Châm Ngôn: Chương 3

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Con ơi! Đừng quên luật pháp của ta, nhưng hãy gìn giữ những mệnh lệnh của ta trong lòng của con, 2. bởi vì chúng sẽ thêm cho con tuổi thọ trong đời và sự an khang thịnh vượng. 3. Đừng để tình thương và sự chân thật lìa bỏ con, hãy buộc chúng vào cổ của con, hãy ghi tạc chúng như một tấm bia trong lòng của con. 4. Nhờ đó con sẽ được yêu thích và quý trọng trong nhãn quan của Đức Chúa Trời và loài người.

5. Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con, 6. hãy nhận biết Ngài trong tất cả những đường lối của con, và Ngài sẽ làm cho những đường lối của con được bằng thẳng.

7. Đừng khôn ngoan theo mắt của mình. Hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và lìa khỏi điều ác. 8. Như vậy cuống rốn của con sẽ được lành mạnh, và xương cốt của con sẽ được vững vàng. 9. Hãy dùng những tài sản cùng những kết quả đầu tiên trong tất cả sự thăng tiến của con để tôn kính Đức Giê-hô-va. 10. Như vậy, các kho của con sẽ sung túc và những vại của con sẽ đầy rượu mới.

11. Con ơi! Đừng xem thường sự sửa phạt của Đức Giê-hô-va, cũng đừng ghét bỏ sự sửa trị của Ngài, 12. bởi vì Đức Giê-hô-va sửa phạt người Ngài yêu thương, giống như một người cha thương con vậy.

13. Phước cho người nào tìm được sự khôn ngoan, là người đạt được sự thông sáng, 14. bởi vì lợi ích của nó quý hơn bạc, và giá trị của nó tốt hơn vàng, 15. nó quý hơn hồng ngọc - Tất cả những điều con ao ước đều không thể so sánh được với nó. 16. Tay phải của nó có sự trường thọ, còn tay trái của nó có sự giàu có và tôn trọng. 17. Những phương cách của nó là những phương cách đem lại sự vui thỏa, tất cả những đường lối của nó đều bình an. 18. Nó là cây sự sống cho ai nắm giữ nó, những người nào gìn giữ nó được hạnh phúc. 19. Đức Giê-hô-va dùng sự khôn ngoan thiết lập trái đất, và dùng sự thông sáng vững lập các tầng trời. 20. Do tri thức của Ngài, các vực thẳm đã mở ra, và mây nhỏ giọt thành sương.

21. Con ơi! Đừng để chúng lìa xa khỏi mắt của con - Hãy gìn giữ sự khôn ngoan và sự cẩn trọng. 22. Chúng sẽ là sự sống cho linh hồn của con, và là nét khả ái nơi cổ của con, 23. để rồi con sẽ đi an toàn trên đường, và chân của con sẽ không bị vấp váp. 24. Lúc con nằm xuống, con sẽ không sợ hãi. Đúng vậy! Con sẽ nằm xuống và sẽ ngủ ngon. 25. Con sẽ không sợ tai họa thình lình hoặc những khó khăn từ kẻ ác đem đến. 26. Bởi vì Đức Giê-hô-va sẽ là sự tin cậy của con; Ngài sẽ gìn giữ chân con khỏi sa vào cạm bẫy.

27. Đừng từ chối điều tốt đẹp cho người xứng đáng khi tay con có quyền làm như vậy. 28. Đừng nói với người lân cận: “Hãy đi đi, ngày mai trở lại, tôi sẽ cho” trong khi con đang có điều đó. 29. Đừng lập mưu ác chống lại người lân cận của con, bởi vì người đang sống yên ổn bên con. 30. Đừng vô cớ tranh chấp với ai, trong khi người đó không làm gì hại con. 31. Đừng ganh tị với kẻ áp bức, cũng đừng chọn đường lối nào của hắn; 32. bởi vì Đức Giê-hô-va ghê tởm kẻ gian tà, nhưng Ngài kết bạn cùng người chính trực. 33. Sự nguyền rủa của Đức Giê-hô-va ở trong nhà kẻ gian ác, nhưng Ngài ban phước cho chỗ ở của người công chính. 34. Ngài chế giễu những kẻ chế diễu, nhưng Ngài ban ơn cho người khiêm nhu. 35. Người khôn ngoan sẽ hưởng được vinh quang, nhưng kẻ ngu dại sẽ nhận điều xấu hổ.

Bản Dịch 1925

1. Hỡi con, chớ quên sự khuyên dạy ta, Lòng con khá giữ các mạng lịnh ta;
2. Vì nó sẽ thêm cho con lâu ngày, Số năm mạng sống, và sự bình an.
3. Sự nhân từ và sự chân thật, chớ để lìa bỏ con; Hãy đeo nó vào cổ, ghi nó nơi bia lòng con;
4. Như vậy, trước mặt Đức Chúa Trời và loài người Con sẽ được ơn và có sự khôn ngoan thật.
5. Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con;
6. Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.
7. Chớ khôn ngoan theo mắt mình; Hãy kính sợ Đức Giê-hô-va, và lìa khỏi sự ác:
8. Như vậy, cuống rốn con sẽ được mạnh khỏe, Và xương cốt con được mát mẻ.
9. Hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con, Mà tôn vinh Đức Giê-hô-va;
10. Vậy, các vựa lẫm con sẽ đầy dư dật, Và những thùng của con sẽ tràn rượu mới.
11. Hỡi con, chớ khinh điều sửa phạt của Đức Giê-hô-va, Chớ hiềm lòng khi Ngài quở trách;
12. Vì Đức Giê-hô-va yêu thương ai thì trách phạt nấy. Như một người cha đối cùng con trai yêu dấu mình.
13. Người nào tìm đặng sự khôn ngoan, Và được sự thông sáng, có phước thay!
14. Vì thà được nó hơn là được tiền bạc, Hoa lợi nó sanh ra tốt hơn vàng ròng.
15. Sự khôn ngoan quí báu hơn châu ngọc, Chẳng một bửu vật nào con ưa thích mà sánh kịp nó được.
16. Tay hữu nó cầm sự trường thọ, Còn trong tay tả, có sự giàu có và vinh hiển.
17. Các nẻo nó vốn là nẻo khoái lạc, Và các lối nó cả điều bình an.
18. Nó là cây sự sống cho ai nắm lấy nó; Người nào cầm giữ nó đều được phước hạnh.
19. Đức Giê-hô-va dùng sự khôn ngoan lập nên trái đất; Nhờ sự thông sáng mà sắp đặt các từng trời.
20. Do sự hiểu biết Ngài các vực sâu mở ra, Và mây đặt ra sương móc.
21. Hỡi con, khá gìn giữ sự khôn ngoan thật và sự dẽ dặt, Chớ để nó lìa xa mắt con;
22. Thì nó sẽ là sự sống của linh hồn con, Và như đồ trang sức cho cổ con.
23. Con sẽ bước đi vững vàng trong đường con, Và chân con không vấp ngã.
24. Khi con nằm, chẳng có điều sợ hãi; Phải, con sẽ nằm được ngủ ngon giấc.
25. Chớ sợ sự kinh khiếp xảy đến thình lình, Cũng đừng kinh hãi lúc sự tàn hại giáng trên kẻ ác;
26. Vì Đức Giê-hô-va là nơi nương cậy của con, Ngài sẽ gìn giữ chân con khỏi mắc bẫy.
27. Chớ từ chối làm lành cho kẻ nào xứng đáng, Miễn là tay con có quyền làm điều ấy.
28. Nhược bằng con có tại nơi con vật kẻ lân cận cầu xin, thì chớ nói với người rằng: Hãy đi và trở lại, ngày mai ta sẽ cho ngươi.
29. Chớ lập mưu hại kẻ lân cận con, Vì người ăn ở bình yên bên con.
30. Nếu không có làm điều hại cho con, Chớ tranh giành vô cớ với ai.
31. Chớ phân bì với kẻ hung dữ, Cũng đừng chọn lối nào của hắn;
32. Vì Đức Giê-hô-va gớm ghiếc kẻ gian tà; Nhưng kết tình bậu bạn cùng người ngay thẳng.
33. Sự rủa sả của Đức Giê-hô-va giáng trên nhà kẻ ác. Song Ngài ban phước cho chỗ ở của người công bình.
34. Quả thật Ngài nhạo báng kẻ hay nhạo báng; Nhưng Ngài ban ơn cho người khiêm nhường.
35. Người khôn ngoan sẽ hưởng được sự vinh hiển; Còn sự thăng lên của kẻ ngu dại sẽ ra điều hổ thẹn.

Bản Dịch 2011

Ích Lợi Khác của Sự Khôn Ngoan

1 Con ơi, chớ quên luật pháp ta,

Nhưng hãy để lòng con gìn giữ mệnh lệnh ta;

2 Vì chúng sẽ làm gia tăng số ngày và số năm của đời con;

Chúng sẽ đem lại cho con bình an thịnh vượng.

  

3 Ðừng để lòng thương xót và tính chân thật lìa khỏi con;

Hãy buộc chúng quanh cổ con;

Hãy ghi tạc chúng vào bia lòng con.

4 Vì như thế con sẽ được ơn và được tiếng tốt,

Trước mặt Ðức Chúa Trời và luôn cả người ta.

  

5 Hãy hết lòng tin cậy CHÚA;

Chớ cậy vào sự thông sáng của con;

6 Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài,

Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các lối của con.

7 Ðừng cho mình là khôn ngoan theo mắt mình;

Hãy kính sợ CHÚA và lánh xa điều ác.

8 Như vậy thân xác con sẽ được mạnh khỏe,

Và xương cốt con sẽ được cứng cáp vững vàng.

  

9 Hãy dùng của cải con để tôn vinh CHÚA,

Hãy dâng các hoa lợi đầu mùa của con để cảm tạ Ngài.

10 Như vậy các vựa lẫm của con sẽ tràn đầy lúa thóc,

Các thùng rượu của con rượu mới sẽ tràn đầy.

  

11 Con ơi, chớ coi thường sự sửa phạt của CHÚA,

Ðừng bất mãn trước sự quở trách của Ngài;

12 Vì ai được CHÚA thương thì Ngài quở trách,

Như cha thương con mình nên trách phạt khuyên răn.

Sự Giàu Có Thật

13 Phước thay cho người tìm được sự khôn ngoan,

Và cho người có được sự thông sáng.

14 Vì lợi ích của khôn ngoan trỗi hơn tiền bạc;

Ích lợi của nàng lấn át cả vàng ròng.

15 Nàng quý báu hơn châu ngọc;

Chẳng có vật gì con ưa thích có thể sánh được với nàng.

16 Tay phải nàng phát ban trường thọ;

Tay trái nàng cho giàu có lẫn hiển vinh.

17 Con đường nàng là con đường vui thỏa;

Mọi nẻo nàng là mọi ngả bình an.

18 Khôn ngoan là cây sự sống cho người nào nắm giữ được;

Ai giữ chặt nàng sẽ được phước lâu dài.

Sự Khôn Ngoan trong Công Cuộc Sáng Tạo

19 CHÚA dùng sự khôn ngoan để dựng nên trái đất;

Ngài dùng sự thông sáng để tạo lập các tầng trời;

20 Nhờ tri thức của Ngài các vực sâu mở rộng;

Những áng mây mù nhỏ những giọt sương đêm.

Sự An Ninh Thật

21 Con ơi, đừng để những điều này vuột khỏi tầm mắt con:

Hãy giữ lấy sự khôn ngoan và sự cẩn trọng.

22 Những điều ấy sẽ là sức sống của linh hồn con,

Và là những đồ trang sức nơi cổ con.

23 Nhờ những điều ấy đường con đi sẽ an toàn bảo đảm,

Bước chân con sẽ chẳng vấp phạm bao giờ.

24 Lúc nằm nghỉ con sẽ không lo sợ;

Khi đặt lưng con sẽ an giấc ngủ ngon.

25 Ðừng sợ hãi nỗi kinh hoàng xảy ra bất chợt;

Ðừng âu lo khi đợt phá hoại của kẻ ác đến gần;

26 Vì CHÚA sẽ là nguồn trông cậy của con;

Ngài sẽ giữ chân con khỏi sa vào bẫy.

  

27 Ðừng từ chối làm việc thiện cho những người đáng giúp,

Nếu con có khả năng, hãy giúp đỡ người ta.

28 Con đừng nói với người lân cận, “Về đi, mai trở lại, tôi sẽ cho,”

Trong khi con có sẵn điều người ấy đang cần.

29 Con chớ lập mưu hại người lân cận,

Người ở gần và tin tưởng nơi con.

30 Con đừng gây sự với ai vô cớ,

Khi không ai gây cho con thiệt hại điều gì.

31 Ðừng ganh tị với quân tàn bạo;

Chớ chọn đường nào chúng chọn lấy để đi;

32 Vì CHÚA ghê tởm kẻ gian tà tội lỗi,

Nhưng Ngài kết bạn tâm giao với người chính trực ngay lành.

33 Sự nguyền rủa của CHÚA giáng trên nhà kẻ gian ác,

Nhưng phước hạnh Ngài ban cho chỗ ở người ngay lành.

34 Ngài chế giễu phường chê bai nhạo báng,

Nhưng Ngài ban ơn cho người thật sự khiêm nhường.

35 Người khôn ngoan sẽ thừa hưởng những hiển vinh tôn trọng,

Còn kẻ điên rồ bị tống cho nhục nhã ê chề.


Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành