Chúa Ôi, Xin Nghe Tôi

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Chúa Ôi, Xin Nghe Tôi
  • Lời: Phạm Xuân Thiều
  • Nhạc: William J. Kirkpatrick
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Chúa Ôi, Xin Nghe Tôi
1. Cứu Chúa chí ái dắt tôi xa rời tội ô
Chúa chí thánh hỡi xin gìn tôi luôn bên Chúa
Xin Cha luôn ban Linh Ngài ở với chúng tôi
Dìu tôi trong chốn dương gian đi về nhà Cha.
Điệp Khúc:
Ôi Chúa, xin Ngài vui đoái nghe lời tôi
Hỡi Chúa xin đừng xa tôi
Ôi Chúa, xin gìn tôi suốt trên trần thế khiến tôi hát khen Ngài.
2. Cứu Chúa chí ái vẫn luôn luôn gần bên tôi
Chúa chí thánh giữ tôi bình an luôn bên Chúa
Quăng ra xa tôi bao sợ hãi lẫn khiếp kinh
Kìa tay yêu dấu dắt tôi đi về nhà Cha.
3. Chúa chí thánh hỡi, tôi tôn vinh Ngài không thôi
Lớn tiếng chúc tán ca ngợi Jêsus nhân ái
Ha-lê-lu-gia, danh Ngài rất đáng chúc tôn
Nhờ danh Con Thánh dắt tôi đi về nhà Cha.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo