Chúa Đứng Bên Ta

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Chúa Đứng Bên Ta
  • Lời: Lê Ngọc Vinh
  • Nhạc: Lê Ngọc Vinh

Lời Việt

Chúa Đứng Bên Ta
1. Ðời ta ngày đêm nào lẻ loi. Ðược Chúa dìu bước trong mọi lối.
Kìa Chúa hằng đứng với ta hoài. Trước quân thù tâm thần vững thay.
Cõi trần thế cuộc sống thay dời, Chúa từ ái còn đến muôn đời.
Dù bao tình thương đã xa lìa, Chúa tôi ngày đêm nào cách chia.
2. Còn đâu quạnh hiu buồn lẻ đôi. Còn đâu sợ hãi đêm tăm tối.
Vì có bạn thiết chính Jêsus. Ở bên cạnh vui mừng phỉ phu.
Chúa hằng rõ mọi nỗi ưu phiền, Hãy trao phó kìa Chúa lo liền.
Cùng Chúa ngày đêm bước chung đường, sẽ không còn mây mờ vấn vương.
3. Nhiều khi đời ta gặp đớn đau. Ngập bóng kinh khiếp không nơi náu.
Bạn ơi đừng quên Chúa an bình. Ở bên cạnh ban đời hiển vinh.
Giữa sự chết lòng quyết không sờn, Trước nguy khốn hằng thấy an khương.
Ngài đưa vào nơi phước muôn đời, tối tăm thành thiên đàng sáng tươi.

Ca Khúc

Nhạc

load PDF

Nhạc

Tài Liệu Tham Khảo