Anh Cầu Xin Gì

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Anh Cầu Xin Gì?
  • Lời: Mary A. Kiddler
  • Nhạc: W. P. Perkins
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Anh Cầu Xin Gì?
1. Khi tia sáng ban mai xuyên màn đêm
Anh xin Chúa ban gì?
Trong danh Jêsus Christ là Chân Chúa
Anh đang kiếm ơn yêu thương
Từ Cha làm khiên che chở không?
Điệp Khúc:
Khi anh khẩn xin lòng yên tĩnh ngay
Màn đêm trở nên như ban ngày
Khi muôn mối ưu tư vây đời anh
Đừng quên xin trước ngai.
2. Anh không thích anh em khi buồn vui
Anh xin Chúa ban gì?
Trong ơn yêu thương từ nơi Cha Thánh
Anh tha thứ cho anh em mình chăng?
Vì anh ai chết kia?
3. Khi bao thử thách đớn đau tràn dâng
Anh xin Chúa ban gì?
Khi tâm linh anh đầy bao bi thảm
Khi cơn sóng ma vây quanh mình chăng?
Trình dâng lên Chúa ngay.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo