Bài Hát Thanh Niên Tin Lành Ca

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Lời: A.B Simpson
  • Lời Việt: Nguyễn Lĩnh
  • Nhạc: A.B Simpson

Lời Anh

Lời Việt

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo