Khác biệt giữa các bản “Bách Khoa Từ Điển Tin Lành”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Dòng 2: Dòng 2:
 
==Đức Chúa Jesus==
 
==Đức Chúa Jesus==
  
:{| valign="top"|
+
{| valign="top"|
 
<ul>'''Các Danh Hiệu Của Chúa'''
 
<ul>'''Các Danh Hiệu Của Chúa'''
 
| valign="top" |
 
| valign="top" |
Dòng 12: Dòng 12:
 
</ul>
 
</ul>
 
|}
 
|}
:{| valign="top"|
+
{| valign="top"|
 
<ul>'''Các Biểu Tượng Của Chúa'''
 
<ul>'''Các Biểu Tượng Của Chúa'''
 
| valign="top" |
 
| valign="top" |

Phiên bản lúc 21:10, ngày 4 tháng 10 năm 2014

Đức Chúa Jesus

  Các Danh Hiệu Của Chúa
  Các Biểu Tượng Của Chúa
 • Bánh Hằng Sống
 • Cái Cửa
 • Người Chăn Nhân Từ
 • Sự Sáng

Các Sách Trong Kinh Thánh

  Cựu Ước
 • Sáng Thế Ký
 • Xuất Ê-díp-tô Ký
 • Lê-vi Ký
 • Dân Số Ký
 • Phục Truyền Luật Lệ Ký
 • Giô-suê
 • Các Quan Xét
 • Ru-tơ
 • I Sa-mu-ên
 • II Sa-mu-ên
 • I Các Vua
 • II Các Vua
 • I Sử Ký
 • II Sử Ký
 • Ê-xơ-ra
 • Nê-hê-mi
 • Ê-xơ-tê
 • Gióp
 • Thi Thiên
 • Châm Ngôn
 • Truyền Đạo
 • Nhã Ca
 • Ê-sai
 • Giê-rê-mi
 • Ca Thương
 • Ê-xê-chi-ên
 • Đa-ni-ên
 • Ô-sê
 • Giô-ên
 • A-mốt
  Tân Ước
 • Ma-thi-ơ
 • Mác
 • Lu-ca
 • Giăng
 • Công Vụ Các Sứ Đồ
 • Rô-ma
 • I Cô-rinh-tô
 • II Cô-rinh-tô
 • Ga-la-ti
 • Ê-phê-sô
 • Phi-líp
 • Cô-lô-se
 • I Tê-sa-lô-ni-ca
 • II Tê-sa-lô-ni-ca
 • I Ti-mô-thê
 • II Ti-mô-thê
 • Tít
 • Phi-lê-môn

Các Bản Dịch Kinh Thánh Tiếng Việt

 1. Bản Dịch Truyền Thống (1926)
 2. Tân Ước Nhuận Chánh
 3. Kinh Thánh Diễn Ý
 4. Bản Dịch 2002
 5. Bản Dịch 2011
 6. Bản Hiệu Đính 2011

Thánh Ca Việt Ngữ

Tác Giả Thánh Ca Việt Nam

Tiểu Sử Thánh Ca

Kiến Thức

Lịch Sử

Âm Nhạc

 • Wolfgang Amadeus Mozart
 • Ludwig van Beethoven
 • Felix Mendelssohn

Điển Tích Kinh Thánh

 • Người Sa-ma-ri Nhân Lành
 • Người Con Trai Hoang Đàng
 • Mười Người Nữ Đồng Trinh
 • Người Thâu Thuế và Người Pha-ri-si
 • Người Giàu và La-xa-rơ
 • Người Gieo Giống
 • Quan Án Bất Công
 • Người Giàu Dại Dột
 • Quản Gia Bất Trung
 • Hai Người Mắc Nợ
 • Hai Người Con Trai
 • Các ta-lâng
 • Chiên và Dê
 • Tiệc Cưới
 • Cây Vả
 • Hạt Cải
 • Ngọc Trai
 • Cỏ Lùng
 • Men
 • Lưới Cá

Địa Lý

 • Giê-ru-sa-lem
 • Bê-tên

Cơ Quan

 • Trường Kinh Thánh Đà Nẵng
 • Thần Học Viện Nha Trang
 • Chẩn Y Viện Nha Trang
 • Chẩn Y Viện Ban-mê-thuột

Thần Học

Tài Liệu

Sách

Tài Liệu Liên Hệ