Cùng Họp Nhau Dưới Chân Chúa

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Cùng Họp Nhau Dưới Chân Chúa
  • Lời: S. Jones
  • Nhạc: Mrs. J. B. Sessions
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Cùng Họp Nhau Dưới Chân Chúa
Cùng họp nhau dưới chân Chúa
Chúng ta hòa theo nhịp đàn
Hát vang tôn vinh Jêsus Chúa yêu thương
Cùng đợi chờ dưới chân Chúa
Lắng nghe lời từ ngôi trời ban
Sống bên nhau trong danh Ngài vui thỏa hoài.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo