Bình An Trong Jesus

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bình An Trong Jesus là một tuyển tập thánh ca song ngữ được sáng tác bởi Mục sư Bác sĩ Nhạc sĩ Lê Ngọc Vinh. Tuyển tập thánh ca này được xuất bản vào năm 2006 bao gồm những bài thánh ca đã được sáng tác trong nhiều giai đoạn khác nhau từ trước. Lời thánh ca được viết bằng hai thứ tiếng Việt và Anh.

Ca Khúc

 1. Đời Có Jesus
 2. Jesus, Hầm Trú Ẩn Kiên Cố
 3. Hơn Đại Dương Sâu Thẳm
 4. Đồi Gô-gô-tha
 5. Jesus Sống
 6. Hỡi Người Ít Đức Tin
 7. Chúa Đứng Bên Ta
 8. Vui Lên Và Hy Vọng
 9. Hỡi Người Mệt Mỏi Và Gánh Nặng
 10. Nắm Chặt Lời Hứa
 11. Bình An Trong Jesus

Tài Liệu Tham Khảo