Càng Gần Chúa Hơn

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Nearer, My God, To Thee
  • Lời: Sarah F. Adams - câu 1-5 (1841); Edward H. Bickersteth, Jr. - câu 6
  • Nhạc: Lowell Mason, 1856
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Nearer, My God, To Thee
1. Nearer, my God, to Thee, nearer to Thee!
E’en though it be a cross that raiseth me,
Still all my song shall be, nearer, my God, to Thee.
Refrain:
Nearer, my God, to Thee, nearer to Thee!
2. Though like the wanderer, the sun gone down,
Darkness be over me, my rest a stone;
Yet in my dreams I’d be nearer, my God, to Thee.
3. There let the way appear, steps unto Heav’n;
All that Thou sendest me, in mercy giv’n;
Angels to beckon me nearer, my God, to Thee.
4. Then, with my waking thoughts bright with Thy praise,
Out of my stony griefs Bethel I’ll raise;
So by my woes to be nearer, my God, to Thee.
5. Or, if on joyful wing cleaving the sky,
Sun, moon, and stars forgot, upward I’ll fly,
Still all my song shall be, nearer, my God, to Thee.
6. There in my Father’s home, safe and at rest,
There in my Savior’s love, perfectly blest;
Age after age to be nearer, my God, to Thee.

Lời Việt

Càng Gần Chúa Hơn
1. Chúa ôi, cho tôi càng gần, Gần nơi Chúa hơn;
Dẫu phải mang cây thập tự, Càng gần Chúa hơn;
Trong lúc đau thương sầu u, Tôi vẫn luôn xin Jê-sus:
Chúa ôi, cho tôi gần Ngài, Càng gần Chúa nay.
2. Dẫu khi kim ô lặn rồi, Lạc nơi hiểm nham,
Đá thiêng tôi kê đầu nằm, Hồi trời tối tăm;
Trong giấc chiêm bao nguyện mong,
Mong Chúa cho nương bên lòng;
Chúa ôi, cho tôi gần Ngài, Càng gần Chúa nay.
3. Đến lúc tôi bay về trời, Thật khoan khoái thay!
Bỏ xa trăng sao, mặt trời, Vùn vụt lướt bay;
Tôi vẫn hoan ca dậy rân, Xin Chúa đem tôi được gần;
Chúa ôi, cho tôi gần Ngài, Càng gần Chúa nay.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo