Công Vụ Các Sứ Đồ: Chương 27

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Lúc nầy sau khi đã quyết định rằng chúng tôi sẽ đi thuyền qua Y-ta-li, họ đã giao Phao-lô và một số tù nhân khác cho một viên đội trưởng tên là Giu-lơ, thuộc binh đoàn Au-gút-tơ. 2. Chúng tôi xuống một chiếc tàu từ A-tra-mít sắp sửa đi đến một vài nơi của A-sia, và rồi chúng tôi đã ra khơi. Cùng đi với chúng tôi có A-ri-tạc, một người Ma-xê-đô-nia ở Tê-sa-lô-ni-ca.

3. Ngày hôm sau, chúng tôi đến Si-đôn. Giu-lơ đối xử tử tế với Phao-lô, đã cho phép ông đến thăm những người bạn, và nhận được sự chăm sóc. 4. Từ đó, chúng tôi ra khơi, giong buồm nương theo Chíp-rơ, bởi vì gió ngược. 5. Và sau khi đã đi dọc theo duyên hải của Si-li-si và Pam-phi-ly, chúng tôi vượt biển đến Mi-ra, thuộc Ly-sia. 6. Tại đó, viên đội trưởng thấy có một chiếc tàu từ A-léc-xan-đria sẽ đi Y-ta-li, cho nên đã đem chúng tôi xuống tàu đó. 7. Trong suốt nhiều ngày, chúng tôi đi rất chậm và phải khó khăn lắm mới đến được Cơ-nít. Bởi vì gió ngược không cho phép tàu tiếp tục đi xa hơn, cho nên chúng tôi đã giong buồm nương theo Cơ-rết, qua khỏi Sa-môn. 8. Chúng tôi đã đi dọc theo bờ, và với nhiều khó khăn, đã đến được một nơi gọi là Mỹ Cảng, gần thành phố La-sê.

9. Vì đã mất rất nhiều thời gian, thậm chí kỳ kiêng ăn đã qua rồi, và vì cuộc hải hành lúc nầy trở nên nguy hiểm, cho nên Phao-lô đã khuyên họ 10. rằng: “Thưa các ông! Tôi thấy cuộc hành trình sắp đến sẽ nguy hiểm và sẽ gây nhiều mất mát, không phải chỉ cho hàng hóa và chiếc tàu, nhưng cả đến tính mạng của chúng ta nữa.” 11. Tuy nhiên, viên đội trưởng bị thuyết phục bởi người lái tàu và chủ tàu hơn là những điều mà Phao-lô đã nói.

12. Bởi vì hải cảng đó không phù hợp để qua mùa đông, đa số đã đồng ý nên rời khỏi đó; và bằng cách nào đó đến được Phê-nít, một hải cảng của Cơ-rết, nhìn về hướng tây nam và tây bắc, để qua mùa đông tại đó.

13. Khi gió nam bắt đầu thổi nhẹ, họ tưởng có thể thực hiện được kế hoạch, cho nên đã nhổ neo và đi dọc theo duyên hải Cơ-rết. 14. Tuy nhiên không bao lâu, có một trận cuồng phong gọi là Ơ-ra-qui-lôn đã quật xuống. 15. Sau đó tàu bị cuốn đi - bởi vì không thể đương đầu nổi với sức gió cho nên chúng tôi để nó trôi giạt. 16. Khi tàu trôi đến phía dưới của một hòn đảo nhỏ, được gọi là Cơ-lô-đa, chúng tôi phải khó nhọc lắm mới kiểm soát được chiếc xuồng cứu sinh. 17. Sau đó, họ đã kéo tàu lên, và rồi bắt đầu dùng dây nịt chặc con tàu. Sau đó vì sợ bị mắc cạn trên bãi Si-rơ-tơ, cho nên họ đã hạ nó xuống, vì vậy chúng tôi bị trôi dạt. 18. Ngày hôm sau, chúng tôi bị bão dồi dập thật dữ dội, cho nên họ đã bắt đầu ném hàng hóa. 19. Đến ngày thứ ba, họ tự tay vất bỏ những trang thiết bị của chiếc tàu. 20. Trong suốt nhiều ngày, không có mặt trời cũng chẳng có ngôi sao nào xuất hiện, cơn bão đang ập trên chúng tôi không suy giảm. Kể từ lúc đó tất cả đánh mất hy vọng rằng chúng tôi sẽ được cứu.

21. Vì họ đã không ăn trong một thời gian dài, lúc này Phao-lô đã đứng lên ở giữa họ, nói: “Thưa các ông! Thật vậy, nếu các ông đã nghe lời tôi, đừng rời khỏi Cơ-rết, chúng ta đã tránh được sự thiệt hại và mất mát nầy. 22. Nhưng bây giờ, tôi khuyên các ông hãy vui lên; bởi vì không ai trong các ông sẽ mất mạng, chỉ mất chiếc tàu mà thôi! 23. Bởi vì trong đêm qua, một thiên sứ của Đức Chúa Trời, là Đấng mà tôi thuộc về và phục vụ, đã đến bên tôi, 24. nói rằng: ‘Hỡi Phao-lô! Đừng sợ! Con phải ứng hầu trước Sê-sa; và nầy, Đức Chúa Trời đã ban cho con tất cả những người cùng đi với con.’ 25. Vì vậy, xin các ông hãy vui lên, bởi vì tôi tin chắc nơi Đức Chúa Trời rằng điều đó sẽ xảy ra đúng theo phương cách đã được truyền cho tôi. 26. Nhưng chắn chắn chúng ta sẽ tấp vào một đảo nào đó.”

27. Đến đêm thứ mười bốn, chúng tôi vẫn lênh đênh trên biển A-đria-tích. Vào khoảng nửa đêm, các thủy thủ nghĩ rằng họ đang đến gần đất liền. 28. Họ đã dò thử, họ thấy là hai chục sải. Sau đó, khi đã đi xa thêm một ít nữa, họ dò trở lại, họ thấy là mười lăm sải. 29. Sau đó, họ sợ đụng phải những nơi có đá, nên họ đã thả bốn chiếc neo ở phía đuôi tàu, rồi mong cho trời mau sáng. 30. Tuy nhiên, các thủy thủ đã tìm cách trốn khỏi tàu, họ đã thả xuồng cứu sinh xuống biển, giả vờ đi thả neo ở trước mũi tàu. 31. Vì vậy, Phao-lô đã nói với viên đội trưởng và những người lính: “Nếu những người nầy không ở lại trong tàu, các ông sẽ không thể được cứu.” 32. Do đó những người lính đã cắt dây buộc chiếc xuồng cứu sinh, cho nó rơi xuống trôi đi.

33. Khi ngày gần đến, Phao-lô khuyên mọi người hãy ăn. Ông nói: “Các ông đã trông đợi liên tục cho đến hôm nay là ngày thứ mười bốn, không ăn gì cả. 34. Vì vậy, tôi khuyên các ông hãy nhận thức ăn; hãy làm điều này là vì sự bảo tồn của các ông, bởi vì không có một sợi tóc nào trên đầu của các ông sẽ bị mất.” 35. Nói xong những điều nầy, ông đã lấy bánh, tạ ơn Đức Chúa Trời trước mặt mọi người, rồi bẻ ra và bắt đầu ăn. 36. Lúc đó tất cả được khích lệ, nên cũng nhận thức ăn cho chính mình. 37. Chúng tôi có tất cả hai trăm bảy mươi sáu linh hồn trong tàu. 38. Sau khi ăn no, họ ném lúa mì xuống biển để làm cho nhẹ tàu.

39. Đến sáng ngày, họ không nhận biết đó là đất nào, nhưng họ thấy có một cái vịnh, với bãi biển, nên dự định nếu có thể được thì lái tàu vào. 40. Vì vậy, họ đã cắt neo, bỏ lại dưới biển, đồng thời tháo dây buộc các bánh lái; rồi họ giương buồm thuận theo chiều gió, đi vào bờ. 41. Tuy nhiên, con tàu chạy vào nơi có hai dòng nước và họ bị mắc cạn. Mũi tàu kẹt cứng không thể di động, còn đuôi tàu thì bị sóng mạnh đánh bể nát.

42. Khi đó những người lính dự định sẽ giết các tù nhân để không một ai bơi đi và trốn thoát. 43. Tuy nhiên viên đội trưởng muốn cứu Phao-lô cho nên đã ngăn cản ý định này của họ. Rồi ông ra lệnh cho ai biết bơi thì nhảy xuống trước và bơi vào bờ; 44. sau đó là những người còn lại, người thì cỡi trên ván, kẻ thì trên những vật của tàu. Vì vậy, sau đó tất cả đều được lên bờ an toàn.

Bản Dịch Đại Chúng

Lúc nầy sau khi đã quyết định rằng chúng tôi sẽ đi thuyền qua Y-ta-li, họ đã giao Phao-lô và một số tù nhân khác cho một viên đội trưởng tên là Giu-lơ, thuộc binh đoàn Au-gút-tơ. Chúng tôi xuống một chiếc tàu từ A-tra-mít sắp sửa đi đến một vài nơi của A-sia, và rồi chúng tôi đã ra khơi. Cùng đi với chúng tôi có A-ri-tạc, một người Ma-xê-đô-nia ở Tê-sa-lô-ni-ca.

Ngày hôm sau, chúng tôi đến Si-đôn. Giu-lơ đối xử tử tế với Phao-lô, đã cho phép ông đến thăm những người bạn, và nhận được sự chăm sóc. Từ đó, chúng tôi ra khơi, giong buồm nương theo Chíp-rơ, bởi vì gió ngược. Và sau khi đã đi dọc theo duyên hải của Si-li-si và Pam-phi-ly, chúng tôi vượt biển đến Mi-ra, thuộc Ly-sia. Tại đó, viên đội trưởng thấy có một chiếc tàu từ A-léc-xan-đria sẽ đi Y-ta-li, cho nên đã đem chúng tôi xuống tàu đó. Trong suốt nhiều ngày, chúng tôi đi rất chậm và phải khó khăn lắm mới đến được Cơ-nít. Bởi vì gió ngược không cho phép tàu tiếp tục đi xa hơn, cho nên chúng tôi đã giong buồm nương theo Cơ-rết, qua khỏi Sa-môn. Chúng tôi đã đi dọc theo bờ, và với nhiều khó khăn, đã đến được một nơi gọi là Mỹ Cảng, gần thành phố La-sê.

Vì đã mất rất nhiều thời gian, thậm chí kỳ kiêng ăn đã qua rồi, và vì cuộc hải hành lúc nầy trở nên nguy hiểm, cho nên Phao-lô đã khuyên họ rằng: “Thưa các ông! Tôi thấy cuộc hành trình sắp đến sẽ nguy hiểm và sẽ gây nhiều mất mát, không phải chỉ cho hàng hóa và chiếc tàu, nhưng cả đến tính mạng của chúng ta nữa.” Tuy nhiên, viên đội trưởng bị thuyết phục bởi người lái tàu và chủ tàu hơn là những điều mà Phao-lô đã nói.

Bởi vì hải cảng đó không phù hợp để qua mùa đông, đa số đã đồng ý nên rời khỏi đó; và bằng cách nào đó đến được Phê-nít, một hải cảng của Cơ-rết, hướng về tây nam và tây bắc, để qua mùa đông tại đó.

Khi gió nam bắt đầu thổi nhẹ, họ tưởng có thể thực hiện được kế hoạch, cho nên đã nhổ neo và đi dọc theo duyên hải Cơ-rết. Tuy nhiên không bao lâu, có một trận cuồng phong gọi là Ơ-ra-qui-lôn đã quật xuống. Sau đó tàu bị cuốn đi - bởi vì không thể đương đầu nổi với sức gió cho nên chúng tôi để nó trôi giạt. Khi tàu trôi đến phía dưới của một hòn đảo nhỏ, được gọi là Cơ-lô-đa, chúng tôi phải khó nhọc lắm mới kiểm soát được chiếc xuồng cứu sinh. Sau đó, họ đã kéo tàu lên, và rồi bắt đầu dùng dây nịt chặc con tàu. Sau đó vì sợ bị mắc cạn trên bãi Si-rơ-tơ, cho nên họ đã hạ nó xuống, vì vậy chúng tôi bị trôi dạt. Ngày hôm sau, chúng tôi bị bão dồi dập thật dữ dội, cho nên họ đã bắt đầu ném hàng hóa. Đến ngày thứ ba, họ tự tay vất bỏ những trang thiết bị của chiếc tàu. Trong suốt nhiều ngày, không có mặt trời cũng chẳng có ngôi sao nào xuất hiện, cơn bão đang ập trên chúng tôi không suy giảm. Kể từ lúc đó tất cả đánh mất hy vọng rằng chúng tôi sẽ được cứu.

Vì họ đã không ăn trong một thời gian dài, lúc này Phao-lô đã đứng lên ở giữa họ, nói: “Thưa các ông! Thật vậy, nếu các ông đã nghe lời tôi, đừng rời khỏi Cơ-rết, chúng ta đã tránh được sự thiệt hại và mất mát nầy. Nhưng bây giờ, tôi khuyên các ông hãy vui lên; bởi vì không ai trong các ông sẽ mất mạng, chỉ mất chiếc tàu mà thôi! Bởi vì trong đêm qua, một thiên sứ của Đức Chúa Trời, là Đấng mà tôi thuộc về và phục vụ, đã đến bên tôi, nói rằng: ‘Hỡi Phao-lô! Đừng sợ! Con phải ứng hầu trước Sê-sa; và nầy, Đức Chúa Trời đã ban cho con tất cả những người cùng đi với con.’ Vì vậy, xin các ông hãy vui lên, bởi vì tôi tin chắc nơi Đức Chúa Trời rằng điều đó sẽ xảy ra đúng theo phương cách đã được truyền cho tôi. Nhưng chắn chắn chúng ta sẽ tấp vào một đảo nào đó.”

Đến đêm thứ mười bốn, chúng tôi vẫn lênh đênh trên biển A-đria-tích. Vào khoảng nửa đêm, các thủy thủ nghĩ rằng họ đang đến gần đất liền. Họ đã dò thử, họ thấy là hai chục sải. Sau đó, khi đã đi xa thêm một ít nữa, họ dò trở lại, họ thấy là mười lăm sải. Sau đó, họ sợ đụng phải những nơi có đá, nên họ đã thả bốn chiếc neo ở phía đuôi tàu, rồi mong cho trời mau sáng. Tuy nhiên, các thủy thủ đã tìm cách trốn khỏi tàu, họ đã thả xuồng cứu sinh xuống biển, giả vờ đi thả neo ở trước mũi tàu. Vì vậy, Phao-lô đã nói với viên đội trưởng và những người lính: “Nếu những người nầy không ở lại trong tàu, các ông sẽ không thể được cứu.” Do đó những người lính đã cắt dây buộc chiếc xuồng cứu sinh, cho nó rơi xuống trôi đi.

Khi ngày gần đến, Phao-lô khuyên mọi người hãy ăn. Ông nói: “Các ông đã trông đợi liên tục cho đến hôm nay là ngày thứ mười bốn, không ăn gì cả. Vì vậy, tôi khuyên các ông hãy nhận thức ăn; hãy làm điều này là vì sự bảo tồn của các ông, bởi vì không có một sợi tóc nào trên đầu của các ông sẽ bị mất.” Nói xong những điều nầy, ông đã lấy bánh, tạ ơn Đức Chúa Trời trước mặt mọi người, rồi bẻ ra và bắt đầu ăn. Lúc đó tất cả được khích lệ, nên cũng nhận thức ăn cho chính mình. Chúng tôi có tất cả hai trăm bảy mươi sáu linh hồn trong tàu. Sau khi ăn no, họ ném lúa mì xuống biển để làm cho nhẹ tàu.

Đến sáng ngày, họ không nhận biết đó là đất nào, nhưng họ thấy có một cái vịnh, với bãi biển, nên dự định nếu có thể được thì lái tàu vào. Vì vậy, họ đã cắt neo, bỏ lại dưới biển, đồng thời tháo dây buộc các bánh lái; rồi họ giương buồm thuận theo chiều gió, đi vào bờ. Tuy nhiên, con tàu chạy vào nơi có hai dòng nước và họ bị mắc cạn. Mũi tàu kẹt cứng không thể di động, còn đuôi tàu thì bị sóng mạnh đánh bể nát.

Khi đó những người lính dự định sẽ giết các tù nhân để không một ai bơi đi và trốn thoát. Tuy nhiên viên đội trưởng muốn cứu Phao-lô cho nên đã ngăn cản ý định này của họ. Rồi ông ra lệnh cho ai biết bơi thì nhảy xuống trước và bơi vào bờ; sau đó là những người còn lại, người thì cỡi trên ván, kẻ thì trên những vật của tàu. Vì vậy, sau đó tất cả đều được lên bờ an toàn.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Lúc nầy sau khi đã quyết định rằng chúng tôi sẽ đi thuyền qua Y-ta-li, họ đã giao Phao-lô và một số tù nhân khác cho một viên đội trưởng tên là Giu-lơ, thuộc binh đoàn Au-gút-tơ. 2. Chúng tôi xuống một chiếc tàu từ A-tra-mít sắp sửa đi đến một vài nơi của A-sia, và rồi chúng tôi ra khơi; cùng đi với chúng tôi có A-ri-tạc, một người Ma-xê-đô-nia ở Tê-sa-lô-ni-ca.

3. Ngày hôm sau, chúng tôi đến Si-đôn; Giu-lơ đối xử tử tế với Phao-lô, cho phép ông đến thăm những người bạn, và nhận được sự chăm sóc. 4. Từ đó, chúng tôi ra khơi, giong buồm nương theo Chíp-rơ, bởi vì gió ngược. 5. Và sau khi đã đi dọc theo duyên hải của Si-li-si và Pam-phi-ly, chúng tôi vượt biển đến Mi-ra, thuộc Ly-sia. 6. Tại đó, viên đội trưởng thấy có một chiếc tàu từ A-léc-xan-đria sẽ đi Y-ta-li, cho nên đã đem chúng tôi xuống tàu đó. 7. Trong suốt nhiều ngày, chúng tôi đi rất chậm và phải khó khăn lắm mới đến được Cơ-nít. Bởi vì gió ngược không cho phép tàu tiếp tục đi xa hơn, cho nên chúng tôi đã giong buồm nương theo Cơ-rết, khỏi Sa-môn. 8. Chúng tôi đã đi dọc theo bờ, và với nhiều khó khăn, đã đến được một nơi gọi là Mỹ Cảng, gần thành phố La-sê.

9. Vì đã mất rất nhiều thời gian, thậm chí kỳ kiêng ăn đã qua rồi, và vì cuộc hải hành lúc nầy trở nên nguy hiểm, cho nên Phao-lô đã khuyên họ 10. rằng: “Thưa các ông! Tôi thấy cuộc hành trình sắp đến sẽ nguy hiểm và sẽ gây nhiều mất mát, không phải chỉ cho hàng hóa và chiếc tàu, nhưng cả đến tính mạng của chúng ta nữa.” 11. Tuy nhiên, viên đội trưởng bị thuyết phục bởi người lái tàu và chủ tàu hơn là những điều mà Phao-lô đã nói.

12. Bởi vì hải cảng đó không phù hợp để qua mùa đông, đa số đã đồng ý nên rời khỏi đó; và bằng cách nào đó đến được Phê-nít, một hải cảng của Cơ-rết, nhìn về hướng tây nam và tây bắc, để qua mùa đông tại đó.

13. Khi gió nam bắt đầu thổi nhẹ, họ tưởng có thể thực hiện được kế hoạch, cho nên đã nhổ neo và đi dọc theo duyên hải Cơ-rết. 14. Tuy nhiên không bao lâu, có một trận cuồng phong gọi là Ơ-ra-qui-lôn đã quật xuống. 15. Sau đó tàu bị cuốn đi - bởi vì không thể đương đầu nổi với sức gió cho nên chúng tôi để nó trôi giạt. 16. Khi tàu trôi đến phía dưới của một hòn đảo nhỏ, được gọi là Cơ-lô-đa, chúng tôi phải khó nhọc lắm mới kiểm soát được chiếc xuồng cứu sinh. 17. Sau đó, họ đã kéo tàu lên, và rồi bắt đầu dùng dây nịt chặc con tàu. Sau đó vì sợ bị mắc cạn trên bãi Si-rơ-tơ, cho nên họ đã hạ nó xuống, vì vậy chúng tôi bị trôi dạt. 18. Ngày hôm sau, chúng tôi bị bão dồi dập thật dữ dội, cho nên họ đã bắt đầu ném hàng hóa. 19. Đến ngày thứ ba, họ tự tay vất bỏ những trang thiết bị của chiếc tàu. 20. Trong suốt nhiều ngày, không có mặt trời cũng chẳng có ngôi sao nào xuất hiện, cơn bão đang ập trên chúng tôi không nhỏ hơn. Kể từ lúc đó tất cả đánh mất hy vọng rằng chúng tôi sẽ được cứu.

21. Vì họ đã không ăn trong một thời gian dài, lúc này Phao-lô đã đứng lên ở giữa họ, nói: “Thưa các ông! Thật vậy, nếu các ông đã nghe lời tôi, đừng rời khỏi Cơ-rết, chúng ta đã tránh được sự thiệt hại và mất mát nầy. 22. Nhưng bây giờ, tôi khuyên các ông hãy vui lên; bởi vì không ai trong các ông sẽ mất mạng, chỉ mất chiếc tàu mà thôi! 23. Bởi vì trong đêm qua, một thiên sứ của Đức Chúa Trời, là Đấng mà tôi thuộc về và phục vụ, đã đến bên tôi, 24. nói rằng: ‘Hỡi Phao-lô! Đừng sợ! Con phải ứng hầu trước Sê-sa; và nầy, Đức Chúa Trời đã ban cho con tất cả những người cùng đi với con.’ 25. Vì vậy, xin các ông hãy vui lên, bởi vì tôi tin chắc nơi Đức Chúa Trời rằng điều đó sẽ xảy ra đúng theo phương cách đã được truyền cho tôi. 26. Nhưng chắn chắn chúng ta sẽ tấp vào một đảo nào đó.”

27. Đến đêm thứ mười bốn, chúng tôi vẫn lênh đênh trên biển A-đria-tích. Vào khoảng nửa đêm, các thủy thủ nghĩ rằng họ đang đến gần đất liền. 28. Họ đã dò thử, họ thấy là hai chục sải. Sau đó, khi đã đi xa thêm một ít nữa, họ dò trở lại, họ thấy là mười lăm sải. 29. Sau đó, họ sợ đụng phải những nơi có đá, nên họ đã thả bốn chiếc neo ở phía đuôi tàu, rồi mong cho trời mau sáng. 30. Tuy nhiên, các thủy thủ đã tìm cách trốn khỏi tàu, họ đã thả xuồng cứu sinh xuống biển, giả vờ đi thả neo ở trước mũi tàu. 31. Vì vậy, Phao-lô đã nói với viên đội trưởng và những người lính: “Nếu những người nầy không ở lại trong tàu, các ông sẽ không thể được cứu.” 32. Vì vậy, những người lính đã cắt dây buộc chiếc xuồng cứu sinh, cho nó rơi xuống trôi đi.

33. Khi ban ngày gần đến, Phao-lô khuyên mọi người hãy ăn. Ông nói: “Các ông đã trông đợi liên tục cho đến hôm nay là ngày thứ mười bốn, không ăn gì cả. 34. Vì vậy, tôi khuyên các ông hãy nhận thức ăn; hãy làm điều này là vì sự bảo tồn của các ông, bởi vì không có một sợi tóc nào trên đầu của các ông sẽ bị mất.” 35. Nói xong những điều nầy, ông đã lấy bánh, tạ ơn Đức Chúa Trời trước mặt mọi người, rồi bẻ ra và bắt đầu ăn. 36. Lúc đó tất cả được khích lệ, nên cũng nhận thức ăn cho chính mình. 37. Chúng tôi có tất cả hai trăm bảy mươi sáu linh hồn trong tàu. 38. Sau khi ăn no, họ ném lúa mì xuống biển để làm cho nhẹ tàu.

39. Đến sáng ngày, họ không nhận biết là đất nào, nhưng họ thấy có một cái vịnh, với bãi biển, nên dự định nếu có thể được thì lái tàu vào. 40. Vì vậy, họ đã cắt neo, bỏ lại dưới biển, đồng thời tháo dây buộc các bánh lái; rồi họ giương buồm thuận theo chiều gió, đi vào bờ. 41. Tuy nhiên, con tàu chạy vào nơi có hai dòng nước và họ bị mắc cạn. Mũi tàu kẹt cứng không thể di động, còn đuôi tàu thì bị sóng mạnh đánh bể nát.

42. Khi đó kế hoạch của những người lính đó là họ sẽ giết các tù nhân để không một ai bơi đi và trốn thoát. 43. Tuy nhiên viên đội trưởng muốn cứu Phao-lô cho nên đã ngăn cản ý định này của họ. Rồi ông ra lệnh cho ai biết bơi thì nhảy xuống trước và bơi vào bờ; 44. sau đó là những người còn lại, người thì cỡi trên ván, kẻ thì trên những vật của tàu. Vì vậy, sau đó tất cả đều được lên bờ an toàn.

Bản Dịch 1925

1. Khi đã định rằng chúng ta phải đi đàng biển qua nước Y-ta-li, họ bèn giao Phao-lô và mấy tên phạm khác cho một thầy đội tên là Giu-lơ, về đội quân Âu-gu ta. 2. Chúng ta xuống một chiếc tàu ở A-tra-mít phải trảy đi dọc bờ biển A-si, đoạn thì ra đi. A-ri-tạc, là người Ma-xê-đoan, về thành Tê-sa-lô-ni-ca, cùng đi với chúng ta. 3. Đến ngày sau, chúng ta tới thành Si-đôn, thì Giu-lơ đãi Phao-lô cách nhân từ, cho phép người đi thăm bạn hữu mình, và được họ lo việc mình. 4. Đoạn, từ nơi đó, chúng ta theo mé bờ đảo Chíp-rơ, vì bấy giờ ngược gió. 5. Sau khi vượt qua biển Si-li-si và Bam-phi-ly, thì chúng ta đến thành My-ra, trong xứ Ly-si. 6. Ở đó, thầy đội thấy có một chiếc tàu ở A-léc-xan-tri sẽ đi qua Y-ta-li, bèn cho chúng ta xuống tàu đó. 7. Tàu chạy chậm lắm, mất nhiều ngày khó nhọc mới tới ngang thành Cơ-nít. Vì gió quá, tàu không thể ghé bến được, nên chúng ta lại theo mé bờ đảo Cơ-rết, qua Sa-môn. 8. Khi đã chịu khó đi dọc theo nơi đó, chúng ta mới đến một nơi gọi là Mỹ-Cảng, gần thành La-sê.

9. Trải lâu ngày, tàu chạy phải nguy hiểm (vì kỳ Kiêng ăn đã qua rồi). Phao-lô bảo trước cho những người trong tàu, 10. rằng: Tôi thấy sự vượt biển nầy chắc sẽ phải nguy hiểm và hư hại, chẳng những cho hàng hóa và chiếc tàu mà thôi, lại đến thân chúng ta nữa. 11. Nhưng thầy đội tin lời người lái tàu và chủ tàu hơn là lời Phao-lô nói. 12. Vì cảng đó không tiện cho tàu đậu lúc mùa đông, nên phần nhiều người đều bàn rằng phải lìa khỏi đó và ráng sức đến cảng Phê-nít, là cảng của đảo Cơ-rết, hướng phía tây nam và phía tây bắc, đặng qua mùa đông ở đó.

13. Vừa có gió nam non bắt đầu thổi, họ tưởng rằng có thể tới nơi mình đã định, thì kéo neo mà đi dọc theo gần đảo Cơ-rết. 14. Nhưng cách ít lâu có trận gió dữ tợn gọi là gió Ơ-ra-qui-lôn thổi lên vật vào đảo. 15. Tàu đã phải bạt đi, chống lại gió chẳng nổi, nên chúng ta để mặc cho theo chiều gió. 16. Tàu bị bạt đến dưới một hòn đảo nhỏ kia gọi là Cơ-lô-đa, chúng ta khó nhọc lắm mới cầm được chiếc thuyền. 17. Sau khi trục lên, họ dùng phương thế làm cho chắc chắn: lấy dây ràng phía dưới chiếc tàu lại; đoạn lại sợ mắc cạn trên bãi Si-rơ-tơ, thì hạ buồm xuống, để mặc gió đưa trôi đi. 18. Đến ngày mai, vì bão cứ thổi cũng mạnh như vậy luôn, họ bèn quăng hàng hóa xuống biển. 19. Ngày thứ ba, chúng ta dùng chính tay mình quăng đồ đạc trong tàu xuống biển. 20. Trong mấy ngày mặt trời chẳng có, ngôi sao cũng không, mà bão thì vẫn thổi ào ào luôn, đến nỗi chúng ta chẳng còn trông cậy được cứu nữa.

21. Vì họ không ăn đã lâu, nên Phao-lô đứng dậy giữa đám họ, mà nói rằng: Hỡi bạn hữu ta, chớ chi bữa trước tin lời ta mà chẳng dời khỏi đảo Cơ-rết, thì chúng ta đã chẳng mắc cơn nguy hiểm và tổn hại nầy. 22. nhưng bây giờ, ta khuyên các ngươi hãy vững lòng; trong các ngươi chẳng mất ai hết, chỉ mất chiếc tàu mà thôi. 23. Vì đêm nay, một thiên sứ của Đức Chúa Trời, là Đấng ta thuộc về và hầu việc, có hiện đến cùng ta mà phán rằng: 24. Hỡi Phao-lô, đừng sợ chi hết; ngươi phải ứng hầu trước mặt Sê-sa; và nầy, Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi hết thảy những kẻ cùng đi biển với ngươi. 25. Vậy, hỡi các ông, hãy vững lòng, vì ta có lòng tin cậy Đức Chúa Trời rằng sẽ xảy ra như lời Ngài đã phán vậy; 26. nhưng chúng ta chắc sẽ bị tấp lên một hòn đảo nào. 27. Đã đến đêm thứ mười bốn mà chúng ta cứ trôi nổi trên biển A-đờ-ria-tích, lúc nửa đêm, các bạn tàu ngờ đang đến gần một đất nào. 28. Họ thả trái dò xuống, thì thấy sâu hai chục sải; hơi xa một ít, lại thả nữa, thì thấy mười lăm sải. 29. Bấy giờ, sợ đụng rạn, bọ bèn từ trên đầu lái tàu quăng bốn neo xuống, và ước ao đến sáng. 30. nhưng vì bạn tàu tìm phương lánh khỏi chiếc tàu và thả chiếc tam bản xuống biển, giả đò đi thả neo đằng trước mũi, 31. thì Phao-lô nói với thầy đội và lính rằng: Nếu những người nầy chẳng cứ ở trong tàu, thì các ông chẳng được cứu. 32. Bọn lính bèn cắt dây buộc tam bản, làm cho rớt xuống.

33. Đoạn, trong khi đợi trời sáng, Phao-lô khuyên ai nấy hãy ăn. Người nói: Hôm nay là ngày thứ mười bốn mà các ngươi đang trông đợi, nhịn đói chẳng ăn chút nào. 34. Vậy, ta khuyên các ngươi hãy ăn, vì thật là rất cần cho sự cứu của các ngươi, và chẳng ai trong vòng các ngươi sẽ mất một sợi tóc trên đầu mình. 35. Nói như vậy rồi, người bèn lấy bánh, đứng trước mặt mọi người, tạ ơn Đức Chúa Trời rồi, thì bẻ ra và ăn. 36. Bấy giờ ai nấy đều giục lòng, và ăn. 37. Vả, số chúng ta hết thảy ở trong tàu được hai trăm bảy mươi sáu người. 38. Họ đã ăn vừa no nê, bèn quăng đồ lương thực xuống biển, làm cho nhẹ tàu đi.

39. Đến sáng ngày, họ chẳng nhận biết là đất nào, nhưng thấy có cái vịnh và bờ, bèn định đỗ tàu đó mà núp xem có thể được chăng. 40. Vậy, họ dứt dây bỏ neo xuống biển, tháo dây bánh lái; đoạn, xổ buồm sau lái thuận theo gió, tìm lối chạy vào bờ. 41. Song chạy nhầm chỗ hai ngọn nước biển xáp nhau, thì họ làm cho tàu bị cạn tại đó; đầu mũi cắm xuống không động đậy được, còn đầu lái bị sóng đánh dữ lắm nên nát hết. 42. Bấy giờ quân lính bàn định giết các tù phạm, e có người nào trong bọn họ lội thoát khỏi chăng. 43. nhưng thầy đội muốn cứu Phao-lô, nên ngăn trở nghị định đó. Người truyền cho ai biết lội thì nhảy xuống nước trước đi mà lội vào bờ, 44. và truyền cho những kẻ còn lại, người thì cỡi trên ván, kẻ thì cỡi trên miếng vách nát của chiếc tàu. Thế là ai nấy đều được lên bờ vô sự vậy.

Bản Dịch 2011

Phao-lô Ðược Giải Ðến Rô-ma

1 Khi có quyết định cho chúng tôi đi tàu qua I-ta-ly, họ trao Phao-lô và một số tù nhân khác cho một đại đội trưởng tên là Giu-li-u thuộc quân đoàn Âu-gút-tơ.

2 Chúng tôi xuống một chiếc tàu xuất hành từ Hải Cảng A-ra-my-ti-um; tàu ấy tính nhổ neo chạy ghé các hải cảng dọc vùng A-si-a. Chúng tôi giăng buồm ra khơi. Ðồng hành với chúng tôi có A-ri-tạc là người Ma-xê-đô-ni-a ở Thành Thê-sa-lô-ni-ca. 3 Hôm sau chúng tôi ghé vào Hải Cảng Si-đôn. Giu-li-u đối xử tử tế với Phao-lô; ông cho phép Phao-lô đi thăm các bạn bè và để họ chăm sóc ông. 4 Từ đó chúng tôi ra khơi và đi vòng lên phía bắc Ðảo Chíp-rơ bởi vì gặp gió ngược. 5 Sau khi chúng tôi vượt qua hải phận của Si-li-si-a và Pam-phy-li-a, chúng tôi đến Hải Cảng My-ra, thuộc miền Ly-si-a. 6 Ở đó ông đại đội trưởng tìm được một chiếc tàu từ A-léc-xan-ria sắp nhổ neo đi I-ta-ly, nên ông cho chúng tôi chuyển sang tàu đó.

7 Tàu đi rất chậm; mất rất nhiều ngày và phải vất vả lắm chúng tôi mới đến được gần Cơ-ni-đu. Vì gặp gió ngược nên tàu phải chạy vòng xuống phía nam Ðảo Cơ-rết, đối ngang Sanh-môn. 8 Tàu cứ chạy dọc theo bờ biển và phải vất vả lắm mới vào được một nơi gọi là Mỹ Cảng, gần Thành La-sê.

Gặp Bão Giữa Biển

9 Chúng tôi phải ở đó khá lâu. Bấy giờ kỳ kiêng ăn đã qua rồi, và chuyến hải hành càng trở nên nguy hiểm hơn. Phao-lô khuyên họ; 10 ông nói với họ, “Thưa các ông, tôi nhận thấy chuyến hải hành này từ đây trở đi thật nguy hiểm. Chúng ta có thể bị thiệt hại lớn, không những có thể sẽ mất cả hàng hóa lẫn chiếc tàu, mà còn nguy cả đến tính mạng chúng ta nữa.”

11 Nhưng ông đại đội trưởng tin lời của viên tài công và người chủ tàu hơn lời của Phao-lô. 12 Vì hải cảng đó không thích hợp cho tàu đậu trong mùa đông, nên đa số tán đồng việc nhổ neo ra đi, với hy vọng có thể đến được Phê-nít để tạm trú qua mùa đông; đó là một hải cảng trên Ðảo Cơ-rết, hướng về phía tây nam và tây bắc. 13 Thấy gió nam thổi nhẹ, họ tưởng có thể thực hiện được dự tính, nên họ nhổ neo cho tàu chạy dọc theo bờ Ðảo Cơ-rết. 14 Nhưng chẳng bao lâu, một trận cuồng phong có tên là “Gió Ðông Bắc” từ trên đảo quật xuống. 15 Thế là chiếc tàu bị bão cuốn đi. Vì không thể cho tàu chạy ngược với gió bão để trở vào bờ, chúng tôi đành để cho tàu cứ trôi theo chiều gió. 16 Khi tàu trôi về phía nam của một đảo nhỏ tên là Cau-đa, chúng tôi phải khó khăn lắm mới giữ lại được chiếc xuồng cấp cứu. 17 Sau khi kéo được chiếc xuồng ấy lên, họ tìm cách giữ cho tàu khỏi vỡ, nên đã lấy dây thừng buộc vòng dưới đáy tàu lại. Sau đó họ sợ chiếc tàu bị mắc cạn ngoài khơi Ðảo Sy-ti, nên họ thả neo xuống và cứ để tàu trôi theo chiều gió. 18 Ngày hôm sau tàu chúng tôi liên tục bị bão dồi dập dữ dội, nên họ quăng các hàng hóa xuống biển cho nhẹ tàu. 19 Ðến ngày thứ ba họ tự tay quăng các đồ thiết bị trên tàu xuống biển. 20 Trải qua nhiều ngày chúng tôi không thấy mặt trời hay một vì sao nào, trong khi đó gió bão vẫn thổi mạnh và không chịu dứt. Cuối cùng chúng tôi đành chấp nhận hết hy vọng được cứu thoát.

21 Mọi người trên tàu chẳng màng ăn uống gì đã khá lâu, nên Phao-lô đứng giữa họ và nói, “Thưa các ông, nếu các ông nghe lời tôi mà không rời khỏi Cơ-rết thì chúng ta đã tránh được những thiệt hại và mất mát này rồi. 22 Nhưng bây giờ tôi khuyên các ông hãy can đảm lên, không ai trong các ông sẽ thiệt mạng, chỉ phải mất chiếc tàu này thôi. 23 Vì đêm qua một thiên sứ của Ðức Chúa Trời, Ðấng tôi thuộc về và phục vụ, đã đứng bên tôi 24 và bảo rằng, ‘Hỡi Phao-lô, đừng sợ. Ngươi cần phải ứng hầu trước tòa án của Sê-sa, và này, Ðức Chúa Trời sẽ cho tất cả những người cùng đi trong chuyến hải hành với ngươi được sống.’ 25 Vậy xin các ông hãy can đảm lên, vì tôi tin rằng Ðức Chúa Trời sẽ làm y như lời Ngài đã phán; 26 chỉ có điều là chúng ta sẽ bị mắc cạn ở một hòn đảo nào đó.”

27 Ðến đêm thứ mười bốn mà tàu chúng tôi vẫn còn trôi dạt trên Biển Át-ria. Khoảng nửa đêm các thủy thủ tưởng rằng tàu đã gần tới đất liền, 28 nên họ thả trái dò xuống và thấy sâu hai mươi sải. Ðể cho tàu trôi một quãng nữa, họ lại thả trái dò xuống và thấy chỉ còn mười lăm sải. 29 Sợ tàu sẽ đụng phải đá ngầm, nên họ thả bốn chiếc neo ở mũi tàu xuống, rồi cầu mong cho mau tới sáng.

30 Lúc ấy các thủy thủ tính bỏ tàu và trốn đi, nên họ thả chiếc xuồng cấp cứu xuống và lấy cớ là đi thả neo ở đàng mũi tàu. 31 Phao-lô nói với ông đại đội trưởng và các binh sĩ, “Nếu những người ấy không ở lại trên tàu, quý ông sẽ không được cứu sống đâu.” 32 Các binh sĩ liền cắt đứt những dây buộc chiếc xuồng cấp cứu để nó rớt xuống biển.

33 Bấy giờ trong khi chờ đợi trời sáng, Phao-lô khuyên mọi người nên ăn chút thực phẩm; ông nói, “Hôm nay là ngày thứ mười bốn rồi mà quý vị cứ trông ngóng, nhịn ăn, và không ăn gì. 34 Vì thế tôi khuyên quý vị hãy ăn chút gì đi, vì quý vị rất cần có sức để được cứu thoát. Không ai trong quý vị sẽ mất một sợi tóc trên đầu đâu.”

35 Sau khi ông nói như thế, ông lấy bánh, tạ ơn Ðức Chúa Trời trước mặt mọi người, rồi bẻ bánh ra, và bắt đầu ăn. 36 Thấy vậy mọi người được lên tinh thần và bắt đầu ăn.

37 Chúng tôi có cả thảy hai trăm bảy mươi sáu người trên tàu. 38 Sau khi đã ăn no, họ ném những bao lúa mì xuống biển cho tàu nhẹ bớt.

Bị Ðắm Tàu

39 Ðến khi trời sáng họ không nhận ra được đó là vùng đất nào, nhưng họ thấy có cái vịnh và một bãi biển, vì thế họ muốn cho tàu vào bờ nếu họ có thể lái tàu vào được. 40 Vậy họ cắt bỏ các neo lại dưới biển, đồng thời tháo dây cột bánh lái ra, rồi căng buồm ở đằng mũi lên, và nương theo chiều gió để lái tàu chạy vào bờ. 41 Nhưng tàu chạy nhằm vào bãi cát ngầm do hai dòng nước xáp lại nhau tạo thành, nên bị mắc cạn tại đó. Mũi tàu đâm vào cát, không nhúc nhích gì được, còn đằng lái thì bị sóng mạnh đập nát hết. 42 Bấy giờ các binh sĩ canh tù bàn với nhau nên giết tất cả các tù nhân kẻo có ai lội đi và trốn thoát. 43 Nhưng ông đại đội trưởng muốn cứu Phao-lô nên ngăn cản họ thực hiện ý định đó. Ông ra lịnh cho những ai biết bơi cứ nhảy xuống nước trước và bơi vào bờ, 44 những người còn lại, một số đã bám vào các tấm ván hoặc những mảnh tàu vỡ và lội vào bờ sau. Thế là tất cả đều được lên bờ an toàn.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành