Ca Khúc Thương Khó Phục Sinh

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Mục Lục

Tựa đề
 1. Anh Thấy Không
 2. Bây Giờ Tôi Tin
 3. Ca Ngợi Dòng Huyết Báu
 4. Cảm Tạ Đức Chúa Trời
 5. Chặng Đường Gô-gô-tha
 6. Chỉ Vì Tội Tôi
 7. Chiều Thương Khó
 8. Chiều Trên Đồi Gô-Gô-Tha
 9. Christ Phục Sanh
 10. Chúa Cao Quý
 11. Chúa Chết Vì Tôi
 12. Chúa Chí Ái
 13. Chúa Đã Sống Lại Rồi
 14. Chúa Hằng Sống
 15. Chúa Không Ở Nơi Mộ Nầy
 16. Chúa Mang Thập Hình
 17. Chúa Oai Quyền Phục Sinh
 18. Chúa Phục Sinh
 19. Chúa Phục Sinh
 20. Chúa Phục Sinh Hôm Nay
 21. Chúa Sống Lại Rồi
 22. Chúa Sống Lại Vinh Quang Rồi!
 23. Chúa Yêu Trần Thế
 24. Chuyện Gô-gô-tha
 25. Con Đường Chúa Đã Đi Qua
 26. Con Đường Thập Tự Giá Cô Đơn
 27. Con Đường Sự Sống
 28. Lìa Đền Bằng Ngà
 29. Cứu Chúa Sống Lại Rồi
 30. Do Quyền Năng Huyết Gô-gô-tha
 31. Dòng Huyết Đào
 32. Đau Thương Tiêu Mất Nơi Gô-gô-tha
 33. Đêm Buồn
 34. Điều Tôi Thấu Hiểu
 35. Đồi Gô-gô-tha Chốn Xưa
 36. Đồi Vắng
 37. Đường Đến Gô-gô-tha
 38. Eloi! Eloi! Lama Sabachthani!
 39. Gần Thập Tự
 40. Ghết-sê-ma-nê
 41. Ghết-sê-ma-nê.
 42. Giê-xu Đau Thương Và Đắc Thắng
 43. Giê-xu Đắc Thắng
 44. Giê-xu Đấng Sống
 45. Giê-xu Khởi Thắng
 46. Giê-xu Phục Sinh
 47. Giờ Được Chiêm Ngưỡng
 48. Giờ Tôi Thấy Chúa
 49. Gô-gô-tha
 50. Gô-gô-tha.
 51. Jesus Chết Đớn Đau Vì Tôi
 52. Ha-lê-lu-gia Đấng Sống
 53. Ha-lê-lu-gia Đấng Sống Đắc Thắng
 54. Ha-lê-lu-gia Khúc Khải Hoàn
 55. Hát Từ Phần Mộ Chúa
 56. Hoài Niệm Về Gô-gô-tha
 57. Hỡi Sự Chết! Cái Nọc Của Ngươi Ở Đâu?
 58. Jesus Phục Sanh
 59. Jesus Chân Chúa Lại Sống
 60. Khuya Nay Trên Đỉnh Núi Ô-li-ve
 61. Kìa, Xem Ngọn Đồi Xanh
 62. Kỳ Diệu Thay Chúa Đã Phục Sinh
 63. Lòng Con Chớ Bối Rối
 64. Lòng Ngài Tan Vỡ Vì Tôi
 65. Một Ngày
 66. Mừng Vua Chiến Thắng Vinh Quang
 67. Lên Gô-gô-tha
 68. Này Anh Thấy Không
 69. Ngài Yêu Tôi Rất Thiết Tha
 70. Ngài Sống
 71. Ngày Nay Chúa Phục Sinh
 72. Ngợi Khen Thập Tự
 73. Nguồn Tình Yêu
 74. Nguyền Dìu Lên Gô-gô-tha
 75. Nhạc Khúc Tuyệt Vời
 76. Nhiều Khi Tôi Nhớ Về
 77. Nhìn Cây Thập Tự
 78. Niềm Vui Chúa Phục Sinh
 79. Nơi Chân Thập Tự
 80. Nơi Chân Thập Tự Giá
 81. Nơi Đồi Gô-gô-tha Xưa
 82. Nơi Đồi Gô-tha
 83. Nơi Gô-gô-tha
 84. Nơi Thập Tự
 85. Nơi Thập Tự Giá
 86. Sông Tình Yêu
 87. Phút Suy Tư
 88. Suy Tư Trên Đồi Vắng
 89. Ta Hi Sinh Vì Con
 90. Tán Mỹ Jesus
 91. Thánh Ca Phục Sinh
 92. Thánh Thủ
 93. Thập Tự Giá Nơi Chúa Mong Anh Về
 94. Thập Tự Xưa
 95. Theo Ánh Thiên Đàng
 96. Thiên Ca Vô Đối
 97. Thống Khổ Nhân
 98. Thống Khổ Nhân. - Ngũ Tình Tử
 99. Tiệc Thánh
 100. Tiếng Đồi Gô-gô-tha
 101. Tiếng Đóng Đinh
 102. Tình Thương Lớn Lao
 103. Tình Yêu Biến Đổi
 104. Tình Yêu Diệu Kỳ
 105. Tình Yêu Ngài
 106. Tình Yêu Thiên Thượng
 107. Tôi Đi Con Đường Mà Chúa Vẫn Đi
 108. Tôi Thấy Đấng Treo Trên Thập Tự
 109. Trái Đầu Mùa
 110. Trên Chốn Đồi Cao
 111. Trên Đồi Cao
 112. Trên Đường Em-mau
 113. Từ Đồi Gô-gô-tha
 114. Từ Mồ Ngài Phục Sinh
 115. Từ Vùng Đồi Xa Ấy
 116. Vì Ai
 117. Vì Ai?
 118. Vì Bạn Với Tôi
 119. Via Dolorosa
 120. Vì Giê-xu Sống
 121. Vì Ngài Đang Sống
 122. Vì Tôi
 123. Vì Tội Nhân Jesus Chết
 124. Vinh Diệu Chúa Phục Sinh
 125. Vinh Diệu Chúa Phục Sanh
 126. Vừa Lúc Rạng Đông
 127. Vui Mang Thập Tự
 128. Xin Đưa Tôi Về Đồi Xưa
 129. Xong Rồi!
 130. Yêu Ta Chăng

Tài Liệu