Khác biệt giữa các bản “Bách Khoa Từ Điển Tin Lành”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Dòng 6: Dòng 6:
 
:* [[Đức Thánh Linh]]  
 
:* [[Đức Thánh Linh]]  
  
 
==Đức Thánh Linh==
 
{| valign="top"|
 
<ul>'''Các Danh Hiệu Của Đức Thánh Linh'''
 
| valign="top" |
 
:* [[Đức Thánh Linh]]
 
:* [[Thánh Linh Của Con Ngài]]
 
:* [[Thánh Linh Của Đấng Christ]]
 
:* [[Thánh Linh Của Đức Chúa Jesus]]
 
:* [[Thánh Linh Của Đức Chúa Jesus Christ]]
 
:* [[Thánh Linh Của Ðức Chúa Trời]]
 
:* [[Thánh Linh Của Ðức Chúa Trời Hằng Sống]]
 
:* [[Thánh Linh Của Lời Hứa]]
 
:* [[Thánh Linh Đời Đời]]
 
| valign="top" |
 
:* [[Thần]]
 
:* [[Thần Của Ân Điển]]
 
:* [[Thần Của Chân Lý]]
 
:* Thần Của Đức Tin
 
:* [[Thần Của Lửa Thiêu Đốt]]
 
:* Thần Của Mưu Lược và Năng Quyền
 
:* Thần Của Sự Công Chính
 
:* Thần Của Sự Khôn Ngoan và Thông Sáng
 
:* Thần Của Sự Thông Sáng và Mặc Khải
 
:* Thần Của Sự Phán Xét
 
:* [[Thần Của Sự Sống]]
 
:* Thần Của Tri Thức và Sự Tôn Kính Đức Chúa Trời
 
:* [[Thần Của Vinh Hiển]]
 
:* [[Thần Linh Của Sự Thánh Khiết]]
 
| valign="top" |
 
:* [[Đấng An Ủi]]
 
:* Đấng Cố Vấn
 
:* Hơi Thở của Đấng Toàn năng
 
:* Tiếng của Đấng Toàn năng
 
:* Tiếng của Đức Chúa Trời
 
</ul>
 
|}
 
{| valign="top"|
 
<ul>'''Các Biểu Tượng Của Đức Thánh Linh'''
 
| valign="top" |
 
:* [[Biểu Tượng Của Đức Thánh Linh: Bồ Câu | Chim Bồ Câu]]
 
:* [[Biểu Tượng Của Đức Thánh Linh: Dầu | Dầu]]
 
| valign="top" |
 
:* [[Biểu Tượng Của Đức Thánh Linh: Gió | Gió]]
 
:* [[Biểu Tượng Của Đức Thánh Linh: Lửa | Lửa]]
 
| valign="top" |
 
:* [[Biểu Tượng Của Đức Thánh Linh: Nước | Nước]]
 
:* [[Biểu Tượng Của Đức Thánh Linh: Rượu | Rượu]]
 
</ul>
 
|}
 
 
==Các Sách Trong [[Kinh Thánh]]==
 
==Các Sách Trong [[Kinh Thánh]]==
 
{| valign="top"|-|  
 
{| valign="top"|-|  

Phiên bản lúc 16:42, ngày 8 tháng 7 năm 2020

Bách Khoa Từ Điển Tin Lành là một dự án biên soạn và phổ biến những tài liệu liên quan đến niềm tin và sinh hoạt của người Tin Lành trong tiếng Việt do Thư Viện Tin Lành thực hiện. Dự án bắt đầu với các đề tài về Kinh Thánh, lịch sử hội thánh, điển tích Kinh Thánh, âm nhạc, danh nhân, Thánh Kinh địa dư, ngữ vựng thần học, và truyền giáo. Trong tương lai từ điển sẽ mở rộng sang những đề tài và lĩnh vực khác.

Ba Ngôi Đức Chúa Trời

Các Sách Trong Kinh Thánh

  Cựu Ước
  Tân Ước

Các Bản Dịch Kinh Thánh Tiếng Việt

 1. Bản Dịch Truyền Thống (1925)
 2. Tân Ước Nhuận Chánh
 3. Kinh Thánh Diễn Ý
 4. Bản Dịch 2002
 5. Bản Dịch 2011
 6. Bản Hiệu Đính 2011
 7. Bản Dịch Đại Chúng
 8. Bản Dịch Việt Ngữ
 9. Bản Hiệu Ngữ Căn

Thánh Ca Việt Ngữ

Tác Giả Thánh Ca Việt Nam

Tiểu Sử Thánh Ca

Kiến Thức

Lịch Sử

 • Mục sư Lê Hoàng Phu
 • Mục sư Phạm Xuân Tín
 • Mục sư Phạm Xuân Thiều

Âm Nhạc

Danh Nhân Kinh Thánh

 • A-đam
 • A-bô-lô
 • An-na
 • An-ne
 • Áp-ra-ham
 • A-rôn
 • Ba-na-ba
 • Bên-gia-min
 • Cọt-nây
 • Đa-ni-ên
 • Đa-vít
 • Đê-bô-ra
 • Ê-li
 • Ê-li-ê-se
 • Ê-li-sê
 • Ê-sai
 • Ê-tiên
 • Ê-va
 • Ê-xê-chi-ên
 • Ê-xơ-ra
 • Ê-xơ-tê
 • Ghê-đê-ôn
 • Gia-cơ
 • Gia-cốp
 • Giăng
 • Giăng Báp-tít
 • Giê-rê-mi
 • Giô-sép

Điển Tích Kinh Thánh

 • Người Sa-ma-ri Nhân Lành
 • Người Con Trai Hoang Đàng
 • Mười Người Nữ Đồng Trinh
 • Người Thâu Thuế và Người Pha-ri-si
 • Người Giàu và La-xa-rơ
 • Người Gieo Giống
 • Quan Án Bất Công
 • Người Giàu Dại Dột
 • Quản Gia Bất Trung
 • Hai Người Mắc Nợ
 • Hai Người Con Trai
 • Các ta-lâng
 • Chiên và Dê
 • Tiệc Cưới
 • Cây Vả
 • Hạt Cải
 • Ngọc Trai
 • Cỏ Lùng
 • Men
 • Lưới Cá

Thánh Kinh Địa Lý

 • Ca-na
 • Ca-na-an
 • Cạt-mên
 • Cô-lô-se
 • Cô-rinh-tô
 • Ê-phê-sô
 • Hếp-rôn
 • Lao-đi-cê
 • Na-xa-rét
 • Phi-líp
 • Rô-ma
 • Sa-la-min
 • Tê-sa-lô-ni-ca

Truyền Giáo

 • Các Dân Tộc Tại Việt Nam
 • Các Cơ Quan Truyền Giáo Tin Lành
 • Các Giáo Sĩ Tin Lành Tại Việt Nam
 • Những Nhà Truyền Giáo Tin Lành Việt Nam

Cơ Quan

 • Trường Kinh Thánh Đà Nẵng
 • Thần Học Viện Nha Trang
 • Chẩn Y Viện Nha Trang
 • Chẩn Y Viện Ban-mê-thuột

Thần Học

Lịch Sử

Tài Liệu

Sách

Báo

 • Hướng Mới
 • Linh Lực
 • Hướng Đi
 • Đèn Linh
 • Thông Công - Hoa Kỳ
 • Thông Công - Âu Châu
 • Thông Công - Việt Nam
 • Đuốc Thiêng
 • Ánh Sáng
 • Chân Trời Mới
 • Nước Thiêng
 • Nếp Sống Mới

Tài Liệu Liên Hệ