Bạn Dành Chỗ Cho Jêsus Chưa

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Bạn Dành Chỗ Cho Jêsus Chưa?
  • Lời: Daniel Whittle
  • Nhạc: Clara C. Williams
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Bạn Dành Chỗ Cho Jêsus Chưa?
1. Bạn ơi, dành chỗ cho Jêsus chưa?
Ô kìa Ngài đang đứng im mong chờ
Ngài vui lòng thứ tha bao ô dơ
Mong bạn dành lòng mình cho Chúa.
Điệp Khúc:
Dâng ngôi cao sang nhất lên cho Ngài
Lời Ngài nguyện làm theo hăng hái
Jêsus đến ban yên vui lâu dài
Mời Chúa ngự vô lòng bạn ngay.
2. Lòng ai tìm thú vui không thanh cao?
Ai tìm vinh hoa, Jêsus không vào
Ngài thay người gánh bao nhiêu thương đau
Mong ngự vào lòng ai khao khát.
3. Bạn sẵn sàng chỗ cho Jêsus chưa?
Dâng lòng mình lên Chúa ngay bây giờ
Vì cơ hội lướt mau như thoi tơ
Ai chần chờ ngày mai sẽ lỡ.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo