Chú Thích DKT BDVN

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Kinh Thánh Tham Khảo

 • Dựa theo Interlinear Hebrew và Greek Bible.
 • Tham khảo New Revised Standard Version.
 • Tham khảo các Bản Dịch 1926, Tân Ước 1950, Kinh Thánh Diễn Ý, Bản Dịch Mới (2002), Bản Hiệu Đính (2010), Bản Dịch 2011.

Tên/Danh Hiệu

 • Dịch danh hiệu "Jehova" là "Đức Giê-hô-va".
 • Dịch danh hiệu "Jesus" là "Đức Chúa Jesus"
 • Các tên của cá nhân hay địa danh theo Bản Dịch 1926.
 • Tên sách tạm dùng tên cũ của Bản Dịch 1926 cho tới khi in sẽ quyết định.

Văn Phạm

 • Chấm câu theo văn Việt Ngữ.
 • Cố gắng dùng từ ngữ phổ thông.
 • So sánh bản Hán Văn nếu những chữ trong tiếng Việt dài dòng, hoặc tối nghĩa.
 • Tách từng phân đoạn theo bản tiếng Anh, hoặc theo văn mạch.

Quá Trình Phiên Dịch

 • Phần lớn Cựu Ước đã dịch từ năm 2005 cho VPNS, dùng trong bản Hiệu Đính Diễn Ý. Cần hiệu đính hay dịch Cựu Ước trở lại theo nguyên tác.
 • Bốn sách Phúc Âm đã được dịch và đăng trên Thư Viện Tin Lành trong mục Cuộc Đời Đức Chúa Jesus (2013-2014).
 • Quyết định chọn tên gọi cho bản dịch này là Bản Dịch Việt Ngữ (Vietnamese Translation) vào ngày 14/12/2014.
 • Chương đầu tiên được đăng trên Bách Khoa Từ Điển Tin Lành vào ngày 14/12/2014 là Thi Thiên 90.

Phổ Biến

Kế Hoạch Phiên Dịch

 • Hoàn tất phiên dịch toàn bộ Bản Dịch Việt Ngữ trước năm 2020.
 • Dự định sẽ dịch theo thứ tự sau:
  • Dịch chương đầu tiên cho mỗi sách.
  • Dịch các sách ngắn dưới 5-6 đoạn trước.
  • Dịch Tân Ước.
  • Dịch Cựu Ước.
 • Phần Kinh Thánh nào dịch xong sẽ được đăng trên Bách Khoa Từ Điển Tin Lành, và sẽ tiếp tục hiệu đính từ đó cho tới khi có bản in chính thức.

Tham Khảo