Bánh Trường Sanh

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 22:58, ngày 21 tháng 3 năm 2020 của Admin3 (Thảo luận | đóng góp) (→‎Lời Việt)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Bread Thou the Bread of Life
  • Tựa đề: Bánh Trường Sanh
  • Lời: Mary A. Lathbury, 1880
  • Nhạc: William F. Sherwin, 1877
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Bread Thou the Bread of Life
1. Break Thou the bread of life, dear Lord, to me,
As Thou didst break the loaves beside the sea;
Beyond the sacred page I seek Thee, Lord;
My spirit pants for Thee, O living Word!
2. Bless Thou the truth, dear Lord, to me, to me,
As Thou didst bless the bread by Galilee;
Then shall all bondage cease, all fetters fall;
And I shall find my peace, my all in all.
3. Thou art the bread of life, O Lord, to me,
Thy holy Word the truth that saveth me;
Give me to eat and live with Thee above;
Teach me to love Thy truth, for Thou art love.
4. Oh, send Thy Spirit, Lord, now unto me,
That He may touch my eyes, and make me see:
Show me the truth concealed within Thy Word,
And in Thy Book revealed I see the Lord.

Lời Việt

Bánh Trường Sanh
1. Bánh trường sanh xin cấp phân, Jêsus chí nhân
Như đời xưa nơi hải tân cấp dưỡng chúng dân
Lòng tôi mong ước gặp Ngài tại trang Kinh Thánh
Vĩnh sanh Đạo, nguyện soi đoái, chứng tâm chí thành.
2. Lẽ thật xin Christ chí thân chúc đầy phước ân
Như hồi xưa năm bánh dâng, chúc phước cấp phân
Nhờ đây thoái ách nô lệ, xiềng xích tiêu biến
Chính tôi an bình vui vẻ, dư dật thỏa nguyền.
3. Chính mình Jêsus Chúa ôi, bánh hằng sống tôi
Lẽ thật duy Kinh Thánh thôi đã cứu rỗi tôi
Nguyền nuôi tôi sống yên lành, hồn, thân khoan khoái
Giúp tôi yêu Đạo chân chánh ái nhân chính Ngài.
4. Tôi nguyện Jêsus vĩnh sinh ban đầy Thánh Linh
Xin Ngài cho tôi mắt tinh anh hiểu Thánh Kinh
Đạo huyền vi mỗi trang đầy, nguyền cho tôi thấy
Ngắm xem Jêsus đẹp bấy ở Kinh Thánh này.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo