Châm Ngôn: Chương 17

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Thà một miếng bánh khô mà hòa thuận, còn hơn có cả một căn nhà đầy thịt tế lễ mà lại xung đột với nhau.

2. Một đầy tớ khôn ngoan sẽ có quyền hơn là một đứa con trai gây sỉ nhục, và sẽ được thừa hưởng cơ nghiệp chung với các anh em.

3. Nồi để luyện bạc, lò để luyện vàng, nhưng Đức Giê-hô-va thử nghiệm tấm lòng.

4. Kẻ làm ác chìu theo môi của kẻ gian ác, kẻ nói dối lắng nghe lời của những kẻ hiểm độc.

5. Ai nhạo báng người nghèo, làm sỉ nhục Đấng Tạo Hóa của mình; kẻ vui mừng vì tai họa sẽ không tránh khỏi hình phạt.

6. Mão miện của người già là các cháu, vinh dự của các con là người cha của mình.

7. Lời nói cao đẹp không tương xứng cho kẻ ngu dại, môi nói dối đối với những người cao trọng lại càng tệ hơn.

8. Khi vật hối lộ được xem như một viên ngọc quí trong mắt của người nhận, thì mọi vấn đề dù xoay về hướng nào cũng hanh thông.

9. Người khỏa lấp tội lỗi tìm kiếm tình yêu, còn ai nhắc lại vấn đề thì phân rẽ bạn hữu.

10. Lời quở trách thấm sâu vào người hiểu biết hơn là một trăm roi đánh vào kẻ ngu dại.

11. Kẻ gian ác chỉ tìm kiếm sự phản loạn, cho nên một sứ giả hung bạo sẽ được sai đến để chống lại hắn.

12. Thà gặp gấu cái bị cướp con, còn hơn là gặp kẻ rồ dại trong sự điên cuồng của nó.

13. Kẻ nào lấy ác trả thiện, tai họa sẽ không bao giờ lìa khỏi nhà của người đó.

14. Khơi mào sự xung đột giống như tháo nước cho tuôn chảy, vì vậy hãy ngưng trước khi sự tranh cãi bắt đầu.

15. Người xưng kẻ ác là công chính và kẻ lên án người công chính, cả hai đều ghê tởm đối với Đức Giê-hô-va.

16. Chẳng ích lợi gì cho kẻ ngu dại cầm tiền trong tay để mua sự khôn ngoan trong khi nó không có lòng cho chuyện đó.

17. Bạn bè thì thương mến nhau luôn luôn, và anh em được sinh ra để giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn.

18. Một người vội vàng trao tay cam kết bảo lãnh cho bạn của mình là người thiếu sâu sắc.

19. Ai thích tranh cãi thích chống đối, ai nâng ngạch cửa cho cao tìm kiếm sự gãy đổ.

20. Kẻ có lòng xảo trá không tìm được phước hạnh, và ai có lưỡi gian ngoa sẽ sa vào tai họa.

21. Ai sinh con ngu muội thì buồn phiền - làm cha của kẻ ngu dại không có niềm vui.

22. Lòng vui mừng giống như thuốc tốt, còn tinh thần suy sụp làm xương cốt khô héo.

23. Kẻ ác lén lút nhận hối lộ để làm sai lệch những đường lối công chính.

24. Mặt của người thông sáng hướng vào sự khôn ngoan, nhưng mắt của kẻ ngu dại hướng vào nơi tận cùng trái đất.

25. Con ngu dại là nỗi buồn cho cha và là nỗi cay đắng cho người đã sinh ra nó.

26. Trừng phạt người công chính hay đánh những người cao trọng vì lòng ngay thẳng của họ là không điều đúng.

27. Người gìn giữ lời nói là người hiểu biết; người điềm tĩnh là người sáng suốt.

28. Biết im lặng dại cũng thành khôn; người biết kiềm chế môi của mình được xem là thông sáng.

Bản Dịch 1925

1. Thà một miếng bánh khô mà hòa thuận, Còn hơn là nhà đầy thịt tế lễ lại cãi lộn nhau.
2. Tôi tớ khôn sáng sẽ quản trị con trai làm xấu hổ, Và được hưởng phần cơ nghiệp giữa các anh em.
3. Nồi dót để luyện bạc, lò để luyện vàng; Nhưng Đức Giê-hô-va thử lòng của loài người.
4. Kẻ làm ác chăm chỉ về môi gian ác; Kẻ hay nói dối lắng tai nghe lưỡi độc hiểm.
5. Ai nhạo báng người bần cùng sỉ nhục Đấng tạo hóa mình; Ai vui mừng về tai họa sẽ chẳng được thoát khỏi bị phạt.
6. Mão triều thiên của ông già, ấy là con cháu; Còn vinh hiển của con cái, ấy là ông cha.
7. Lời tốt lành không xứng với kẻ ngu; Môi miệng giả dối lại càng ít xứng cho vua chúa thay.
8. Của hối lộ giống như viên ngọc quí trước mặt ai được nó; Dầu nó xây trở phía nào, cũng được may mắn.
9. Kẻ nào lấp giấu tội lỗi tìm cầu điều tình ái; Còn ai nhắc lập lại điều gì chia rẽ bạn bậu thiết cốt.
10. Lời quở trách thấm sâu vào người khôn ngoan, Hơn là trăm roi đánh vào kẻ ngu muội.
11. Kẻ gian ác chỉ tìm điều phản nghịch; Vì vậy sẽ sai một sứ giả dữ tợn đi hãm đánh nó.
12. Thà người ta gặp gấu cái bị cướp con, Hơn là gặp kẻ ngây dại theo điên cuồng nó.
13. Tai họa không hề lìa khỏi nhà Của kẻ lấy ác trả thiện.
14. Khởi đầu tranh cạnh, ấy như người ta mở đường nước chảy; Vậy, khá thôi cãi lẫy trước khi đánh lộn.
15. Ai xưng kẻ ác là công bình, và kẻ nào lên án cho người công bình, Cả hai điều lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va.
16. Kẻ ngu muội thiếu trí hiểu, Thế thì bạc trong tay hắn mua khôn ngoan mà chi?
17. Bằng hữu thương mến nhau luôn luôn; Và anh em sanh ra để giúp đỡ trong lúc hoạn nạn.
18. Kẻ ngu muội giao tay, Chịu làm bảo lãnh trước mặt kẻ lân cận mình.
19. Ai ưa tranh cạnh ưa tội lỗi; Ai xây cất cửa mình cao kiếm điều hư sập.
20. Kẻ nào có lòng vày vò không tìm được phước hạnh; Và ai có lưỡi gian tà sẽ sa vào tai hại.
21. Ai sanh con ngu muội ắt sẽ có buồn rầu; Còn cha của kẻ ngây dại chẳng được vui vẻ.
22. Lòng vui mừng vốn một phương thuốc hay; Còn trí nao sờn làm xương cốt khô héo.
23. Người gian ác lãnh nhẹm của hối lộ, Đặng làm sai lệch các lối xét đoán.
24. Có sự khôn ngoan trước mặt người thông sáng; Song con mắt kẻ ngu muội ở nơi địa cực.
25. Con ngu muội là một điều buồn rầu cho cha, Và một sự cay đắng cho mẹ đã sanh đẻ nó.
26. Lấy làm chẳng tốt mà phạt vạ người công bình, Hay là đánh người tước vị vì cớ lòng ngay thẳng của họ.
27. Người nào kiêng lời nói mình có tri thức; Còn người có tánh ôn hàn là một người thông sáng.
28. Khi nín lặng, dầu người ngu dại, cũng được cầm bằng khôn ngoan; Còn kẻ nào ngậm môi miệng mình lại được kể là thông sáng.

Bản Dịch 2011

'

1 Thà một miếng bánh khô mà ấm êm hòa thuận,

Hơn là nhà đầy thịt hiến tế mà gây lộn với nhau.

2 Tôi tớ khôn sáng sẽ chỉ huy con trai gây xấu hổ,

Và sẽ chia phần gia tài như anh chị em trong gia đình.

3 Nồi để luyện bạc, lò để luyện vàng,

Còn CHÚA trui luyện tấm lòng.

4 Kẻ làm ác nghe theo môi kẻ gian ác;

Kẻ nói dối nghe theo lưỡi kẻ hiểm độc.

5 Ai chế nhạo người nghèo là sỉ nhục Ðấng Tạo Hóa mình,

Kẻ nào vui khi thấy người ta bị tai họa sẽ không khỏi bị phạt.

6 Cháu chắt là mão miện của người già cả,

Ông bà cha mẹ là vinh hiển của con cháu.

7 Lời hay đẹp không xứng cho kẻ điên dại,

Môi giả dối lại càng bất xứng cho các bậc cầm quyền.

8 Của hối lộ là viên ngọc nhiệm mầu trong mắt người đem biếu,

Nó quay về hướng nào, hướng đó được hanh thông.

9 Bỏ qua lầm lỗi bồi đắp thêm tình cảm,

Còn kẻ nhắc lại lỗi xưa cưa tình bạn nát tan.

10 Một lời quở trách thấm sâu vào trí người thông sáng,

Hơn trăm roi đánh vào lưng kẻ dại dột.

11 Kẻ gian ác chỉ tìm dịp để phản bội,

Nên một sứ giả bạo tàn sẽ được sai đi để đối phó với nó.

12 Thà gặp gấu cái bị cướp con,

Hơn là gặp kẻ dại đang say sưa trong cơn điên cuồng của nó.

13 Kẻ lấy oán trả ân,

Sự bất hạnh sẽ không bao giờ rời khỏi nhà nó.

14 Khơi mào sự xung đột như tháo cho nước chảy,

Vậy hãy ngưng ngay trước khi sự cãi vã bắt đầu.

15 Ai cho kẻ gian ác là đúng và ai lên án người ngay lành,

Cả hai đều trở thành gớm ghiếc trước mặt CHÚA.

16 Sao kẻ dại đóng học phí để mua sự khôn ngoan,

Trong khi lòng nó không muốn điều đó?

17 Phước thay khi có người bạn lúc nào cũng thương mình,

Và có anh chị em ruột giúp nhau lúc khó khăn.

18 Thật là người thiếu hiểu biết mới đưa tay ra bảo lãnh,

Ðể bảo đảm trả nợ cho kẻ khác.

19 Kẻ thích phạm tội yêu mến sự xung đột;

Kẻ xây cửa cho cao tìm kiếm sự đổ nhào.

20 Tâm địa gian trá không tìm ra phước hạnh;

Miệng lưỡi điêu ngoa ắt rước họa vào thân.

21 Ai sinh đứa con điên rồ phải chuốc lấy phiền muộn;

Cha mẹ đứa con hư không có được niềm vui.

22 Lòng vui mừng là phương thuốc hay;

Còn tinh thần tan nát đày xương cốt khô héo.

23 Kẻ gian ác lén lút nhận của hối lộ,

Ðể làm sai lệch con đường công lý.

24 Mặt người thông sáng hướng vào sự khôn ngoan;

Còn kẻ dại dột nhìn bâng quơ nơi chân trời góc bể.

25 Ðứa con dại dột là nỗi buồn của cha nó,

Và nỗi đắng của người mẹ đã mang thai nó.

26 Thật không đúng khi phạt người vô tội

Hay đánh đòn người cao thượng vì sự chính trực của họ.

27 Người cẩn trọng trong lời nói là người có tri thức;

Người điềm tĩnh là người sáng suốt.

28 Ngay cả kẻ dại khi im lặng cũng được xem là khôn ngoan,

Khi nó không nói, người ta cứ tưởng là nó thông sáng.


Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành