Buổi Mai Với Jêsus

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Buổi Mai Với Jêsus
  • Lời: C. Austin Miles
  • Nhạc: C. Austin Miles, 1912
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Buổi Mai Với Jêsus
1. Tôi đi một mình vào nơi thanh vắng
Lúc sương đêm chưa ráo trên ngàn bông hồng
Và văng vẳng tiếng ai giọng khoan nhân thân ái
Chính Jêsus Christ con Trời hiển lai.
Điệp Khúc:
Chúa với tôi tâm giao khi Ngài đi bên tôi
Và Ngài phán chính Chúa đã chuộc tôi
Thật sung sướng thỏa vui khi gần bên Jêsus
Chẳng còn ai trong trần thế sánh hơn.
2. Jêsus chuyện trò cùng tôi thân thiết
Khiến muôn chim reo hát khi hừng đông về
Này hòa khúc Chúa ban dội thanh âm mỗi lúc
Khiến nơi ái tâm chung hòa giọng ca.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo