Bình An Trong Jêsus

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Bình An Trong Jêsus
  • Lời: Oswald Smith
  • Nhạc: Redd Harper
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Bình An Trong Jêsus
1. Lòng bạn chưa từng được thái an?
Gặp gian nguy bạn nao núng luôn?
Gần nơi Cha lòng bạn yên thỏa
Khúc thánh ca nguồn vui tâm hồn.
Điệp Khúc:
Bình an thay có Jêsus
Nhờ Ngài bạn chiến thắng quân thù
Lòng mừng vui, ngợi khen Chúa
Chốn nương cậy hoàn toàn thái an.
2. Lòng bạn nghi ngờ tình Chúa chăng?
Bạn lo âu gặp cơn hiểm nguy?
Bài ca khen ngợi mau trổi tiếng
Lúc ấy tâm bạn thấy an bình.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo