Báp-têm Trong Danh Chúa

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Báp-Têm Trong Danh Chúa
  • Lời: Nguyệt Thu
  • Nhạc: I. Baltzell
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Báp-Têm Trong Danh Chúa
1. Từ ngày có Chúa, tôi vui mừng sinh ra trong gia đình thiêng liêng đầy ơn phước
Nhờ Ngài cứu vớt, nay tôi được ấn chứng bởi Báp-têm trong danh Jêsus.
Điệp Khúc:
Dìm trong nước, chết theo Ngài
Từ nay xa hết muôn tội
Rồi được sống với Cứu Chúa
Báp-têm trong danh Jêsus
Bước theo Ngài mãi thỏa vui bình an.
2. Giờ này dưới nước tôi suy nghiệm ơn sâu xưa trên đồi Jêsus vì tôi chết
Rồi từ lúc bước chân lên bờ, nếm biết phước Chúa ban lớn lao làm sao.
3. Được Ngài đổi mới tâm linh đầy an vui, tôi vui mừng rao ra tình yêu Chúa
Nhờ lời Chúa hứa bước đi càng vững chắc với Thánh Linh luôn trong lòng tôi.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo