Cảm Tạ Ơn Chúa

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Cảm Tạ Ơn Chúa
  • Lời: H. B. Elwett
  • Nhạc: H. B. Elwett
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Cảm Tạ Ơn Chúa
1. Cảm tạ ơn Chúa Cha ban ánh dương soi
Ban mưa tươi đồng xanh cho trái hoa trĩu cành
Những sầu ưu chất chồng, tâm tư nặng nề
Nhờ ơn Chúa Jêsus vui gánh thay phần tôi.
2. Cảm tạ ơn Chúa Cha trong lúc nguy nan
Khiếp kinh vây bọc quanh, can đảm không nao sờn
Lúc lệ rưng mắt buồn, khi môi tươi cười
Bạn thân ái Jêsus chia sẻ trong mọi khi.
3. Cảm tạ ơn Chúa Cha trong những thua thiệt
Trước mắt bao lợi danh, giữ đức tin vững vàng
Biết lời nào cảm tạ Chúa cho tận tường
Tạ ơn Chúa không thôi trong suốt cuộc đời tôi.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo