Ca Khúc Tạ Ơn Và Tôn Vinh

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Ca Khúc Tạ Ơn Và Tôn Vinh
  • Lời: Vũ Đức Nghiêm
  • Nhạc: Vũ Đức Nghiêm
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Ca Khúc Tạ Ơn Và Tôn Vinh
Xin tạ ơn Chúa xót thương thân tôi là kẻ tội nhân
Trên thập tự giá chết thay cho tôi chặng sống nợ trần
Xin tạ ơn Chúa, dù đường đời có lúc gian truân để dọn lòng sám hối ăn năn
Ngợi khen ơn Chúa không lời oán than
Xin tạ ơn Chúa đã ban cho tôi một thời hoa niên
Gia đình đầm ấm, sống vui yêu thương, ngày tháng êm đềm
Xin tạ ơn Chúa về mọi điều Chúa đã cho tôi
Dù một ngày mắt nhắm tay xuôi
Hồn tôi ca hát ngợi khen Chúa thôi
Tôn vinh Jêsus, ngợi khen Chúa tôi
Trong cơn đau thương, dòng nước mắt rơi
Khi lâm hoạn nạn, buồn phiền, cay đắng trong đời
Trong cơn phong ba, dòng sông cuốn trôi
Nương nơi Jêsus, hồn tôi thảnh thơi
Tâm tư nhẹ nhàng, tràn ngập ơn phước trên trời
Xin tạ ơn Chúa xót thương thân tôi là kẻ tội nhân
Trên thập tự giá chết thay cho tôi chặng sống nợ trần
Xin tạ ơn Chúa, dù đường đời có lúc gian truân để dọn lòng sám hối ăn năn
Ngợi khen ơn Chúa không lời oán than.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo