Báp-têm, Sống Đời Sống Mới

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Báp-Têm, Sống Đời Sống Mới
  • Lời: Phan Minh Nghĩa
  • Nhạc: Howard L. Brown, 1935
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Báp-Têm, Sống Đời Sống Mới
1. Hát vui mừng ngợi ca Chúa luôn đêm ngày
Mãi biết ơn Ngài luôn thương xót
Cứu cuộc đời tôi xa tối tăm mịt mờ
Chúa cho tôi vui sống tự do.
2. Chết con người trần gian xấu xa ô tội
Bấy lâu nay làm theo tư ý
Chúa nhân từ còn thương xót tôi lạc lầm
Cứu thân tôi ra khỏi bùn nhơ.
3. Sống trong niềm vui tươi mới luôn trong lòng
Chính Jêsus nguồn ơn phước lớn
Chúa cho đời tôi luôn thỏa vui tâm hồn
Sống trong yêu thương Chúa bình an.
4. Nhớ trong lòng ngày tôi báp-têm theo Ngài
Thỏa vui khi đời nên tươi mới
Bước theo đường trần gian có Cha đi cùng
Rất an ninh trong Chúa toàn năng.
5. Ước mong trọn đời tôi bước đi bên Ngài
Giữa tín trung bền tâm theo Chúa
Sống trong Ngài đời tôi ấm êm, an bình
Thỏa vui bên Thiên Chúa tình yêu.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo