Chúa Biết Lòng Con

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Chúa Biết Lòng Con
  • Lời: Vũ Đức Nghiêm
  • Nhạc: Vũ Đức Nghiêm
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Chúa Biết Lòng Con
Lạy Jêsus, Chúa biết lòng con yêu Ngài
Lạy Jêsus, Chúa biết lòng con yêu Chúa
Vì Chúa đã yêu thương con
Vì Chúa chết thay cho con
Vì Chúa thứ tha cho con hoàn toàn
Đường trần gian bóng tối phủ che mịt mờ
Cầu xin ơn Chúa giúp vượt qua sóng gió
Nguyện Chúa nắm tay đưa con từng bước khó khăn gian nan
Và dắt con đi đến bờ bình an.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo