Bọn Chăn Chiên Trong Đêm Giáng Sinh

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: While Shepherds Watched Their Flocks
  • Lời: Nahum Tate, 1652-1715
  • Nhạc: George F. Handel
  • Tài Liệu:

Lời Anh

While Shepherds Watched Their Flocks
1. While shepherds watched their flocks by night,
all seated on the ground;
the angel of the Lord came down,
and glory shone around,
and glory shone around.
2. "Fear not!" said he, for mighty dread
had seized their troubled mind.
"Glad tidings of great joy I bring
to all of humankind,
to all of humankind."
3. "To you, in David's town, this day
is born of David's line
a Savior, who is Christ the Lord,
and this shall be the sign,
and this shall be the sign:"
4. "The heavenly babe you there shall find
to human view displayed,
all meanly wrapped in swathing bands,
and in a manger laid,
and in a manger laid."
5. Thus spake the seraph and forthwith
appeared a shining throng
of angels praising God on high,
who thus addressed their song,
who thus addressed their song:
6. "All glory be to God on high,
and to the earth be peace;
good will henceforth from heaven to earth
begin and never cease,
begin and never cease!"

Lời Việt

Bọn Chăn Chiên Trong Đêm Giáng Sinh
Lời Việt: Vĩnh Phúc
La Puente, August 18-19, 2008
1. Bọn chăn chiên bên nhau trong đêm tối
Đang thức giữ chiên trên đồi …
Từ nơi không-trung Thiên-sứ bay tới
Soi chiếu ánh vinh-quang trời …
Bọn chăn lắng nghe Thiên-thần loan báo:
“Ngày nay Chúa sinh ra đời,
Niềm vui bao-la ban cho thế-giới
Cho những ai đang trông-đợi …”
2. Thành Bê-lem canh khuya đang say giấc
Đâu biết Chúa sinh ra đời !
Ngài xa thiên-cung vinh-quang sáng chói
Đem đến thương-yêu cho người …
Hài-nhi giáng-sinh nơi chuồng chiên vắng
Quạnh-hiu, tối-tăm, âm-thầm …
Bọc khăn đơn-sơ nên thiếu hơi ấm
Trong máng chiên đêm yên-lặng …
3. Ngoài kia trên không-trung muôn Thiên-sứ
Soi chiếu ánh vinh-quang trời …
Cùng nhau hân-hoan tung-hô danh Chúa,
Vui hát khúc-ca muôn đời :
“Trời cao sáng danh quy về Thiên-Chúa,
Bình-an khắp nơi cho người …
Từ nay muôn dân an-cư trên đất
Cho đến muôn năm vô-cùng …”
Vinh-quang Thiên-Chúa! Vinh-quang Thiên Chúa …

Tài Liệu Tham Khảo

  • Tuyển Tập Thánh Ca Chép Tay của Nhạc sĩ Vĩnh Phúc.
  • Tuyển Tập Thánh Ca của Nhạc sĩ Nguyễn Văn Thanh.
  • Thánh Ca - Thư Viện Tin Lành