A-mốt: Chương 8

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 03:11, ngày 3 tháng 4 năm 2015 của Admin (Thảo luận | đóng góp)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1926

1. Nầy là điều mà Chúa Giê-hô-va cho ta xem thấy: Nầy, có một giỏ trái mùa hạ. 2. Bấy giờ Ngài phán rằng: A-mốt, ngươi thấy gì? Ta thưa rằng: Một giỏ trái mùa hạ. Đức Giê-hô-va lại phán cùng ta rằng: Sự cuối cùng đã đến trên dân Y-sơ-ra-ên ta; ta sẽ không vượt qua nó nữa. 3. Trong ngày đó, những bài hát trong cung đền sẽ là tiếng khóc than, Chúa Giê-hô-va phán vậy. Sẽ có nhiều xác chết mà người ta làm thinh quăng ra mọi nơi.

4. Các ngươi là người nuốt những kẻ nghèo nàn, làm hao mòn những kẻ khốn cùng trong đất, hãy nghe điều nầy. 5. Các ngươi nói rằng: Khi nào trăng mới sẽ qua, cho chúng ta có thể bán lúa miến, và ngày sa-bát qua, đặng chúng ta mở kho lúa mì, mà bớt ê-pha, thêm nặng siếc-lơ, và dùng cân dối giả đặng phỉnh gạt; 6. đặng chúng ta lấy bạc mua kẻ khốn nạn, lấy một đôi dép mua kẻ nghèo nàn, và bán cho đến lép lừng của lúa mì?

7. Đức Giê-hô-va lấy sự vinh hiển của Gia-cốp mà phán lời thề nầy: Ta chắc sẽ chẳng hề quên những việc làm của chúng nó! 8. Đất há chẳng rúng động về việc đó, hết thảy dân cư nó há chẳng than khóc sao? Trọn cả đất sẽ dậy lên như Sông cái, nó sẽ lung lay và lún xuống như Sông của Ê-díp-tô vậy.

9. Chúa Giê-hô-va phán: Sẽ xảy ra trong ngày đó, ta sẽ khiến mặt trời lặn đi trong lúc giữa trưa, và khiến đất tối tăm trong giữa ban ngày. 10. Ta sẽ đổi ngày lễ các ngươi ra sầu thảm, và hết thảy bài ca tụng các ngươi ra ca thương. Ta sẽ thắt bao gai trên mọi lưng, và làm cho mọi đầu đều sói. Ta sẽ đặt đất nầy trong sự sầu thảm, như là mất con trai một, và sự cuối cùng nó sẽ như ngày đắng cay.

11. Chúa Giê-hô-va phán: Nầy, những ngày sẽ đến, là khi ta khiến sự đói kém đến trong đất, chẳng phải là đói về bánh, cũng chẳng phải khát về nước, bèn là về nghe lời của Đức Giê-hô-va. 12. Bấy giờ chúng nó sẽ đi dông dài từ biển nầy đến biển khác, từ phương bắc đến phương đông; chạy đi đây đi đó đặng tìm lời Đức Giê-hô-va mà không tìm được.

13. Trong ngày đó, những gái đồng trinh đẹp đẽ và những trai trẻ sẽ mòn mỏi vì khát. 14. Hết thảy những kẻ chỉ tội lỗi của Sa-ma-ri mà thề rằng: Hỡi Đan, thật như thần ngươi sống! Thật như đường của Bê-e-Sê-ba sống! hết thảy những kẻ ấy sẽ ngã xuống, và không dậy được nữa.

Bản Dịch 2011

Giỏ Trái Cây Mùa Hè
1. CHÚA Hằng Hữu đã tỏ cho tôi thấy điều nầy: Này, có một giỏ trái cây mùa hè chín muồi.
2. Ngài hỏi tôi, “A-mốt, ngươi thấy gì?”
Tôi đáp, “Con thấy một giỏ trái cây mùa hè chín muồi.” Bấy giờ CHÚA phán với tôi,
“Thời cuối cùng của dân I-sơ-ra-ên của Ta đã chín muồi.
Ta sẽ không bỏ qua cho chúng nữa.”
3. Trong ngày đó, CHÚA Hằng Hữu phán,
“Trong Ðền Thờ, những bài thánh ca tôn ngợi sẽ biến thành những lời ai oán khóc than.
Xác người chết sẽ nằm ngổn ngang khắp đất.
Người ta sẽ lặng lẽ kéo xác người đem quăng.”
4. Hãy nghe đây, hỡi các người, những kẻ giày đạp những người cùng khốn,
Và khiến những người nghèo trong nước phải sống cảnh điêu linh,
5. Những kẻ nói với nhau rằng,
“Chờ cho lễ đầu tháng qua rồi, chúng ta mới lấy gạo ra bán.
Ðợi cho ngày Sa-bát xong, chúng ta mới đong bán lúa mì, đồng ý không?
Chúng ta sẽ chế lại ê-pha cho nhỏ đi và như thế sê-ken sẽ lớn hơn;
Chúng ta sẽ tiếp tục lừa gạt thiên hạ bằng các cân không thật;
6. Nhờ thế chúng ta có thể dùng tiền mua người nghèo,
Và dùng một đôi giày mua người cùng khốn;
Ngay cả gạo mục gạo hư chúng ta cũng có thể bán được nốt.”
7. CHÚA đã lấy danh dự của Gia-cốp mà thề,
“Chắc chắn Ta sẽ không bao giờ quên bất cứ việc nào chúng đã làm.
8. Chẳng phải vì vậy mà cả xứ sẽ run lên cầm cập,
Và mọi kẻ trong xứ sẽ than van khóc lóc hay sao?
Rồi đây, chẳng phải cả xứ sẽ trồi lên như nước Sông Nin dâng lên, rồi chao đảo, và trụt xuống như nước Sông Nin ở Ai-cập rút xuống hay sao?”
9. Trong ngày ấy, CHÚA Hằng Hữu phán,
“Ta sẽ làm mặt trời lặn xuống lúc giữa trưa,
Và khiến đất trở nên tối tăm ngay giữa ban ngày.
10. Ta sẽ biến những ngày lễ vui mừng của các ngươi thành những ngày than khóc,
Biến những bản nhạc hoan ca ra những điệu ai ca.
Ta sẽ khiến cho lưng mọi người đều quấn vải tang,
Ðầu của mỗi người sẽ cạo trọc để tỏ ra nỗi sầu thảm.
Ta sẽ làm cho đất nước nầy phải buồn khổ như người ta chịu tang cho đứa con trai một;
Ðến cuối cùng, nó sẽ như một ngày cay đắng khôn nguôi.”
11. “Rồi đây sẽ đến lúc,” CHÚA Hằng Hữu phán,
“Ta sẽ sai một nạn đói đến trong xứ,
Không phải đói về bánh, hay khát về nước,
Nhưng đói khát được nghe những lời của CHÚA.
12. Người ta sẽ đi lang thang từ đại dương nầy đến đại dương khác,
Ði từ bắc qua đông,
Chúng sẽ chạy tới chạy lui để tìm kiếm lời CHÚA,
Nhưng chúng không tìm được.
13. Trong ngày đó, các thiếu nữ xinh đẹp và các thanh niên sẽ ngất xỉu vì khát.
14. Những kẻ nhân danh các thần tượng của Sa-ma-ri mà thề,
Những kẻ nói rằng, ‘Ðan hỡi, vạn tuế thần của ngươi!’
Và ‘Vạn tuế con đường dẫn đến Bê-e Sê-ba!’
Những kẻ đó sẽ bị ngã nhào và sẽ không bao giờ đứng dậy nữa.”

Tài Liệu