Chúa Biết Rõ

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 05:38, ngày 24 tháng 8 năm 2014 của Admin (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “==Tác Giả== *Nguyên tác: *Tựa đề: Chúa Biết Rõ *Lời: Vô danh *Nhạc: *Tài Liệu: ==Lời Anh== ==Lời Việt== :'''Chúa…”)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Chúa Biết Rõ
  • Lời: Vô danh
  • Nhạc:
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Chúa Biết Rõ
1. Nhằm hồi cùng khổ nguy nan
Chúa rõ tâm sự
Đến khuyên dạy và an ủi
Với tiếng dịu dàng
Đừng phàn nàn hay lo toan
Mau tỏ khúc nôi cho Ngài
Christ chắc cứu không làm ngơ
Giúp ta vừa ý, thỏa lòng.
2. Hồi cùng đường, khi phân tâm
Chúa biết tinh tường
Đến ban lời yêu chỉ dẫn
Dắt tới đường ngay
Tùy thì giờ ban thêm ơn
Soi sáng giúp ta thấy đường
Khiến Đức Thánh Linh hộ ta
Chẳng để một bước sai lầm.
3. Gặp người bạc đãi vu oan
Chúa cảm thương tình
Đến khuyên đừng toan báo oán
Để Chúa biện minh
Ngài làm mình ra công minh
Không phải ý Chúa chớ sợ
Ai có thể toan hại ta
Christ bảo hộ ta mỗi giờ.
4. Hồi mình lạc bước sa chân
Chúa biết rõ ràng
Tiếng nghiêm nghị Christ phán hỏi
Sao dám phạm tội?
Đừng liều mình, mau ăn năn
Không để nhớp áo công bình
Khá tỉnh thức hạ mình ngay
Có Đấng Trung bảo giúp mình.
5. Hồi tuyệt vọng, khi phân vân
Chúa thấu rõ lòng
Lấy tay quyền năng bảo đảm
Nhắc đến tình thương!
Mọi điều hồ nghi tiêu tan
Yên sống, vững tin, trông cậy
Đi với Chúa vui mừng thay
Ngắm xem mục đích tiến hành.

Tài Liệu Tham Khảo