Biểu Tượng Của Đức Thánh Linh: Rượu

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Trong Kinh Thánh, ảnh hưởng của Đức Thánh Linh được so sánh với ảnh hưởng của rượu. Điều này được ghi lại trong Công Vụ 2:1-18 và Ê-phê-sô 3:18. Vì vậy, đôi khi ảnh hưởng của rượu được so sánh với ảnh hưởng Đức Thánh Linh; tuy nhiên, theo Kinh Thánh, rượu không phải là một biểu tượng của Đức Thánh Linh.

Ảnh Hưởng Của Rượu

Rượu là một thức uống của loài người. Tại Trung Đông vào thời xưa, rượu nho thường được chứa trong những bầu làm bằng da. Rượu mới thường có nồng độ cao, cho nên có thể tạo áp suất lớn, làm vỡ bầu da. Một đặc điểm khác của rượu mới đó là do quá trình lên men của rượu mới chưa đầy đủ cho nên rượu mới không có mùi vị đậm đà dịu ngọt. Tuy nhiên, nếu rượu nho được lưu giữ lâu năm, phẩm chất của rượu sẽ gia tăng, và rượu cũ thường ngon hơn rượu mới rất nhiều. Phúc Âm Lu-ca ghi lại lời Đức Chúa Jesus đã dùng những khái niệm quen thuộc này để giải thích về sự khác biệt giữa mới và cũ như sau:

"Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như thế rượu mới sẽ làm nứt bầu da, rượu sẽ chảy ra, và bầu rượu sẽ hư. Nhưng rượu mới phải được chứa trong bầu da mới. Cũng không ai sau khi uống rượu cũ lại đòi rượu mới, bởi vì sẽ nói rằng: Rượu cũ ngon hơn" Lu-ca 5:37-39.

Rượu là một thức uống có thể gây hưng phấn. Tác giả Thi Thiên cho biết: "Rượu nho là vật làm hứng chí loài người" (Thi Thiên 104:15).

Bởi vì rượu có thể tạo sự hưng phấn, cho nên người ta thường dùng rượu để giải sầu. Tác giả Châm Ngôn đã viết: "Hãy ban ... rượu cho người có tâm hồn đang bị cay đắng" (Châm Ngôn 31:6).

Ảnh Hưởng Của Rượu Và Ảnh Hưởng Của Thánh Linh

Như đã nói ở trên, rượu có thể gây hưng phấn. Một trong những đặc điểm của người hưng phấn là nói nhiều. Trong Lễ Ngũ Tuần đầu tiên, khi Đức Thánh Linh giáng lâm trên những người tin Chúa, họ đã nói nhiều lời tôn ngợi Đức Chúa Trời bằng những ngôn ngữ khác nhau. Những người Do Thái từ các quốc gia khác trở về Jerusalem, nghe các môn đồ của Chúa nói ngôn ngữ của họ một cách lưu loát và các môn đồ của Chúa nói những lời tôn ngợi Đức Chúa Trời, thì họ kính sợ ( Công Vụ 2:5-12).

Tuy nhiên, có một số người thấy các môn đồ của Chúa nói rất nhiều, nhưng họ không hiểu các môn đồ của Chúa đang nói gì, nên họ đã chế nhạo rằng các môn đồ của Chúa đang say rượu mới: "Nhưng có kẻ lại nhạo báng rằng: Họ say rượu mới đó" ( Công Vụ 2:13).

Trước sự hiểu lầm gây ngộ nhận như vậy, Sứ đồ Phi-e-rơ, cùng với mười một Sứ đồ khác, đã đứng ra giải thích rằng những người tin Chúa không say rượu nhưng họ đang được cảm thúc bởi Đức Thánh Linh để công bố sứ điệp của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phi-e-rơ đã giải thích thêm rằng sự kiện mà công chúng đang chứng kiến là điều Đức Chúa Trời thực hiện để ứng nghiệm lời của Tiên tri Giô-ên trong Cựu Ước. Tiên tri Giô-ên đã công bố rằng Đức Chúa Trời sẽ ban Thánh Linh của Ngài cho nhiều người - cả nam lẫn nữ, cả trẻ lẫn già - và họ sẽ công bố sứ điệp mà Đức Chúa Trời ban cho họ.

"Bấy giờ, Phi-e-rơ đứng ra cùng mười một sứ đồ, cất tiếng nói với dân chúng rằng: Hỡi người Giu-đa, và mọi người ở tại thành Giê-ru-sa-lem, hãy biết rõ điều nầy, và lắng tai nghe lời ta. Những người nầy chẳng phải say như các ngươi ngờ đâu, vì bây giờ mới là giờ thứ ba ban ngày. Nhưng ấy là điều đấng tiên tri Giô-ên đã nói tiên tri rằng: Đức Chúa Trời phán: Trong những ngày sau rốt, Ta sẽ đổ Thần của Ta khắp trên mọi xác-thịt: Con trai và con gái các ngươi đều sẽ nói lời tiên tri, các trai trẻ sẽ thấy điềm lạ, và những người già cả sẽ có chiêm bao. Phải! Trong những ngày đó, Ta sẽ đổ Thần của Ta khắp trên các đầy tớ trai và gái của Ta, chúng nó đều nói lời tiên tri" ( Công Vụ 2:14-17).

Trong khi những người được Đức Thánh Linh cảm thúc tôn ngợi và nói những điều cao trọng về Đức Chúa Trời, và kết quả từ hành động của những người đầy dẫn Đức Thánh Linh đem lại sự xây dựng tốt đẹp, được xã hội công nhận (Ga-la-ti 5:22-23); những người say rượu, ngược lại, có những hành động luông tuồng (Sáng Thế Ký 9:20-21), loạn luân (Sáng Thế Ký 19:30-38), có những quyết định thiếu minh mẫn (Ê-xơ-tê 1:10-12), có những hành động xúc phạm (Đa-ni-ên 5:23), nói những lời nhạo báng, xấc xược (Châm Ngôn 20:1), ..., sa vào trụy lạc (Ê-sai 28:7-8). Vì vậy, Sứ đồ Phao-lô đã khuyên những người tin Chúa rằng: "Đừng say rượu, sa vào trụy lạc. Nhưng phải đầy dẫy Thánh Linh" (Ê-phê-sô 5:18).

Tóm Lược

Theo Kinh Thánh, người thấm nhuần Đức Thánh Linh và người thấm nhuần rượu có điểm giống nhau là có sự hưng phấn. Tuy nhiên, kết quả trong hành động của người đầy dẫy Đức Thánh Linh và hành động của người say rượu hoàn toàn khác nhau. Người say rượu có những hành động gây tổn thương, xúc phạm, đổ vỡ, và băng hoại. Ngược lại, hành động của người đầy dẫy Đức Thánh Linh đem lại niềm vui, xây dựng, phước hạnh, và sự cứu rỗi ( Công Vụ 2:5-12; Ga-la-ti 5:22-23).

Tài Liệu