Châm Ngôn: Chương 16

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Những hoạch định đến từ lòng người, nhưng sự đáp lời của lưỡi đến từ Đức Giê-hô-va.

2. Tất cả những đường lối của một người đều trong sạch theo mắt của người đó, nhưng Đức Giê-hô-va cân nhắc tấm lòng.

3. Hãy ký thác công việc của bạn cho Đức Giê-hô-va thì những kế hoạch của bạn sẽ được thành tựu.

4. Đức Giê-hô-va đã tạo dựng mọi vật có mục đích, ngay cả kẻ ác cũng là để dành cho ngày tai họa.

5. Đức Giê-hô-va gớm ghiếc những kẻ kiêu ngạo trong lòng, chắc chắn chúng sẽ không tránh khỏi bị hình phạt

6. Nhờ tình thương và chân lý, tội lỗi được chuộc; nhờ kính sợ Đức Giê-hô-va, người ta tránh khỏi điều ác.

7. Khi Đức Giê-hô-va hài lòng về đường lối của người nào, Ngài khiến kẻ thù hòa thuận với người đó.

8. Thà ít của mà công chính, còn hơn có nhiều hoa lợi mà bất công.

9. Lòng người hoạch định đường lối của mình, nhưng Giê-hô-va hướng dẫn những bước của người.

10. Khi môi của vua đã phán những lời được soi dẫn thiên thượng thì của miệng của vua không thể nào ban ra một phán quyết gian ác.

11. Những cán cân và bàn cân chính xác thuộc về Đức Giê-hô-va, tất cả những trái cân trong bao là công việc của Ngài.

12. Thật ghê tởm khi vua tham dự vào chuyện gian tà, bởi vì ngôi vua được lập lên để thi hành sự công chính.

13. Môi miệng công chính khiến các vua hài lòng - Các vua yêu thích người nói những lời ngay thẳng.

14. Cơn thịnh nộ của vua giống như sứ giả của sự chết, nhưng người khôn ngoan làm nó nguôi đi.

15. Sắc mặt ngời sáng của vua tỏa ra sự sống - Ân huệ của vua giống như mây đem lại mưa xuân.

16. Được sự khôn ngoan thì quý hơn vàng ròng, được sự thông sáng thì quý hơn được bạc

17. Đường lối của người ngay thẳng là tránh xa điều ác, ai canh giữ đường lối của mình là giữ linh hồn mình.

18. Sự kiêu căng đi trước sự bại hoại; thái độ tự phụ đi trước sự sa ngã.

19. Thà sống khiêm nhường với những người thấp hèn, hơn là chia của cướp với kẻ kiêu ngạo.

20. Người am hiểu đạo lý tìm được sự tốt lành; ai tin cậy nơi Đức Giê-hô-va thật có phước.

21. Khôn ngoan trong lòng được gọi là am tường; lời nói ngọt ngào làm gia tăng sự thuyết phục.

22. Sự khôn ngoan là nguồn sự sống cho ai sở hữu nó, nhưng sự ngu xuẩn là hình phạt cho những kẻ ngu dại.

23. Lòng của người khôn ngoan dạy dỗ miệng của mình và thêm sự học thức cho đôi môi của mình.

24. Lời nói ân hậu giống như tàng ong: Ngọt ngào cho tâm hồn và khỏe mạnh cho xương cốt.

25. Có một con đường dường như chính đáng cho loài người nhưng cuối cùng là con đường sự chết.

26. Người lao động làm việc cho chính mình, miệng của người thúc đẩy người.

27. Kẻ vô lại đào bới chuyện xấu, lời nói của hắn giống như lửa cháy lan tràn.

28. Kẻ kiếm chuyện gieo rắc sự dối trá - những lời thì thầm chia rẽ bạn bè.

29. Kẻ hung bạo dụ dỗ người lân cận của mình và dẫn người vào con đường không tốt.

30. Kẻ nháy mắt ra hiệu toan tính những chuyện gian tà - Người bĩu môi thực hiện chuyện không tốt.

31. Tóc bạc là mão miện vinh quang được tìm ra trên con đường của người công chính.

32. Người chậm nóng giận hơn người hùng mạnh, ai chế ngự được tinh thần của mình thì hơn cả người chinh phục một thành phố.

33. Thăm được rút ra từ trong vạt áo, nhưng mọi quyết định đều đến từ Đức Giê-hô-va.

Bản Dịch 1925

1. Việc toan liệu của lòng thuộc về loài người; Còn sự đáp lời của lưỡi do Đức Giê-hô-va mà đến.
2. Các đường lối của người đều là trong sạch theo mắt mình; Song Đức Giê-hô-va cân nhắc cái lòng.
3. Hãy phó các việc mình cho Đức Giê-hô-va, Thì những mưu ý mình sẽ được thành công.
4. Đức Giê-hô-va đã dựng nên muôn vật để dùng cho Ngài; Đến đỗi kẻ ác cũng vậy, để dành cho ngày tai họa.
5. Phàm ai có lòng kiêu ngạo lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va; Quả thật nó sẽ chẳng được khỏi bị phạt.
6. Nhờ sự nhân từ và chân thật tội lỗi được chuộc; Và bởi sự kính sợ Đức Giê-hô-va người ta xây bỏ điều ác.
7. Khi tánh hạnh của người nào đẹp lòng Đức Giê-hô-va, Thì Ngài cũng khiến các thù nghịch người ở hòa thuận với người.
8. Thà ít của mà có sự công bình, Hơn là nhiều hoa lợi với sự bất nghĩa cặp theo.
9. Lòng người toan định đường lối mình; Song Đức Giê-hô-va chỉ dẫn các bước của người.
10. Lời của Chúa ở môi vua; Miệng người sẽ không sai lầm khi xét đoán.
11. Trái cân và vá cân công bình thuộc về Đức Giê-hô-va; Các trái cân trong bao là công việc của Ngài.
12. Làm gian ác, ấy là điều gớm ghiếc cho vua chúa; Vì nhờ công bình ngôi nước được lập vững bền.
13. Môi miệng người công bình là sự vui vẻ cho các vua; Họ ưa mến kẻ nói ngay thẳng.
14. Cơn thạnh nộ của vua khác nào sứ giả sự chết; Nhưng người khôn ngoan làm cho nó nguôi đi.
15. Nhờ sắc mặt vua sáng sủa bèn được sự sống; Ân điển người khác nào áng mây dẫn mưa muộn.
16. Được sự khôn ngoan, thật quí hơn vàng ròng biết mấy! Được thông sáng, đáng chuộng hơn bạc biết bao!
17. Đạo của người ngay thẳng, ấy là lìa bỏ sự ác; Ai canh giữ tánh nết mình giữ lấy linh hồn mình.
18. Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau, Và tánh tự cao đi trước sự sa ngã.
19. Thà khiêm nhượng mà ở với người nhu mì, Còn hơn là chia của cướp cùng kẻ kiêu ngạo.
20. Ai giữ theo đạo lý tìm được ích; Và ai trông cậy nơi Đức Giê-hô-va lấy làm có phước thay.
21. Ai có lòng khôn ngoan được gọi là thông sáng; Lời dịu dàng gia thêm sự tri thức.
22. Người có được thông sáng, tức có được nguồn sự sống; Nhưng sự điên dại của kẻ ngu muội, ấy là sự sửa phạt của nó.
23. Lòng người khôn ngoan dạy dỗ miệng mình, Và thêm sự học thức nơi môi của mình.
24. Lời lành giống như tàng ong, Ngon ngọt cho tâm hồn, và khỏe mạnh cho xương cốt.
25. Có một con đường coi dường chánh đáng cho loài người; Nhưng cuối cùng nó thành ra cái nẻo sự chết.
26. Sự biết đói của kẻ lao khổ giúp làm việc cho người, Bởi vì miệng người thúc giục người.
27. Thằng điếm toan mưu hại người ta; Và trên môi nó có như ngọn lửa hừng.
28. Kẻ gian tà gieo điều tranh cạnh; Và kẻ thèo lẻo phân rẽ những bạn thiết cốt.
29. Kẻ cường bạo quyến dụ bậu bạn mình, Và dẫn người vào con đường không tốt.
30. Kẻ nào nhắm mắt đặng toan liệu điều gian tà, Và kẻ nào bặm môi mình, đều làm thành việc ác.
31. Tóc bạc là mão triều thiên vinh hiển, Miễn là thấy ở trong đường công bình.
32. Người chậm nóng giận thắng hơn người dõng sĩ; Và ai cai trị lòng mình thắng hơn kẻ chiếm lấy thành.
33. Người ta bẻ thăm trong vạt áo; Song sự nhất định do nơi Đức Giê-hô-va mà đến.

Bản Dịch 2011

'

1 Sự toan tính trong lòng thuộc về loài người,

Nhưng sự đáp lời của lưỡi đến từ CHÚA.

2 Mọi đường lối của người ta đều trong sạch theo mắt họ;

Nhưng CHÚA cân nhắc tấm lòng.

3 Hãy phó thác các công việc của bạn cho CHÚA,

Thì các chương trình của bạn sẽ thành công.

4 CHÚA có mục đích khi dựng nên mọi vật,

Ngay cả kẻ gian ác cho ngày tai vạ.

5 CHÚA gớm ghiếc kẻ có lòng kiêu ngạo;

Chắc chắn nó sẽ không khỏi bị phạt.

6 Nhờ ơn thương xót và đức chân thật mà lỗi lầm được chuộc,

Do sự kính sợ CHÚA mà người ta lánh xa điều ác.

7 Khi đường lối người nào đẹp lòng CHÚA,

Thì Ngài khiến ngay cả kẻ thù cũng làm hòa với người ấy.

8 Thà ít của mà ngay lành đạo đức,

Còn hơn lợi tức nhiều mà bất chính cặp theo.

9 Lòng người ta toan tính đường lối mình,

Nhưng CHÚA định đoạt các bước của mỗi người.

10 Khi môi vua đã phán những lời như sấm ngôn bất biến,

Thì miệng vua không được truyền ra một phán quyết bất công.

11 Cán cân công bình và bàn cân chính xác đều thuộc về CHÚA,

Tất cả trái cân trong bao là công việc của Ngài.

12 Vua mà còn làm ác thì quả là điều gớm ghiếc,

Vì ngôi vua được lập lên để thi hành sự công chính.

13 Môi chân thật được các vua vui thích,

Ai nói lời chân chính thì được họ mến thương.

14 Cơn thịnh nộ của vua khác nào sứ giả của tử thần,

Nhưng người khôn ngoan biết làm cho nguôi nó.

15 Nét mặt vua vui đem đến hy vọng sống,

Ân điển của vua khác nào mây mang lại trận mưa xuân.

16 Ðược khôn ngoan sang hơn vàng biết mấy!

Ðược thông sáng đáng hơn bạc biết bao!

17 Con đường của người chính trực luôn tránh xa điều ác,

Ai canh giữ đường lối mình giữ được mạng sống mình.

18 Sự kiêu ngạo đi trước sự hủy diệt;

Tính kiêu căng đi trước sự sụp đổ.

19 Thà có tinh thần khiêm tốn với người nghèo khó,

Còn hơn chia chiến lợi phẩm với kẻ kiêu ngạo.

20 Ai chú tâm làm theo lời Chúa sẽ tìm được phước;

Người nào tin cậy CHÚA thật phước hạnh biết bao.

21 Người có lòng khôn ngoan được gọi là người thông sáng;

Lời nói dịu dàng làm tăng sức thuyết phục người nghe.

22 Sự thông sáng là suối sự sống cho người có nó;

Còn lời chỉ bảo của kẻ dại chỉ là sự điên rồ.

23 Lòng người khôn dạy miệng mình ăn nói;

Và tạo thêm sức thuyết phục ở trên môi.

24 Lời hay ý đẹp giống như mật của tàng ong,

Làm ngọt ngào tâm hồn và khỏe mạnh xương cốt.

'

25 Có một con đường dường như chính đáng cho người ta,

Nhưng đến cuối đường hóa ra là tử lộ.

26 Cơn đói khát thúc người lao công kiếm việc,

Miệng muốn ăn giục người ấy tìm kế sinh nhai.

27 Kẻ vô lại toan tính chuyện hại người,

Môi miệng nó như lửa hừng thiêu hủy.

28 Kẻ xuyên tạc gieo rắc sự xung đột;

Kẻ rỉ tai gây chia rẽ bạn bè.

29 Kẻ hung bạo xúi bậy người lân cận mình,

Và dẫn người ấy vào con đường bất hảo.

30 Nó nháy mắt làm hiệu toan tính chuyện gian tà,

Nó bặm môi ngầm bảo thực hiện điều gian ác.

31 Tóc bạc là mão miện hiển vinh;

Có được nó nhờ sống đời công chính.

32 Người chậm nóng giận giỏi hơn người dũng mãnh;

Người kiềm chế tính khí mình giỏi hơn người chiếm được thành.

33 Người ta bắt thăm trong vạt áo,

Nhưng CHÚA định đoạt mọi sự.


Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành