Ê-xê-chi-ên: Chương 19

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 02:59, ngày 6 tháng 2 năm 2023 của Admin (Thảo luận | đóng góp) (Update Ban Dich 2011)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Vậy ngươi hãy đọc bài ca thương về các quan trưởng Y-sơ-ra-ên, 2. mà rằng:

Mẹ ngươi xưa kia là thế nào? Là sư tử cái nằm giữa những sư tử đực; nuôi nấng con nó giữa những sư tử con. 3. Nuôi nấng một con trong các con nó, trở nên một sư tử tơ; tập bắt mồi, và nuốt người ta. 4. Các dân nghe tiếng về nó; nó bị bắt trong hầm; sau khi đã đặt móc nơi hàm, các nước điệu nó sang đất Ê-díp-tô. 5. Khi sư tử cái đợi chờ đã lâu, và sự trông cậy mình đã mất, bèn lấy một con khác và nuôi nên một sư tử tơ. 6. Nó đi lại giữa những sư tử, trở nên một sư tử tơ; tập bắt mồi, và nuốt người ta. 7. Nó biết cung đền chúng nó, và hủy phá các thành; đất nầy cùng mọi vật trong nó đều bị hoang vu, vì tiếng gầm của nó. 8. Các nước ở mọi miền chung quanh bày hàng ra nghịch cùng nó, bủa lưới trên nó; nó bị bắt trong hầm. 9. Lấy móc móc hàm và nhốt nó vào cũi, rồi điệu đến nơi vua nước Ba-by-lôn; dắt nó vào nơi đồn lũy, hầu cho tiếng nó không vang ra nữa trên núi Y-sơ-ra-ên.

10. Mẹ ngươi như một cây nho, trong máu ngươi, trồng nơi mé nước. Trịu những trái và nhành, nhờ có nhiều nước. 11. Nó mang những nhành mạnh mẽ, trở nên gậy của kẻ cai trị. Thân nó cao quá các nhành sum sê; làm cho thấy được vì nó cao, và vì nó có nhiều nhánh. 12. Nhưng nó đã bị nhổ bởi cơn giận, và bị quăng nơi đất. Gió đông đã làm khô trái nó; những nhánh mạnh mẽ của nó đã bị bẻ ra và khô; lửa đã nuốt nó đi! 13. Bây giờ nó bị trồng nơi đồng vắng, trong đất khô và khát. 14. Lửa đã ra từ các nhành của nó, và đã nuốt trái nó, đến nỗi không còn có nhành mạnh mẽ nữa, để làm gậy mà cai trị. Ấy là bài ca thương, về sau sẽ lấy làm bài ca thương.

Bản Dịch 2011

Bài Ai Ca cho Những Người Lãnh Ðạo I-sơ-ra-ên

1 “Về phần ngươi, hãy cất tiếng lên hát một bài ai ca để tiếc thương những người lãnh đạo của I-sơ-ra-ên. 2 Ngươi hãy nói:

Mẹ của ngươi là ai?

Nó giống như một sư tử cái ở giữa bầy sư tử.

Nó nằm xuống giữa các sư tử tơ và nuôi đàn con nhỏ.

3 Trong đàn con của nó,

Nó nuôi dạy một con trở thành một sư tử đực,

Học cách săn mồi và vồ lấy người để ăn thịt.

4 Các nước báo động với nhau chống lại nó.

Nó bị sa hố và bị bắt.

Chúng dùng móc treo nó lên và đem nó qua đất Ai-cập.

5 Khi sư tử mẹ thấy những gì nó trông cậy bị gãy đổ,

Hy vọng của nó bị tiêu tan,

Nó chọn một con khác trong đàn con của nó,

Rồi nuôi dạy con ấy thành một con sư tử đực.

6 Con sư tử ấy đi tới đi lui dọc ngang giữa bầy sư tử.

Nó trở thành một con sư tử đực,

Học cách săn mồi và vồ lấy người để ăn thịt.

7 Nó triệt hạ các tiền đồn heo hút của các nước láng giềng;

Nó làm cho tan hoang các thành của các lân bang;

Nghe tiếng rống của nó, dân trong nước bị liên lụy phải bỏ xứ trốn đi.

8 Từ các tỉnh của các nước chung quanh, người ta nổi lên chống lại nó;

Chúng giăng lưới để bắt nó,

Nó bị sa vào hố của chúng và bị bắt.

9 Chúng nhốt nó vào trong cũi và lấy móc treo nó lên,

Rồi mang nó đến vua Ba-by-lôn;

Chúng đem giam nó trong ngục,

Ðể tiếng gầm của nó sẽ không được nghe nữa trên các đồi núi của I-sơ-ra-ên.

10 Mẹ của ngươi giống như cây nho tràn đầy nhựa sống trồng bên dòng nước,

Nhờ nước dồi dào mà cây có nhiều nhánh và ra trái nhiều đến nỗi quằn cành.

11 Các cành cứng nhất trở thành các cây vương trượng của những kẻ trị vì;

Thân của nó vươn cao với các cành lá sum suê;

Nó cao lớn nổi bật với lá um tùm tươi tốt.

12 Nhưng trong cơn thịnh nộ, nó đã bị nhổ lên và bị quăng xuống đất;

Ngọn gió đông đã làm cho nó héo khô;

Các trái nó thay nhau rơi rụng;

Ngay cả cành cứng mạnh nhất cũng bị khô queo,

Và bị lửa thiêu rụi.

13 Bây giờ nó bị đem trồng xuống một miền hoang vắng,

Trong một đất khô khan và thiếu nước.

14 Ngọn lửa đã cháy từ cành cây mạnh lan ra thiêu rụi các cành khác và các trái,

Nên chẳng còn cành nào cứng mạnh để có thể làm vương trượng trị vì.

Ðó là một bài ai ca được dùng để hát lên bày tỏ nỗi thương tiếc ai hoài.”

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu