Chúa Cứu Tôi

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Chúa Cứu Tôi
  • Lời: Audrey Lee Butler
  • Nhạc: Audrey Lee Butler
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Chúa Cứu Tôi
1. Tự do thay, đời tôi cách xa bao nhiêu phiền ưu
Khi được Chúa cứu khỏi tội
Tự do, nay còn đâu những tháng năm mê muội
Lang thang lạc lối trong trần gian.
Điệp Khúc:
Ngài cứu vớt tôi bằng chính huyết báu đổ trên thập hình
Chuộc mua tôi làm con rất mến yêu
Do hồng ân sâu rộng Chúa ban tràn tuôn.
2. Càng suy tư, càng yêu Chúa thêm lên trong lòng tôi
Khi Ngài phó chính thân vàng
Càng suy tư, càng yêu Chúa Jêsus mang tình thương
Ban hạnh phúc cho trần gian.
3. Tình yêu thương từ nơi Chúa trên ngôi cao quyền năng
Tuôn tràn xuống thế gian này
Tình yêu thương rộng sâu quá mênh mông cao dài
Ai so bằng Chúa tôi, Jêsus.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo