tại chỗ đóng đinh trên đồi.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo