Cần Jêsus Hơn

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Above All Else
  • Lời: John W. Peterson (1955)
  • Nhạc: John W. Peterson

Lời Anh

Above All Else
We need the sunshine to warm a summer breeze,
We need the showers for thirsty flow'rs and trees,
We need a little rest and labor,
The love of friend and neighbor,
But there's one thing we need far more than these.
Above all else the world needs Jesus,
While shadows fall and hopes grow dim,
He is the best of earth's possessions,
Above all else the world needs Him;
For He can lift a soul from dark despair,
Save from sin and answer pray'r,
There is not another friend like Jesus;
Above all else the world needs Jesus,
Above all else the world needs Him.

Lời Việt

Cần Jêsus Hơn - Lời Việt: Lưu Văn Tường
1. Giọt sương mai lóng lánh thắm bông hoa nhuộm nắng hồng,
Đàn chim non vỗ cánh líu lo ca chào rạng đông,
Ngày xanh vang tiếng hát tràn tuôn sức sống,
Chúc nhau câu bình an luôn luôn,
Dẫu thế chúng ta cần có Chúa Jê-sus hơn.
Cần Jê-sus hơn chúng ta luôn cần Chúa,
Cần trong ước mơ, được Ngài dắt đưa;
Cần khi muôn hướng nắng lung linh rực rỡ,
Cần khi bốn phương mịt mù gió mưa.
Ngày xanh qua đi, qua đi theo với dĩ vãng,
Mau qua đi theo với dĩ vãng;
Chỉ có danh Chúa Jê-sus muôn đời tươi sáng,
Cần Jê-sus hơn, chúng ta luôn cần Chúa.
Cần Jê-sus hơn, Cần Jê-sus hơn!
2. Hạt mưa rơi thánh thót tưới nương khoai bên dốc đồi,
Mặt trời lên chói lói ấm sinh linh ngàn muôn nơi,
Nhìn non sông gấm vóc bừng trong nắng mới,
Gió reo vang lời ca chơi vơi,
Dẫu thế chúng ta cần có Chúa Jê-sus hơn.
Cần Jê-sus hơn chúng ta luôn cần Chúa,
Cần khi chiếc đơn, buồn lo vấn vương;
Ngài là bạn thân ở bên ta từng phút,
Ngài vui thứ tha mọi gian ác ta.
Ngài ban cho ta, cho ta ơn phước quí báu,
Ban cho ta ơn phước quí báu;
Chính Chúa yêu dấu đem ta lên từ vực sâu,
Cần Jê-sus hơn, chúng ta luôn cần Chúa,
Cần Jê-sus hơn, Cần Jê-sus hơn!

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo