Đa-ni-ên: Chương 8

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 20:51, ngày 26 tháng 2 năm 2021 của Admin (Thảo luận | đóng góp)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Vào năm thứ ba của triều vua Bên-xát-sa, có một khải tượng xuất hiện cho tôi là Đa-ni-ên. Điều nầy xảy ra sau khải tượng mà tôi đã thấy lần đầu.

2. Trong khải tượng, tôi thấy tôi đang ở trong cung Su-sơ thuộc tỉnh Ê-lam, và cũng trong khải tượng tôi thấy mình đang ở cạnh sông U-lai. 3. Tôi ngước mắt lên và thấy một con cừu đực có hai sừng đứng cạnh bờ sông - cả hai sừng đều cao - nhưng một sừng cao hơn sừng thứ hai, và sừng cao hơn lại mọc lên sau. 4. Tôi thấy con cừu đực húc về phía tây, phía bắc, và phía nam đến nỗi không một con thú nào chống lại nó được, và không gì có thể thoát khỏi tay nó, nhưng nó muốn làm gì tùy thích, và trở nên lớn mạnh.

5. Khi tôi đang suy nghĩ, có một con dê đực đến từ phía tây, nó đã vượt qua cả mặt đất nhưng chân không hề chạm đất, con dê đó có một cái sừng lớn nhô hẳn lên giữa hai con mắt. 6. Nó đến chỗ con cừu đực có hai sừng mà tôi đã thấy đứng cạnh bờ sông, rồi hùng hổ xông vào con cừu đực. 7. Tôi thấy nó đối đầu con cừu đực, hung hăng tấn công, húc con cừu đực, rồi làm gãy hai cái sừng. Con cừu đực không có sức chống cự lại. Con dê vật nó xuống đất rồi giày đạp lên trên, không ai ở đó có thể cứu con cừu đực khỏi nó. 8. Vì vậy, con dê đực trở nên rất lớn, nhưng lúc nó đang mạnh mẽ thì cái sừng lớn của nó bị gãy, và ngay chỗ đó có bốn cái khác nhô ra theo bốn hướng gió trên trời.

9. Từ một trong các sừng đó nhú ra một cái sừng nhỏ rồi phát triển rất nhanh trở nên rất lớn, hướng về phía nam, hướng về phía đông và về miền đất vinh hiển. 10. Nó vươn đến tận đạo quân trên trời, làm cho một phần đạo quân và một phần các ngôi sao rơi xuống đất, rồi giày đạp trên chúng. 11. Nó tự tôn mình bằng Đấng Lãnh Đạo của đạo quân, dẹp bỏ tế lễ hằng ngày của Ngài, và phá đổ nơi thánh của Ngài. 12. Do tội lỗi, một đạo quân và tế lễ hằng ngày đã bị trao cho nó. Nó quăng chân lý xuống đất và nó thành công trong việc nó làm.

13. Tôi nghe một đấng thánh nói, rồi một đấng thánh khác nói với đấng đang nói đó rằng: Khải tượng về tế lễ hằng ngày, về tội lỗi đưa đến sự hoang tàn, về việc trao nơi thánh cùng đạo quân để bị giày đạp dưới chân nó, kéo dài cho đến bao giờ?

14. Và đấng đó đã nói với tôi: Cho đến hai nghìn ba trăm buổi chiều và buổi sáng. Sau đó nơi thánh sẽ được thanh tẩy.

15. Trong khi tôi là Đa-ni-ên nhìn thấy khải tượng và đang tìm hiểu ý nghĩa, thì thình lình có ai đứng trước mặt tôi, hình dạng như một người nam.

16. Tôi nghe tiếng của một người nam từ giữa U-lai gọi và nói rằng: Gáp-ri-ên! Hãy giải thích cho người nầy hiểu khải tượng.

17. Vì vậy, người đến gần nơi tôi đứng. Khi thấy người đến, tôi kinh hãi và quỳ sấp mặt xuống. Nhưng người bảo tôi: Hỡi con người, hãy hiểu rằng khải tượng nầy liên quan đến thời kỳ cuối cùng.

18. Khi người còn đang nói với tôi thì tôi ngất xỉu, mặt sấp xuống đất. Nhưng người đã chạm vào tôi, khiến tôi đứng dậy, 19. Rồi người nói:

Nầy, ta sẽ cho ngươi biết điều sẽ xảy đến vào thời kỳ cuối cùng của cơn thịnh nộ, bởi vì nó liên quan đến kết cuộc đã được ấn định.

20. Con cừu đực có hai sừng mà ngươi đã thấy là các vua của Mê-đi và Ba Tư. 21. Con dê đực là vương quốc Hy Lạp, và cái sừng lớn mọc giữa những con mắt là vị vua đầu tiên. 22. Còn cái sừng bị gãy và có bốn cái khác mọc thế vào chỗ đó tức là bốn vương quốc nổi lên từ quốc gia đó nhưng không có sức mạnh của quốc gia đó.

23. Vào thời kỳ sau cùng trong vương quốc của họ, khi những kẻ phạm tội đã đạt đến tột đỉnh, có một vua thật hung dữ, biết mưu mô xảo quyệt, sẽ xuất hiện. 24. Quyền lực của người rất mạnh, nhưng không bởi sức của mình; người sẽ tàn phá cách khủng khiếp, sẽ được thịnh vượng và phát triển. Người tiêu diệt những người hùng mạnh và dân thánh. 25. Nhờ xảo quyệt, người làm cho sự gian dối được thịnh hành dưới quyền cai trị của mình. Trong thâm tâm, người tự tôn; nhờ thịnh vượng, người hủy diệt nhiều người, thậm chí chống lại lãnh đạo của các lãnh đạo. Người nổi lên nhưng sẽ bị đập tan nát không bởi phương tiện của loài người.

26. Khải tượng về các buổi chiều và các buổi sáng đã được nói đến là sự thật. Nhưng ngươi phải giữ kín khải tượng đó, vì nó liên quan đến nhiều thời kỳ.

27. Sau đó, tôi, Đa-ni-ên, kiệt sức và bệnh trong nhiều ngày. Cuối cùng tôi chỗi dậy và đi lo công việc cho vua. Tôi bàng hoàng về khải tượng vì không ai thấu hiểu nó.

Bản Dịch Đại Chúng

Vào năm thứ ba của triều vua Bên-xát-sa, có một khải tượng xuất hiện cho tôi là Đa-ni-ên. Điều nầy xảy ra sau khải tượng mà tôi đã thấy lần đầu.

Trong khải tượng, tôi thấy tôi đang ở trong cung Su-sơ thuộc tỉnh Ê-lam, và cũng trong khải tượng tôi thấy mình đang ở cạnh sông U-lai. Tôi ngước mắt lên và thấy một con cừu đực có hai sừng đứng cạnh bờ sông - cả hai sừng đều cao - nhưng một sừng cao hơn sừng thứ hai, và sừng cao hơn lại mọc lên sau. Tôi thấy con cừu đực húc về phía tây, phía bắc, và phía nam đến nỗi không một con thú nào chống lại nó được, và không gì có thể thoát khỏi tay nó, nhưng nó muốn làm gì tùy thích, và trở nên lớn mạnh.

Khi tôi đang suy nghĩ, có một con dê đực đến từ phía tây, nó đã vượt qua cả mặt đất nhưng chân không hề chạm đất, con dê đó có một cái sừng lớn nhô hẳn lên giữa hai con mắt. Nó đến chỗ con cừu đực có hai sừng mà tôi đã thấy đứng cạnh bờ sông, rồi hùng hổ xông vào con cừu đực. Tôi thấy nó đối đầu con cừu đực, hung hăng tấn công, húc con cừu đực, rồi làm gãy hai cái sừng. Con cừu đực không có sức chống cự lại. Con dê vật nó xuống đất rồi giày đạp lên trên, không ai ở đó có thể cứu con cừu đực khỏi nó. Vì vậy, con dê đực trở nên rất lớn; tuy nhiên lúc nó đang mạnh mẽ thì cái sừng lớn của nó bị gãy, và ngay chỗ đó có bốn cái khác nhô ra theo bốn hướng gió trên trời.

Từ một trong các sừng đó nhú ra một cái sừng nhỏ rồi phát triển rất nhanh trở nên rất lớn, hướng về phía nam, hướng về phía đông và về miền đất vinh hiển. Nó vươn đến tận đạo quân trên trời, làm cho một phần đạo quân và một phần các ngôi sao rơi xuống đất, rồi giày đạp trên chúng. Nó tự tôn mình bằng Đấng Lãnh Đạo của đạo quân, dẹp bỏ tế lễ hằng ngày của Ngài, và phá đổ nơi thánh của Ngài. Do tội lỗi, một đạo quân và tế lễ hằng ngày đã bị trao cho nó. Nó quăng chân lý xuống đất và nó thành công trong việc nó làm.

Tôi nghe một đấng thánh nói, rồi một đấng thánh khác nói với đấng đang nói đó rằng: Khải tượng về tế lễ hằng ngày, về tội lỗi đưa đến sự hoang tàn, về việc trao nơi thánh cùng đạo quân để bị giày đạp dưới chân nó, kéo dài cho đến bao giờ?

Và đấng đó đã nói với tôi: Cho đến hai nghìn ba trăm buổi chiều và buổi sáng. Sau đó nơi thánh sẽ được thanh tẩy.

Trong khi tôi là Đa-ni-ên nhìn thấy khải tượng và đang tìm hiểu ý nghĩa, thì thình lình có ai đứng trước mặt tôi, hình dạng như một người nam.

Tôi nghe tiếng của một người nam từ giữa U-lai gọi và nói rằng: Gáp-ri-ên! Hãy giải thích cho người nầy hiểu khải tượng.

Vì vậy, người đến gần nơi tôi đứng. Khi thấy người đến, tôi kinh hãi và quỳ sấp mặt xuống. Nhưng người bảo tôi: Hỡi con người, hãy hiểu rằng khải tượng nầy liên quan đến thời kỳ cuối cùng.

Khi người còn đang nói với tôi thì tôi ngất xỉu, mặt sấp xuống đất. Nhưng người đã chạm vào tôi, khiến tôi đứng dậy, Rồi người nói:

Nầy, ta sẽ cho ngươi biết điều sẽ xảy đến vào thời kỳ cuối cùng của cơn thịnh nộ, bởi vì nó liên quan đến kết cuộc đã được ấn định.

Con cừu đực có hai sừng mà ngươi đã thấy là các vua của Mê-đi và Ba Tư. Con dê đực là vương quốc Hy Lạp, và cái sừng lớn mọc giữa những con mắt là vị vua đầu tiên. Còn cái sừng bị gãy và có bốn cái khác mọc thế vào chỗ đó tức là bốn vương quốc nổi lên từ quốc gia đó nhưng không có sức mạnh của quốc gia đó.

Vào thời kỳ sau cùng trong vương quốc của họ, khi những kẻ phạm tội đã đạt đến tột đỉnh, có một vua thật hung dữ, biết mưu mô xảo quyệt, sẽ xuất hiện. Quyền lực của người rất mạnh, nhưng không bởi sức của mình; người sẽ tàn phá cách khủng khiếp, sẽ được thịnh vượng và phát triển. Người tiêu diệt những người hùng mạnh và dân thánh. Nhờ xảo quyệt, người làm cho sự gian dối được thịnh hành dưới quyền cai trị của mình. Trong thâm tâm, người tự tôn; nhờ thịnh vượng, người hủy diệt nhiều người, thậm chí chống lại lãnh đạo của các lãnh đạo. Người nổi lên nhưng sẽ bị đập tan nát không bởi phương tiện của loài người.

Khải tượng về các buổi chiều và các buổi sáng đã được nói đến là sự thật. Nhưng ngươi phải giữ kín khải tượng đó, vì nó liên quan đến nhiều thời kỳ.

Sau đó, tôi, Đa-ni-ên, kiệt sức và bệnh trong nhiều ngày. Cuối cùng tôi chỗi dậy và đi lo công việc cho vua. Tôi bàng hoàng về khải tượng vì không ai thấu hiểu nó.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Vào năm thứ ba của triều vua Bên-xát-sa có một khải tượng xuất hiện cho tôi, là Đa-ni-ên, điều nầy xảy ra sau khải tượng mà tôi đã thấy lần đầu.

2. Tôi thấy trong khải tượng tôi đang ở trong cung Su-sơ thuộc tỉnh Ê-lam, và cũng trong khải tượng, tôi thấy mình đang ở cạnh sông U-lai. 3. Tôi ngước mắt lên và thấy một con cừu đực có hai sừng đứng cạnh bờ sông - cả hai sừng đều cao - nhưng một sừng cao hơn sừng thứ hai; và sừng cao hơn lại mọc lên sau. 4. Tôi thấy con cừu đực húc về phía tây, phía bắc và phía nam, đến nỗi không một con thú nào chống lại nó được, và không gì có thể thoát khỏi tay nó, nhưng nó muốn làm gì tùy thích, và trở nên lớn mạnh.

5. Khi tôi đang suy nghĩ, có một con dê đực đến từ phía tây, nó đã vượt qua cả mặt đất nhưng chân không hề chạm đất, con dê đó có một cái sừng lớn nhô hẳn lên giữa hai con mắt. 6. Nó đến chỗ con cừu đực có hai sừng mà tôi đã thấy đứng cạnh bờ sông, rồi hùng hổ xông vào con cừu đực. 7. Tôi thấy nó đối đầu con cừu đực, hung hăng tấn công, húc con cừu đực, rồi làm gãy hai cái sừng. Con cừu đực không có sức chống cự lại; con dê vật nó xuống đất rồi giày đạp lên trên, không ai ở đó có thể cứu con cừu đực khỏi nó. 8. Vì vậy, con dê đực trở nên rất lớn, nhưng lúc nó đang mạnh mẽ thì cái sừng lớn của nó bị gãy, và ngay chỗ đó có bốn cái khác nhô ra theo bốn hướng gió trên trời.

9. Từ một trong các sừng đó nhú ra một cái sừng nhỏ rồi phát triển rất nhanh trở nên rất lớn, hướng về phía nam, hướng về phía đông và về miền đất vinh hiển. 10. Nó vươn đến tận đạo quân trên trời, làm cho một phần đạo quân và một phần các ngôi sao rơi xuống đất, rồi giày đạp trên chúng. 11. Nó tự tôn mình bằng Đấng Lãnh Đạo của đạo quân, dẹp bỏ tế lễ hằng ngày của Ngài, và phá đổ nơi thánh của Ngài. 12. Do tội lỗi, một đạo quân và tế lễ hằng ngày đã bị trao cho nó. Nó quăng chân lý xuống đất, và nó thành công trong việc nó làm.

13. Tôi nghe một đấng thánh nói, rồi một đấng thánh khác nói với đấng đang nói đó rằng: Khải tượng về tế lễ hằng ngày, về tội lỗi đưa đến sự hoang tàn, về việc trao nơi thánh cùng đạo quân để bị giày đạp dưới chân nó, kéo dài cho đến bao giờ?

14. Và đấng đó đã nói với tôi: Cho đến hai nghìn ba trăm buổi chiều và buổi sáng; sau đó nơi thánh sẽ được thanh tẩy.

15. Trong khi tôi, là Đa-ni-ên, nhìn thấy khải tượng và đang tìm hiểu ý nghĩa, thì thình lình có ai đứng trước mặt tôi, hình dạng như một người nam. 16. Tôi nghe tiếng của một người nam từ giữa U-lai gọi và nói rằng: Gáp-ri-ên! Hãy giải thích cho người nầy hiểu khải tượng.

17. Vì vậy, người đến gần nơi tôi đứng. Khi thấy người đến, tôi kinh hãi và quỳ sấp mặt xuống. Nhưng người bảo tôi: Hỡi con người, hãy hiểu rằng khải tượng nầy liên quan đến thời kỳ cuối cùng.

18. Khi người còn đang nói với tôi thì tôi ngất xỉu, mặt sấp xuống đất. Nhưng người đã chạm vào tôi, khiến tôi đứng dậy, 19. Rồi người nói:

Nầy, ta sẽ cho ngươi biết điều sẽ xảy đến vào thời kỳ cuối cùng của cơn thịnh nộ, bởi vì nó liên quan đến kết cuộc đã được ấn định. 20. Con cừu đực có hai sừng mà ngươi đã thấy là các vua của Mê-đi và Ba Tư. 21. Con dê đực là vương quốc Hy Lạp, và cái sừng lớn mọc giữa những con mắt là vị vua đầu tiên. 22. Còn cái sừng gãy đi và có bốn cái khác mọc thế vào chỗ đó, tức là bốn vương quốc nổi lên từ quốc gia đó, nhưng không có sức mạnh của quốc gia đó.

23. Vào thời kỳ sau cùng trong vương quốc của họ, khi những kẻ phạm tội đã đạt đến tột đỉnh, có một vua thật hung dữ, biết mưu mô xảo quyệt, sẽ xuất hiện. 24. Quyền lực của người rất mạnh, nhưng không bởi sức của mình; người sẽ tàn phá cách khủng khiếp, sẽ thịnh vượng và phát triển. Người tiêu diệt những người hùng mạnh và dân thánh. 25. Nhờ xảo quyệt, người làm cho sự gian dối được thịnh hành dưới quyền cai trị của mình. Trong thâm tâm, người tự tôn, nhờ thịnh vượng, người hủy diệt nhiều người, thậm chí chống lại lãnh đạo của các lãnh đạo. Người nổi lên nhưng sẽ bị đập tan nát không bởi phương tiện của loài người.

26. Khải tượng về các buổi chiều và các buổi sáng đã nói đến là sự thật. Nhưng ngươi phải giữ kín khải tượng đó, vì nó liên quan đến nhiều thời kỳ.

27. Sau đó, tôi, Đa-ni-ên, kiệt sức và bệnh trong nhiều ngày. Cuối cùng tôi trỗi dậy và đi lo công việc cho vua. Tôi bàng hoàng về khải tượng vì không ai thấu hiểu nó.

Bản Dịch 1925

1. Năm thứ ba, đời vua Bên-xát-sa, có sự hiện thấy tỏ ra cho ta, là Đa-ni-ên, sau sự hiện thấy đã tỏ ra cho ta khi trước. 2. Vậy ta thấy trong sự hiện thấy; vả khi ta thấy thì ta ở tại cung Su-sơ, về tỉnh Ê-lam; và trong sự hiện thấy, ta thấy mình ta ở cạnh sông U-lai. 3. Ta ngước mắt lên và thấy, nầy, có một con chiên đực đứng gần sông, có hai cái sừng; hai sừng nó cao, nhưng một cái thì cao hơn cái kia, và cái cao hơn thì mọc lên sau. 4. Bấy giờ ta thấy con chiên đực ấy húc sừng mình vào phía tây, phía bắc, và phía nam. Không có thú vật nào chống cự cùng nó được, và chẳng ai có thể cứu được khỏi tay nó. Nó muốn làm chi tùy ý, và nó càng lớn lên.

5. Khi ta nhìn xem sự đó, nầy, một con dê đực đến từ phía tây, đi khắp trên mặt đất mà không đụng đến đất; con dê đó có cái sừng mọc rõ ra giữa hai con mắt nó. 6. Nó đến tận chỗ con chiên đực có hai sừng, mà ta đã thấy đứng gần sông; nó hết sức giận chạy đến nghịch cùng chiên đực ấy. 7. Ta thấy nó đến gần con chiên đực, nổi giận húc nó, làm gãy hai cái sừng; con chiên đực không có sức nào chống lại; con dê vật nó xuống đất, giày đạp lên trên, và chẳng ai có thể cứu con chiên đực khỏi tay nó được. 8. Con dê đực làm mình nên lớn lắm; nhưng khi nó đã mạnh, thì cái sừng lớn của nó gãy đi, và ở chỗ đó, có bốn cái sừng mọc rõ ra hướng về bốn gió trên trời.

9. Bởi một trong các sừng, có mọc ra một cái sừng nhỏ, lớn lên rất mạnh, về phương nam, phương đông, lại hướng về đất vinh hiển. 10. Nó lớn lên đến cơ binh trên trời; làm cho đổ xuống đất một phần cơ binh và một phần trong các ngôi sao, rồi nó giày đạp lên. 11. Nó làm mình nên lớn cho đến tướng cơ binh; nó cất của lễ hằng dâng khỏi Ngài, và nơi thánh của Ngài bị quăng xuống. 12. Vì cớ tội lỗi thì cơ binh được phó cho nó, luôn với của lễ thiêu hằng dâng; và nó ném bỏ lẽ thật xuống đất, nó làm theo ý mình và được thạnh vượng.

13. Bấy giờ ta nghe một đấng thánh đang nói, và một đấng thánh khác nói cùng đấng đang nói, rằng: Sự hiện thấy nầy về của lễ thiêu hằng dâng và về tội ác sanh ra sự hủy diệt, đặng phó nơi thánh cùng cơ binh để bị giày đạp dưới chân, sẽ còn có cho đến chừng nào? 14. Người trả lời cùng ta rằng: Cho đến hai ngàn ba trăm buổi chiều và buổi mai; sau đó nơi thánh sẽ được thanh sạch.

15. Khi mà ta, Đa-ni-ên, nhìn xem sự hiện thấy đó, và ta tìm cách để rõ nghĩa, nầy, có như hình dạng người nam đứng trước ta. 16. Ta nghe tiếng một người nam từ giữa bờ sông U-lai, kêu và bảo rằng: Gáp-ri-ên, hãy cho người nầy hiểu sự hiện thấy đó. 17. Người bèn đến gần chỗ ta đứng; khi người đã đến, ta kinh hãi, và ngã sấp mặt xuống đất. Người bảo ta rằng: Hỡi con người, hãy hiểu biết; vì sự hiện thấy đó có quan hệ với kỳ sau rốt. 18. Khi người đang nói với ta, ta ngủ mê sấp mặt xuống đất; nhưng người đụng đến ta, khiến cho ta đứng dậy. 19. Người bảo ta rằng: Nầy, ta sẽ bảo cho ngươi biết điều sẽ đến trong kỳ sau rốt của sự thạnh nộ; vì điều nầy quan hệ với kỳ định cuối cùng. 20. Con chiên đực mà ngươi đã thấy, có hai sừng, đó là các vua nước Mê-đi và Phe-rơ-sơ. 21. Con dê xờm đực, tức là vua nước Gờ-réc; và cái sừng lớn ở giữa hai con mắt, tức là vua đầu nhất. 22. Về sừng đã gãy đi, có bốn sừng mọc lên trong chỗ nó: tức là bốn nước bởi dân tộc đó dấy lên, song quyền thế không bằng sừng ấy. 23. Đến kỳ sau rốt của nước chúng nó, khi số những kẻ bội nghịch đã đầy, thì sẽ dấy lên một vua, là người có bộ mặt hung dữ và thấu rõ những lời mầu nhiệm. 24. Quyền thế người sẽ lớn thêm, nhưng không phải bởi sức mình. Người làm những sự tàn phá lạ thường; và được thạnh vượng, làm theo ý mình, hủy diệt những kẻ có quyền và dân thánh. 25. Người dùng quyền thuật làm nên chước gian dối mình được thắng lợi. Trong lòng người tự làm mình nên lớn, và trong lúc dân ở yên ổn, người sẽ hủy diệt nhiều kẻ; người nổi lên chống với vua của các vua, nhưng người sẽ bị bẻ gãy chẳng bởi tay người ta.

26. Vả, sự hiện thấy về các buổi chiều và các buổi mai mà đã nói đến là thật. Nhưng ngươi hãy giữ kín sự hiện thấy đó, vì nó quan hệ với sau nhiều ngày.

27. Bấy giờ, ta, Đa-ni-ên, mê mẩn, và đau ốm trong mấy ngày; đoạn ta chổi dậy và làm việc vua. Ta rất lấy làm lạ về sự hiện thấy ấy, nhưng chẳng ai rõ ý nó.

Bản Dịch 2011

Khải Tượng về Chiên Ðực và Dê Ðực

1 Trong năm thứ ba của triều đại Vua Bên-sác-xa, một khải tượng đã hiện ra cho tôi, Ða-ni-ên, sau khi khải tượng kia đã hiện ra cho tôi lần trước. 2 Trong khi tôi đang nhìn khải tượng, bổng nhiên tôi thấy tôi đang ở Kinh Thành Su-sa, trong Tỉnh Ê-lam. Tôi cũng thấy trong khải tượng rằng tôi đang ở bên bờ Sông U-lai.

3 Tôi ngước mắt lên nhìn và thấy, kìa, một con chiên đực có hai sừng đang đứng cạnh bờ sông. Cả hai sừng đều dài, nhưng một sừng dài hơn sừng kia, và sừng dài hơn lại mọc lên sau sừng kia. 4 Tôi thấy con chiên đực ấy xông về hướng tây, hướng bắc, và hướng nam. Không thú vật nào có thể chống cự nó nổi, và cũng không con vật nào có thể thoát khỏi sức mạnh của nó. Nó muốn làm gì thì làm, và nó trở nên lớn mạnh.

5 Ðang khi tôi suy nghĩ về việc ấy, kìa, một con dê đực từ hướng tây vụt đến. Nó phóng nhanh trên khắp mặt đất, nhanh đến nỗi như chân không chấm đất. Con dê đực ấy có một sừng nổi bật ở giữa hai mắt. 6 Con dê đực ấy nhắm vào con chiên đực có hai sừng đang đứng bên bờ sông mà phóng tới với tất cả cơn giận của nó. 7 Tôi thấy nó hung hăng xông vào con chiên đực. Nó tấn công con chiên đực và húc gãy cả hai sừng của con chiên đực. Con chiên đực không đủ sức chống cự nó. Nó húc con chiên đực ngã nhào xuống đất và giày đạp con chiên đực dưới chân. Không ai có thể cứu con chiên đực thoát khỏi sức mạnh của nó. 8 Con dê đực trở nên rất mạnh mẽ. Nhưng đang khi nó ở đỉnh cao của quyền lực, cái sừng to lớn của nó đột nhiên bị gãy. Nơi cái sừng bị gãy, bốn cái sừng khác mọc lên quay về bốn hướng gió trên trời. 9 Trong bốn cái sừng ấy, một cái sừng nhỏ lớn lên rất nhanh về hướng nam, hướng đông, và hướng của miền Ðất Vinh Hiển. 10 Nó lớn mãi cho đến khi nó đụng đến đạo binh thiên thượng. Nó quăng một số trong đạo binh thiên thượng và một số trong các tinh tú xuống đất, và nó giày đạp họ. 11 Nó tự tôn tự đại đối với Ðấng Thủ Lãnh của đạo binh thiên thượng, qua việc dẹp bỏ sự dâng tế lễ hằng ngày lên Ngài và lật đổ nơi thánh của Ngài. 12 Sự bội nghịch ấy có vẻ như thành công vì đạo binh thiên thượng bị kiềm hãm, nhờ thế nó có thể dẹp bỏ sự dâng tế lễ hằng ngày, đạp đổ chân lý xuống đất, và làm gì cũng thành đạt.

13 Bấy giờ tôi nghe một vị thánh lên tiếng, và tôi lại nghe một vị thánh khác nói với vị thánh ấy, “Cho đến bao giờ những gì trông thấy trong khải tượng ấy, tức sự bội nghịch khiến cho sự dâng tế lễ hằng ngày bị bỏ phế và nơi thánh cùng đạo binh thiên thượng bị giày đạp dưới chân, mới chấm dứt?”

14 Vị ấy nói với tôi, “Nó sẽ kéo dài đến hai ngàn ba trăm buổi chiều và buổi sáng; sau đó nơi thánh sẽ được thanh tẩy.”

Gáp-ri-ên Giải Thích Khải Tượng

15 Ðang khi tôi, Ða-ni-ên, thấy khải tượng và suy nghĩ để hiểu ý nghĩa của khải tượng ấy, thình lình có ai như một người đàn ông xuất hiện và đứng trước mặt tôi. 16 Tôi nghe tiếng của một người từ giữa hai bờ Sông U-lai kêu lên, “Gáp-ri-ên, hãy nói cho người ấy hiểu ý nghĩa của khải tượng đó.”

17 Người ấy bèn tiến gần chỗ tôi đang đứng. Tôi sợ hãi quá đỗi và nằm sấp mặt xuống đất. Người ấy bảo tôi, “Hỡi con người, ngươi phải hiểu rằng những gì ngươi thấy trong khải tượng đó đều liên quan đến thời kỳ cuối cùng.” 18 Khi người ấy nói với tôi, tôi như người ngất xỉu nằm sấp mặt xuống đất; nhưng người ấy chạm vào tôi và làm cho tôi đứng dậy trên chân tôi.

19 Người ấy nói, “Này, ta sẽ cho ngươi biết những gì sẽ xảy ra trong thời kỳ của cơn thịnh nộ về sau, vì nó liên quan đến thời kỳ đã định cho sự cuối cùng: 20 Con chiên đực có hai sừng ngươi đã thấy tiêu biểu cho các vua Mê-đi và Ba-tư. 21 Con dê đực có bờm tiêu biểu cho vua Hy-lạp. Cái sừng to lớn ở giữa hai mắt của nó tiêu biểu cho vua đầu tiên của đế quốc đó. 22 Bốn cái sừng mọc lên ở chỗ nó tiêu biểu cho bốn vương quốc sẽ ra từ đế quốc đó, nhưng không vương quốc nào mạnh bằng đế quốc đó. 23 Ðến gần cuối thời kỳ của các vương quốc đó, khi tội lỗi của họ đã đầy, một vua dữ tợn sẽ dấy lên; đó là một kẻ đầy mưu mô xảo quyệt. 24 Nó sẽ trở nên rất mạnh, nhưng chẳng phải nhờ thực lực của nó. Nó sẽ tiêu diệt các đối thủ của nó một cách tàn bạo. Nó sẽ thành công trong mọi việc nó làm. Nó sẽ tiêu diệt những người dũng mãnh và luôn cả dân thánh. 25 Nhờ xảo quyệt nó làm cho sự dối gạt trở nên thịnh hành dưới quyền của nó. Trong thâm tâm nó, nó tự cho nó là một kẻ vĩ đại. Trong khi người ta an hưởng thái bình, nó sẽ bất thần giết hại nhiều người. Nó cả gan đứng dậy chống lại Chúa của các chúa, nhưng nó sẽ bị đập nát tan tành dù chẳng phải bởi tay của người phàm. 26 Khải tượng về các buổi chiều và các buổi sáng đã báo cho ngươi là thật; nhưng ngươi hãy giữ kín khải tượng đó, vì nó liên quan đến những gì sẽ xảy ra vào những ngày xa lắm trong tương lai.”

27 Tôi, Ða-ni-ên, bị kiệt lực và bị bịnh luôn mấy ngày. Sau đó tôi trỗi dậy và lo việc của vua, nhưng tôi cứ bần thần dã dượi mãi sau khi trông thấy khải tượng đó, vì tôi không hiểu thấu được ý nghĩa của nó.

Tài Liệu