Ca Khen Thiên Đạo

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 02:45, ngày 9 tháng 1 năm 2020 của Admin (Thảo luận | đóng góp) (Added mp3 and pdf)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: O Word of God Incartnate
  • Tựa đề: Ca Khen Thiên Đạo
  • Lời: William Walsham How, 1867
  • Nhạc: Samuel S. Wesley, 1864
  • Tài Liệu:
  • Neu-vermehrtes Gesangbuch, 1693
  • Lutheran Worship #335

Lời Anh

O Word of God Incarnate
1. O Word of God incarnate,
O Wisdom from on high,
O Truth unchanged, unchanging,
O Light of our dark sky:
We praise you for the radiance
That from the hallowed page,
A lantern to our footsteps,
Shines on from age to age.
2. The Church from you, dear Master,
Received the gift divine;
And still that light is lifted
Over all the earth to shine.
It is the chart and compass
That, all life’s voyage through,
Mid mists and rocks and quick sands
Still guides, O Christ, to you.
3. Oh, make your Church, dear Savior,
A lamp of burnished gold
To bear before the nations
Your true light as of old!
Oh, teach your wandering pilgrims
By this their path to trace
Till, clouds and darkness ended,
They see you face to face!

Lời Việt

Ca Khen Thiên Đạo
1. Ôi, Nhân thân Chúa nguyên Thiên Đạo
Ồ, Thần trí cao tuyệt vời
Ôi Chân Lý đứng vững biết bao
Thánh quang giữa đêm trường ơi
Từ mọi trang trong quyển Thánh Kinh
Chiếu sáng cách rất diệu vinh
Đèn linh đưa suốt thiên trình
Ngày ngày sáng soi đẹp xinh.
2. Do nơi chân Chúa yêu thương mình
Mà Hội Thánh hưởng ơn lành
Hiện đang đem ánh sáng Thánh Kinh
Chiếu ra khắp nơi tường minh
Là hộp tinh kim quý báu đây
Chứa chánh giáo châu ngọc nay
Là tranh thiên quốc không chi tày
Về đạo vĩnh sanh diệu thay!
3. Xưa nay Kinh thánh như linh kỳ
Giục mạnh mẽ quân đội thần
Dường như tháp hải đăng quang huy
Chiếu qua thế gian trầm luân
Họa đồ đây, kim chỉ hướng đây
Giữa biển phong ba cuồng quay
Gành, lao, sương ám băng qua rày
Đưa ta đến Christ mừng thay!
4. Xin Christ thân ái, ban ơn cho
Toàn Hội Thánh nên đèn vàng
Hầu dâng cả trí tâm chuyên lo
Chiếu chân lý cho trần gian
Nguyền dùng chân quang dẫn dắt nay
Lữ khách bước trên đường ngay
Tận khi tan đám mây đen dày
Nhìn Thần nhan tinh tường thay!

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo