Khác biệt giữa các bản “Chúa Biết Rõ”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
(Tạo trang mới với nội dung “==Tác Giả== *Nguyên tác: *Tựa đề: Chúa Biết Rõ *Lời: Vô danh *Nhạc: *Tài Liệu: ==Lời Anh== ==Lời Việt== :'''Chúa…”)
 
(Added mp3 and pdf)
 
Dòng 1: Dòng 1:
 
==Tác Giả==
 
==Tác Giả==
 
 
*Nguyên tác:  
 
*Nguyên tác:  
 
 
*Tựa đề:  Chúa Biết Rõ
 
*Tựa đề:  Chúa Biết Rõ
 
 
*Lời: Vô danh
 
*Lời: Vô danh
 
 
*Nhạc:  
 
*Nhạc:  
 
 
*Tài Liệu:
 
*Tài Liệu:
 
 
==Lời Anh==
 
==Lời Anh==
 
 
 
 
==Lời Việt==
 
==Lời Việt==
 
 
:'''Chúa Biết Rõ'''
 
:'''Chúa Biết Rõ'''
 
 
:1.  Nhằm hồi cùng khổ nguy nan
 
:1.  Nhằm hồi cùng khổ nguy nan
 
:Chúa rõ tâm sự
 
:Chúa rõ tâm sự
Dòng 27: Dòng 16:
 
:Christ chắc cứu không làm ngơ
 
:Christ chắc cứu không làm ngơ
 
:Giúp ta vừa ý, thỏa lòng.
 
:Giúp ta vừa ý, thỏa lòng.
 
 
:2.  Hồi cùng đường, khi phân tâm
 
:2.  Hồi cùng đường, khi phân tâm
 
:Chúa biết tinh tường
 
:Chúa biết tinh tường
Dòng 36: Dòng 24:
 
:Khiến Đức Thánh Linh hộ ta
 
:Khiến Đức Thánh Linh hộ ta
 
:Chẳng để một bước sai lầm.
 
:Chẳng để một bước sai lầm.
 
 
:3.  Gặp người bạc đãi vu oan
 
:3.  Gặp người bạc đãi vu oan
 
:Chúa cảm thương tình
 
:Chúa cảm thương tình
Dòng 45: Dòng 32:
 
:Ai có thể toan hại ta
 
:Ai có thể toan hại ta
 
:Christ bảo hộ ta mỗi giờ.
 
:Christ bảo hộ ta mỗi giờ.
 
 
:4.  Hồi mình lạc bước sa chân
 
:4.  Hồi mình lạc bước sa chân
 
:Chúa biết rõ ràng
 
:Chúa biết rõ ràng
Dòng 54: Dòng 40:
 
:Khá tỉnh thức hạ mình ngay
 
:Khá tỉnh thức hạ mình ngay
 
:Có Đấng Trung bảo giúp mình.
 
:Có Đấng Trung bảo giúp mình.
 
 
:5.  Hồi tuyệt vọng, khi phân vân
 
:5.  Hồi tuyệt vọng, khi phân vân
 
:Chúa thấu rõ lòng
 
:Chúa thấu rõ lòng
Dòng 63: Dòng 48:
 
: Đi với Chúa vui mừng thay
 
: Đi với Chúa vui mừng thay
 
:Ngắm xem mục đích tiến hành.
 
:Ngắm xem mục đích tiến hành.
 
+
==Ca Khúc==
 +
==Nhạc Đệm==
 +
:<html5media height="520" width="1280">https://wiki.thuvientinlanh.org/ThanhCa/TCTLVNMN/beat/479.mp3</html5media>
 +
==Nhạc==
 +
:<pdf width="400px" height="600px">https://wiki.thuvientinlanh.org/ThanhCa/TCTLVNMN/sheet/479.pdf</pdf>
 
==Tài Liệu Tham Khảo==
 
==Tài Liệu Tham Khảo==
 
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam]] (1950) - Bài số 479
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam]] (1950) - Bài số 479
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam]] (2011) - Bài số 479
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam]] (2011) - Bài số 479
 
* [[Thánh Ca]] – Thư Viện Tin Lành
 
* [[Thánh Ca]] – Thư Viện Tin Lành

Bản hiện tại lúc 02:48, ngày 9 tháng 1 năm 2020

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Chúa Biết Rõ
  • Lời: Vô danh
  • Nhạc:
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Chúa Biết Rõ
1. Nhằm hồi cùng khổ nguy nan
Chúa rõ tâm sự
Đến khuyên dạy và an ủi
Với tiếng dịu dàng
Đừng phàn nàn hay lo toan
Mau tỏ khúc nôi cho Ngài
Christ chắc cứu không làm ngơ
Giúp ta vừa ý, thỏa lòng.
2. Hồi cùng đường, khi phân tâm
Chúa biết tinh tường
Đến ban lời yêu chỉ dẫn
Dắt tới đường ngay
Tùy thì giờ ban thêm ơn
Soi sáng giúp ta thấy đường
Khiến Đức Thánh Linh hộ ta
Chẳng để một bước sai lầm.
3. Gặp người bạc đãi vu oan
Chúa cảm thương tình
Đến khuyên đừng toan báo oán
Để Chúa biện minh
Ngài làm mình ra công minh
Không phải ý Chúa chớ sợ
Ai có thể toan hại ta
Christ bảo hộ ta mỗi giờ.
4. Hồi mình lạc bước sa chân
Chúa biết rõ ràng
Tiếng nghiêm nghị Christ phán hỏi
Sao dám phạm tội?
Đừng liều mình, mau ăn năn
Không để nhớp áo công bình
Khá tỉnh thức hạ mình ngay
Có Đấng Trung bảo giúp mình.
5. Hồi tuyệt vọng, khi phân vân
Chúa thấu rõ lòng
Lấy tay quyền năng bảo đảm
Nhắc đến tình thương!
Mọi điều hồ nghi tiêu tan
Yên sống, vững tin, trông cậy
Đi với Chúa vui mừng thay
Ngắm xem mục đích tiến hành.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo