Châm Ngôn: Chương 9

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 00:38, ngày 31 tháng 5 năm 2020 của Admin (Thảo luận | đóng góp) (Added audio)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Sự khôn ngoan đã xây dựng nhà mình; Tạc thành bảy cây trụ của người;
2. Giết các con thú mình, pha rượu nho mình, Và dọn bàn tiệc mình rồi.
3. Người đã sai các tớ gái mình đi; Ở trên các nơi cao của thành người la rằng:
4. Ai ngu dốt, hãy rút vào đấy; Với kẻ thiếu trí hiểu, sự khôn ngoan nói rằng:
5. Hãy đến ăn bánh của ta, Và uống rượu ta đã pha lộn.
6. Khá bỏ sự ngây dại đi, thì sẽ được sống; Hãy đi theo con đường thông sáng.
7. Ai trách dạy kẻ nhạo báng mắc phải điều sỉ nhục, Ai quở kẻ hung ác bị điếm ố.
8. Chớ trách kẻ nhạo báng, e nó ghét con; Hãy trách người khôn ngoan, thì người sẽ yêu mến con.
9. Hãy khuyên giáo người khôn ngoan, thì người sẽ được nên khôn ngoan hơn; Khá dạy dỗ người công bình, thì người sẽ thêm tri thức nữa.
10. Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan; Sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng.
11. Vì nhờ ta, các ngày con sẽ được thêm nhiều lên, Và các năm tuổi con sẽ đặng gia tăng.
12. Nếu con khôn ngoan, thì có ích cho chính mình con; Nếu con nhạo báng, tất một mình con phải gánh lấy.
13. Đàn bà điên cuồng hay la lối, Nàng là ngu muội chẳng biết chi cả.
14. Nàng ngồi nơi cửa nhà mình, Trên một cái ghế tại nơi cao của thành,
15. Đặng kêu gọi những kẻ đi đường, Tức những kẻ đi thẳng đường mình mà rằng:
16. Ai ngu dốt hãy rút vào đây; Và nàng nói với kẻ thiếu trí hiểu rằng:
17. Nước ăn cắp lấy làm ngọt ngào, Bánh ăn vụng là ngon thay.
18. Những người chẳng biết rằng kẻ chết ở đó, Và những người khách của nàng đều ở dưới chốn sâu của âm phủ.

Bản Dịch 2011

Yến Tiệc của Sự Khôn Ngoan

1 Sự khôn ngoan đã xây cất nhà nàng.

Nàng đã đốn gỗ và dựng lên bảy cây cột cái.

2 Nàng đã làm thịt các thú vật;

Nàng đã pha sẵn rượu nho;

Nàng đã dọn bàn sẵn sàng.

3 Nàng đã sai các tớ gái của nàng ra đi;

Từ những nơi cao trong thành phố nàng đã mời gọi rằng,

4 “Hỡi các ngươi là những người chất phác, hãy vào đây!”

Ðối với những người thiếu suy nghĩ, nàng bảo,

5 “Hãy đến, ăn bánh của ta,

Và uống rượu ta đã pha.

6 Hãy bỏ sự khờ khạo đi và sống,

Hãy bước đi trong đường thông sáng.”

Những Lời Khuyên Nhủ Chung

7 Ai sửa sai kẻ hay nhạo báng sẽ chuốc lấy sỉ nhục;

Ai quở trách kẻ gian ác sẽ đón nhận tổn thương.

8 Kẻ hay nhạo báng khi bị quở trách sẽ oán ghét con;

Quở trách người khôn ngoan, người ấy sẽ yêu mến con.

9 Hãy chỉ bảo người khôn ngoan, họ sẽ khôn ngoan thêm;

Hãy dạy dỗ người công chính, họ sẽ gia tăng tri thức.

10 Kính sợ CHÚA là khởi đầu sự khôn ngoan,

Nhận biết Ðấng Thánh ấy là sự thông sáng;

11 Vì nhờ ta những ngày của đời con sẽ gia tăng,

Và những năm của đời con sẽ được thêm vào.

12 Nếu con khôn ngoan, chính con được hưởng trước;

Nếu con nhạo báng, con sẽ gánh lấy hậu quả một mình.

Sự Dại Dột Mời Gọi và Hứa Hẹn

13 Người phụ nữ điên rồ hay la lối om sòm khi nói chuyện;

Nàng quả là khờ dại và chẳng hiểu biết chi.

14 Nàng ngồi nơi cửa nhà nàng;

Nàng ngồi trên ghế ở những nơi cao dễ thấy trong thành;

15 Nàng réo gọi những ai đi ngang qua đó,

Tức những kẻ đang đi thẳng đường mình mà rằng,

16 “Hỡi các anh, những người ngây thơ, hãy vào đây với em!”

Còn đối với những người thiếu suy nghĩ nàng nói,

17 “Nước ăn cắp sao mà ngọt đến thế!

Bánh ăn vụng ngon thật hết chỗ chê!”

18 Nhưng họ chẳng biết rằng kẻ nào đến đó đều sẽ chết;

Các khách của nàng đều rơi vào các vực sâu của âm phủ.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu