Đa-ni-ên: Chương 10

Từ Thư Viện Tin Lành
Phiên bản vào lúc 20:53, ngày 26 tháng 2 năm 2021 của Admin (Thảo luận | đóng góp)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Trong năm thứ ba khi Si-ru làm vua của Ba Tư, có một mặc khải cho Đa-ni-ên - là người được gọi là Bên-tơ-xát-sa. Sứ điệp là thật, liên quan đến một cuộc xung đột rất lớn. Ông hiểu lời đó và cũng hiểu ý nghĩa của khải tượng.

2. Trong những ngày đó tôi, là Đa-ni-ên, đang sầu thảm trong ba tuần. 3. Tôi không ăn thức ăn ngon, cũng không có thịt và rượu nào vào miệng của tôi. Tôi cũng không xức dầu trọn cả ba tuần lễ.

4. Vào ngày hai mươi bốn của tháng giêng, tôi đang đứng bên bờ sông lớn - tức là sông Ti-gơ-rít. 5. Tôi ngước lên nhìn thì thấy có một người mặc vải gai, lưng thắt đai bằng vàng ròng. 6. Thân hình như bích ngọc, gương mặt như ánh chớp, mắt như những ngọn đuốc hừng, tay chân như đồng đánh bóng, và giọng nói như tiếng của đám đông.

7. Chỉ có một mình tôi là Đa-ni-ên thấy khải tượng đó. Những người đang ở với tôi không thấy khải tượng bởi vì nỗi kinh hoàng đã giáng trên họ khiến họ chạy trốn tìm chỗ ẩn mình.

8. Vì vậy, chỉ còn một mình tôi ở lại và tôi đã thấy khải tượng lớn đó. Tôi không còn sức vì sinh lực của tôi cạn kiệt, tôi không còn sức lực nào. 9. Tuy nhiên tôi vẫn nghe tiếng của người, và trong khi tôi nghe tiếng của người, tôi bị ngất đi, mặt sấp xuống đất.

10. Thình lình, có một bàn tay chạm vào tôi, khiến các đầu gối và những lòng bàn tay của tôi run rẩy.

11. Người ấy nói với tôi: Hỡi Đa-ni-ên, là người rất được yêu quý! Hãy hiểu rõ những lời của ta nói với ngươi. Bây giờ hãy đứng thẳng lên bởi vì ta đã được sai đến với ngươi. Trong khi người nói với tôi lời nầy, tôi run rẩy đứng lên.

12. Và rồi, người bảo tôi: Hỡi Đa-ni-ên, đừng sợ. Vì ngay từ ngày đầu ngươi quyết tâm tìm hiểu và tự hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời của ngươi, những lời của ngươi đã được lắng nghe, và ta đã được sai đến là vì những lời của ngươi. 13. Lãnh đạo của vương quốc Ba Tư đã ngăn trở ta trong hai mươi mốt ngày, nhưng Mi-ca-ên - một trong những vị thống lĩnh các thiên thần - đã đến giúp ta, bởi vì chỉ có một mình ta ở lại đó với các vua của Ba Tư. 14. Bây giờ, ta đến để làm cho ngươi hiểu điều gì sẽ xảy ra cho dân tộc của ngươi trong những ngày cuối cùng bởi vì khải tượng này liên quan đến những ngày sắp đến.

15. Khi người nói với tôi những lời đó, tôi sấp mặt xuống đất và bị câm lặng. 16. Kìa, có một vị có hình dạng giống như các con trai của loài người, đã chạm đến môi của tôi. Tôi liền mở miệng và nói với vị đứng trước mặt tôi rằng: Thưa chúa! Khải tượng đã làm tôi sầu thảm và không còn sức lực nữa. 17. Làm thế nào đầy tớ của chúa có thể thưa chuyện với chúa được? Bởi vì hiện nay tôi không còn sức lực nào, và cũng không còn sinh khí nào ở trong tôi.

18. Và rồi, vị có hình dạng như một người nam lại chạm đến tôi, rồi thêm sức cho tôi. 19. Người bảo tôi: Hỡi người rất được yêu quý! Đừng sợ! Hãy bình tĩnh và can đảm! Hãy can đảm lên!

Khi người đang nói với tôi, thì tôi được thêm sức, và nói: Thưa chúa! Xin hãy nói, bởi vì Ngài đã thêm sức cho tôi.

20. Người nói: Ngươi có biết tại sao ta đến cùng ngươi hay không? Bây giờ ta phải trở lại để giao chiến với lãnh đạo của Ba Tư, và khi ta đi, thì lãnh đạo của Hy Lạp sẽ đến. 21. Nhưng ta sẽ báo cho ngươi biết điều đã được chép trong sách chân lý. Không có ai hiệp với ta để chống lại chúng, ngoại trừ Mi-ca-ên, là thiên thần bảo hộ của các ngươi.

Bản Dịch Đại Chúng

Trong năm thứ ba khi Si-ru làm vua của Ba Tư, có một mặc khải cho Đa-ni-ên - là người được gọi là Bên-tơ-xát-sa. Sứ điệp là thật, liên quan đến một cuộc xung đột rất lớn. Đa-ni-ên hiểu lời đó và cũng hiểu ý nghĩa của khải tượng.

Trong những ngày đó tôi, là Đa-ni-ên, đang sầu thảm trong ba tuần. Tôi không ăn thức ăn ngon, cũng không có thịt và rượu nào vào miệng của tôi. Tôi cũng không xức dầu trọn cả ba tuần lễ.

Vào ngày hai mươi bốn của tháng giêng, tôi đang đứng bên bờ sông lớn - tức là sông Ti-gơ-rít. Tôi ngước lên nhìn thì thấy có một người mặc vải gai, lưng thắt đai bằng vàng ròng. Thân hình như bích ngọc, gương mặt như ánh chớp, mắt như những ngọn đuốc cháy rực, tay chân như đồng đánh bóng, và giọng nói như tiếng của đám đông.

Chỉ có một mình tôi là Đa-ni-ên thấy khải tượng đó. Những người đang ở với tôi không thấy khải tượng bởi vì nỗi kinh hoàng giáng trên họ khiến họ chạy trốn tìm chỗ ẩn mình.

Vì vậy, chỉ còn một mình tôi ở lại và tôi đã thấy khải tượng lớn đó. Tôi không còn sức vì sinh lực của tôi cạn kiệt, tôi không còn sức lực nào. Tuy nhiên tôi vẫn nghe tiếng của người, và trong khi tôi nghe tiếng của người, tôi bị ngất đi, mặt sấp xuống đất.

Thình lình, có một bàn tay chạm vào tôi, khiến các đầu gối và những lòng bàn tay của tôi run rẩy. Người ấy nói với tôi:

Hỡi Đa-ni-ên, là người rất được yêu quý! Hãy hiểu rõ những lời của ta nói cùng ngươi. Bây giờ hãy đứng thẳng lên bởi vì ta đã được sai đến với ngươi.

Trong khi người nói với tôi lời nầy, tôi run rẩy đứng lên. Và rồi, người bảo tôi:

Hỡi Đa-ni-ên, đừng sợ. Vì ngay từ ngày đầu ngươi quyết tâm tìm hiểu và tự hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời của ngươi, những lời của ngươi đã được lắng nghe, rồi ta đã được sai đến là vì những lời của ngươi.

Lãnh đạo của vương quốc Ba Tư đã ngăn trở ta trong hai mươi mốt ngày, nhưng Mi-ca-ên - một trong những vị thống lĩnh các thiên thần - đã đến giúp ta, bởi vì chỉ có một mình ta ở lại đó với các vua của Ba Tư. Bây giờ, ta đến để làm cho ngươi hiểu điều gì sẽ xảy ra cho dân tộc của ngươi trong những ngày cuối cùng bởi vì khải tượng này liên quan đến những ngày sắp đến.

Khi người nói với tôi những lời đó, tôi sấp mặt xuống đất và bị câm lặng. Kìa, có một vị có hình dạng giống như các con trai của loài người, đã chạm đến môi của tôi. Tôi liền mở miệng và nói với vị đứng trước mặt tôi rằng:

Thưa chúa! Khải tượng đã làm tôi sầu thảm và không còn sức lực nữa. Làm thế nào đầy tớ của chúa có thể thưa chuyện với chúa được? Bởi vì hiện nay tôi không còn sức lực nào, và cũng không còn sinh khí nào ở trong tôi.

Và rồi, vị có hình dạng như một người nam lại chạm đến tôi, thêm sức cho tôi. Người bảo tôi:

Hỡi người rất được yêu quý! Đừng sợ! Hãy bình tĩnh và can đảm! Hãy can đảm lên!

Khi người đang nói với tôi, thì tôi được thêm sức, rồi nói:

Thưa chúa! Xin hãy nói, bởi vì Ngài đã thêm sức cho tôi.

Người nói:

Ngươi có biết tại sao ta đến cùng ngươi hay không? Bây giờ ta phải trở lại để giao chiến với lãnh đạo của Ba Tư, và khi ta đi, thì lãnh đạo của Hy Lạp sẽ đến. Nhưng ta sẽ báo cho ngươi biết điều đã được chép trong sách chân lý. Không có ai hiệp với ta để chống lại chúng, ngoại trừ Mi-ca-ên, là thiên thần bảo hộ của các ngươi.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Trong năm thứ ba khi Si-ru làm vua của Ba Tư, có một mặc khải cho Đa-ni-ên - là người được gọi là Bên-tơ-xát-sa. Sứ điệp là thật, liên quan đến một cuộc xung đột rất lớn, người hiểu lời đó và cũng hiểu ý nghĩa của khải tượng.

2. Trong những ngày đó tôi, là Đa-ni-ên, đang sầu thảm trong ba tuần. 3. Tôi không ăn thức ăn ngon, không có thịt và rượu nào vào miệng của tôi, tôi cũng không xức dầu cho tới khi ba tuần lễ được đầy trọn.

4. Vào ngày hai mươi bốn của tháng giêng, tôi đang đứng bên bờ sông lớn - tức là sông Ti-gơ-rít. 5. Tôi ngước lên và nhìn, thì thấy có một người mặc vải gai, lưng thắt đai bằng vàng U-pha. 6. Thân hình như bích ngọc, gương mặt như ánh chớp, mắt như những ngọn đuốc hừng, tay và chân như đồng đánh bóng, và giọng nói như tiếng của đám đông.

7. Chỉ có một mình tôi là Đa-ni-ên thấy khải tượng đó - những người đang ở với tôi không thấy khải tượng, bởi vì nỗi kinh hoàng đã giáng trên họ khiến họ chạy trốn tìm chỗ ẩn mình.

8. Vì vậy, chỉ còn một mình tôi ở lại, và tôi đã thấy khải tượng lớn đó; tôi không còn sức vì sinh lực của tôi cạn kiệt, tôi không còn sức lực nào. 9. Tuy nhiên tôi vẫn nghe tiếng của người, và trong khi tôi nghe tiếng của người, tôi bị ngất đi, mặt sấp xuống đất.

10. Thình lình, có một bàn tay chạm vào tôi, khiến các đầu gối và những lòng bàn tay của tôi run rẩy. 11. Người ấy nói với tôi: Đa-ni-ên, người rất được yêu quý! Hãy hiểu rõ những lời của ta nói với ngươi. Bây giờ hãy đứng thẳng lên bởi vì ta đã được sai đến với ngươi.

Trong khi người nói với tôi lời nầy, tôi run rẩy đứng lên.

12. Và rồi, người bảo tôi: Hỡi Đa-ni-ên, đừng sợ. Vì ngay từ ngày đầu ngươi quyết tâm tìm hiểu và tự hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời của ngươi, những lời của ngươi đã được lắng nghe, và ta đã được sai đến là vì những lời của ngươi. 13. Lãnh đạo của vương quốc Ba Tư đã ngăn trở ta trong hai mươi mốt ngày, nhưng Mi-ca-ên - một trong những vị thống lĩnh các lãnh đạo - đã đến giúp ta, bởi vì chỉ có một mình ta ở lại đó với các vua của Ba Tư. 14. Bây giờ, ta đến để làm cho ngươi hiểu điều gì sẽ xảy ra cho dân tộc của ngươi trong những ngày cuối cùng, vì khải tượng này liên quan đến những ngày sắp đến.

15. Khi người nói với tôi những lời đó, tôi sấp mặt xuống đất và bị câm lặng. 16. Kìa, có một vị có hình dạng giống như các con trai của loài người, đã chạm đến môi của tôi. Tôi liền mở miệng và nói với vị đứng trước mặt tôi rằng: Thưa chúa! Khải tượng đã làm tôi sầu thảm và không còn sức lực nữa. 17. Làm thế nào đầy tớ của chúa có thể thưa chuyện với chúa được? Bởi vì hiện nay tôi không còn sức lực nào, và cũng không còn sinh khí nào ở trong tôi.

18. Và rồi, vị có hình dạng như một người nam lại chạm đến tôi, rồi thêm sức cho tôi. 19. Người bảo tôi: Hỡi người rất được yêu quý! Đừng sợ! Hãy bình tĩnh và can đảm! Hãy can đảm lên!

Khi người đang nói với tôi, thì tôi được thêm sức, và rồi nói: Thưa chúa! Xin hãy nói, bởi vì Ngài đã thêm sức cho tôi.

20. Người nói: Ngươi có biết tại sao ta đến cùng ngươi hay không? Bây giờ ta phải trở lại để giao chiến với lãnh đạo của Ba Tư, và khi ta đi, thì lãnh đạo của Hy Lạp sẽ đến. 21. Nhưng ta sẽ báo cho ngươi biết điều đã được chép trong sách chân lý. Không ai hiệp với ta để chống lại chúng, ngoại trừ Mi-ca-ên, là lãnh đạo của các ngươi.

Bản Dịch 1925

1. Năm thứ ba đời vua Si-ru nước Phe-rơ-sơ, có một sự tỏ ra cho Đa-ni-ên cũng gọi là Bên-tơ-xát-sa. Sự tỏ ra đó là thật, tức là sự chiến tranh lớn. Đa-ni-ên hiểu sự đó, và rõ được ý của sự hiện thấy.

2. Trong những ngày đó, ta, Đa-ni-ên đang buồn rầu trải ba tuần lệ trọn. 3. Ta chẳng ăn bánh ngon, thịt và rượu chẳng vào miệng ta, và ta không xức dầu chi hết cho đến chừng ba tuần đã mãn.

4. Ngày thứ hai mươi bốn tháng giêng, ta ở kề bờ sông lớn Hi-đê-ke. 5. Ta nhướng mắt nhìn xem, nầy, một người mặc vải gai, chung quanh lưng thắt đai bằng vàng ròng U-pha. 6. Mình người như bích ngọc; mặt người như chớp, và mắt như đuốc cháy; tay và chân như đồng đánh bóng, và tiếng nói như tiếng đám đông.

7. Ta, Đa-ni-ên, chỉ có một mình ta xem sự hiện thấy đó, vì những kẻ ở cùng ta không thấy sự hiện thấy đó; nhưng họ run rẩy quá, chạy trốn để ẩn mình. 8. Vậy ta sót lại một mình, và thấy sự hiện thấy lớn đó thì chẳng còn sức nữa. Mặt ta biến sắc cho đến tái đi, và ta không còn sức nữa. 9. Song ta còn nghe tiếng của những lời người, và vừa nghe xong, ta ngủ mê đi, nằm sấp mặt xuống đất.

10. Bấy giờ có một bàn tay rờ đến ta, khiến ta dậy, chống đầu gối và bàn tay trên đất. 11. Đoạn, người đó nói cùng ta rằng: Hỡi Đa-ni-ên, là người rất được yêu quí, hãy hiểu những lời ta nói cùng ngươi, và hãy đứng thẳng lên, vì bây giờ ta đã được sai đến cùng ngươi. Khi người đã nói cùng ta lời ấy, ta đứng lên và run rẩy.

12. Đoạn, người bảo ta rằng: Hỡi Đa-ni-ên, đừng sợ; vì kể từ ngày đầu mà ngươi đã chuyên lòng hiểu, hạ mình ngươi xuống trước mặt Đức Chúa Trời ngươi, thì những lời ngươi đã được nghe, và vì cớ những lời ngươi mà ta đã đến. 13. Song vua nước Phe-rơ-sơ đã ngăn trở ta trong hai mươi mốt ngày; nhưng, nầy Mi-ca-ên là một trong các quan trưởng đầu nhất, đã đến mà giúp đỡ ta, và ta ở lại đó với các vua Phe-rơ-sơ. 14. Bây giờ ta đến để bảo ngươi hiểu sự sẽ xảy đến cho dân ngươi trong những ngày sau rốt; vì sự hiện thấy nầy chỉ về nhiều ngày lâu về sau.

15. Trong khi người nói cùng ta những lời đó, ta cúi mặt xuống đất, và làm thinh. 16. Nầy, có đấng bộ dạng như các con trai loài người rờ đến môi ta. Ta bèn mở miệng, nói cùng đấng đứng trước mặt ta rằng: Hỡi chúa tôi, sự buồn rầu trở lại trên tôi vì cớ sự hiện thấy nầy, tôi không còn sức nữa. 17. Thể nào đầy tớ chúa tôi nói được cùng chúa tôi? vì về phần tôi, tức thì không còn một chút sức lực nào trong tôi, và cũng không còn hơi thở trong tôi nữa!

18. Bấy giờ đấng có bộ dạng người nam lại rờ đến ta và khiến ta nên mạnh. 19. Người bảo ta rằng: Hỡi người rất được yêu quí, đừng sợ hãi; nguyền cho sự bình an ở với ngươi! Hãy mạnh bạo! Phải, hãy mạnh bạo đi! Khi người đang nói cùng ta, ta lại được sức, mà nói rằng: Hỡi chúa, xin hãy nói, vì chúa đã khiến tôi nên mạnh.

20. Người lại nói cùng ta rằng: Ngươi có biết tại sao ta đến cùng ngươi chăng? Bây giờ ta trở về để đánh trận cùng vua của Phe-rơ-sơ, và khi ta đi, kìa, vua của Gờ-réc sẽ đến. 21. Nhưng ta sẽ truyền bảo cho ngươi biết mọi điều đã ghi chép trong sách chân thật. Không có ai giúp ta để chống với chúng nó, ngoài Mi-ca-ên, là vua các ngươi.

Bản Dịch 2011

Sự Xung Ðột giữa Các Nước và Quyền Lực Thiên Thượng

1 Trong năm thứ ba của triều đại Sy-ru vua Ba-tư, một sứ điệp đã được bày tỏ cho Ða-ni-ên, cũng có tên là Bên-tê-sác-xa. Sứ điệp ấy là thật và liên quan đến chiến tranh khủng khiếp về sau. Ông hiểu ý nghĩa của sứ điệp ấy và cũng hiểu ý nghĩa của khải tượng.

2 Trong những ngày ấy, tôi, Ða-ni-ên, đã than khóc trọn ba tuần. 3 Tôi không ăn những thức ăn ngon; thịt và rượu không vào miệng tôi; tôi cũng không xức dầu cho mình trọn ba tuần.

4 Vào ngày hai mươi bốn, tháng giêng, đang khi đứng bên bờ Sông Cả, Sông Khít-đê-ken, 5 tôi ngước mắt lên nhìn, và nầy, có một người mặc y phục bằng vải gai, lưng thắt đai bằng vàng ròng U-pha. 6 Thân hình người ấy như lục bích ngọc, mặt người ấy tỏa rạng hào quang như sét chớp, đôi mắt người ấy như hai đuốc đang rực cháy, hai tay và hai chân người ấy như đồng đánh bóng, và tiếng nói của người ấy như tiếng gào của một đám đông.

7 Tôi, Ða-ni-ên, chỉ một mình tôi thấy khải tượng ấy; những người ở với tôi lúc đó không thấy khải tượng ấy. Tuy nhiên một cơn run rẩy hãi hùng giáng trên họ, họ bỏ chạy tìm chỗ lẩn trốn. 8 Vì thế chỉ còn lại một mình tôi và tôi đã thấy khải tượng kinh khủng đó. Tôi không còn chút sức lực nào; mặt tôi có lẽ đã tái ngắt như người chết, và tôi bủn rủn cả người. 9 Bấy giờ tôi nghe tiếng người ấy nói. Vừa khi tôi nghe những lời người ấy nói, mặt tôi như kẻ mất hồn, và tôi nằm sấp mặt xuống đất. 10 Này, một bàn tay chạm vào tôi, khiến tôi chổm dậy mà hai tay và hai đầu gối tôi cứ run lẩy bẩy. 11 Người ấy nói với tôi, “Hỡi Ða-ni-ên, người rất được yêu thương, hãy hiểu những lời ta sắp nói với ngươi. Hãy đứng thẳng dậy, vì bây giờ ta được sai đến với ngươi.” Khi người ấy nói với tôi như thế, tôi đứng thẳng dậy nhưng vẫn còn run lập cập. 12 Người ấy nói tiếp, “Hỡi Ða-ni-ên, đừng sợ, vì từ ngày đầu tiên khi ngươi để lòng tìm hiểu và hạ mình xuống trước mặt Ðức Chúa Trời của ngươi, những lời cầu xin của ngươi đã được nhậm, và ta đến để đáp lời cầu nguyện của ngươi. 13 Nhưng thủ lĩnh của vương quốc Ba-tư đã cản trở ta hai mươi mốt ngày. Vì thế Mi-chên, một trong những vị thống soái, đã đến giúp ta, vì ta đã bị bỏ lại đó với các vua Ba-tư. 14 Bây giờ ta đến để giúp ngươi hiểu những gì sẽ xảy đến cho dân ngươi trong những ngày cuối cùng, vì khải tượng ấy liên quan đến những ngày còn xa lắm trong tương lai.”

15 Khi người ấy nói những lời ấy với tôi, tôi cúi đầu xuống đất và im lặng.

16 Nầy, một đấng có hình dáng giống con cái loài người chạm vào môi tôi; tôi mở miệng và nói được. Tôi nói với vị đứng trước mặt tôi, “Thưa ngài, khải tượng tôi thấy đã làm tôi đau đớn đến nỗi chẳng còn sức lực nữa. 17 Làm thể nào tôi tớ ngài có thể nói gì với ngài được? Vì sức lực, ngay cả hơi thở dường như cũng không còn trong tôi.”

18 Ðấng có hình dáng loài người chạm vào tôi một lần nữa và ban sức lực cho tôi. 19 Ðấng ấy nói, “Hỡi người rất được yêu quý, đừng sợ, ngươi hãy an tâm. Hãy mạnh mẽ và hãy can đảm lên!”

Khi đấng ấy nói với tôi, tôi liền được phục sức và nói, “Thưa ngài, xin ngài nói, vì ngài đã làm cho tôi được mạnh khỏe.”

20 Bấy giờ người ấy nói, “Ngươi có biết tại sao ta đến với ngươi không? Nhưng bây giờ ta phải trở lại để giao chiến với thủ lĩnh của vương quốc Ba-tư. Khi ta đi rồi, này, thủ lĩnh của vương quốc Hy-lạp sẽ đến. 21 Nhưng trước khi đi ta phải nói cho ngươi biết những gì đã ghi trong Sách Chân Lý. Không ai hiệp với ta để đối phó với các thủ lĩnh ấy cả, ngoại trừ Mi-chên, thủ lĩnh của các ngươi.

Tài Liệu