Ê-sai: Chương 58

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 02:43, ngày 6 tháng 2 năm 2023 của Admin (Thảo luận | đóng góp) (Update Ban Dich 2011)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Hãy kêu to lên, đừng dứt; hãy cất tiếng lên như cái loa; rao bảo tội lỗi dân ta cho nó, và rao bảo sự gian ác nhà Gia-cốp cho nhà ấy! 2. Ngày ngày họ tìm kiếm ta và muốn biết đường lối ta; như dân đã theo sự công bình và chưa từng bỏ luật pháp của Đức Chúa Trời mình! Họ cầu hỏi ta sự đoán xét công bình; và vui lòng gần gũi Đức Chúa Trời, 3. mà rằng: Sao chúng tôi kiêng ăn mà Chúa chẳng đoái xem? sao chúng tôi chịu dằn lòng mà Chúa chẳng biết đến? Nầy, trong ngày các ngươi kiêng ăn, cũng cứ tìm sự đẹp ý mình, và làm khổ cho kẻ làm thuê. 4. Thật, các ngươi kiêng ăn để tìm sự cãi cọ tranh cạnh, đến nỗi nắm tay đánh nhau cộc cằn; các ngươi kiêng ăn trong ngày như vậy, thì tiếng các ngươi chẳng được nghe thấu nơi cao. 5. Đó há phải là sự kiêng ăn mà ta chọn lựa, há phải là ngày người ta dằn lòng mình đâu? Cúi đầu như cây sậy, nằm trên bao gai và trên tro, đó há phải điều ngươi gọi là kiêng ăn, là ngày đẹp lòng Đức Giê-hô-va sao? 6. Sự kiêng ăn mà ta chọn lựa, há chẳng phải là bẻ những xiềng hung ác, mở những trói của ách, thả cho kẻ bị ức hiếp được tự do, bẻ gãy mọi ách, hay sao? 7. Há chẳng phải là chia bánh cho kẻ đói, đem những kẻ nghèo khổ đã bị đuổi đi về nhà mình, khi thấy kẻ trần truồng thì mặc cho, và chớ hề trớ trinh những kẻ cốt nhục mình, hay sao? 8. Bấy giờ sự sáng ngươi sẽ hừng lên như sự sáng ban mai, ngươi sẽ được chữa lành lập tức; sự công bình ngươi đi trước mặt ngươi, sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ sau ngươi. 9. Bấy giờ ngươi cầu, Đức Giê-hô-va sẽ ứng; ngươi kêu, Ngài sẽ phán rằng: Có ta đây! Nếu ngươi cất-bỏ cái ách khỏi giữa ngươi, không chỉ tay và không nói bậy; 10. nếu ngươi mở lòng cho kẻ đói, và làm no kẻ khốn khổ, thì sự sáng ngươi sẽ sáng ra trong tối tăm, và sự tối tăm ngươi sẽ như ban trưa. 11. Đức Giê-hô-va sẽ cứ dắt đưa ngươi; làm cho ngươi no lòng giữa nơi khô hạn lớn; làm cho cứng mạnh các xương ngươi, ngươi sẽ như vườn năng tưới, như nước suối chẳng hề khô vậy. 12. Những kẻ ra từ ngươi sẽ dựng lại nơi đổ nát ngày xưa; ngươi sẽ lập lại các nền của nhiều đời trước. Người ta sẽ xưng ngươi là Kẻ tu bổ sự hư hoại, và là Kẻ sửa đường lại cho người ở. 13. Nếu ngươi ngừa giữ chân mình trong ngày Sa-bát, không làm vừa ý mình trong ngày thánh của ta; nếu ngươi xưng ngày Sa-bát là ngày vui thích, coi ngày thánh của Đức Giê-hô-va là đáng kính; nếu ngươi tôn trọng ngày đó, không đi đường riêng mình, không theo ý riêng mình, và không nói lời riêng mình, 14. bấy giờ ngươi sẽ lấy Đức Giê-hô-va làm vui thích, ta sẽ làm cho ngươi cỡi lên các nơi cao trên đất, và lấy sản nghiệp của Gia-cốp, tổ phụ ngươi, mà nuôi ngươi; vì miệng Đức Giê-hô-va đã phán vậy.

Bản Dịch 2011

Sự Kiêng Ăn Ðẹp Lòng CHÚA

1 “Hãy hết sức hô to lên,

Ðừng ngại ngùng dè giữ!

Hãy cất tiếng kêu vang như tiếng của tù và!

Hãy rao báo cho dân Ta biết sự vi phạm của chúng.

Hãy nói cho nhà Gia-cốp hay tội lỗi của chúng.

2 Dù hằng ngày chúng tìm kiếm Ta,

Và lấy làm vui được biết đường lối Ta,

Như thể chúng là một quốc gia thực thi công chính,

Và không quên luật lệ của Ðức Chúa Trời mình;

Chúng cầu xin Ta những luật lệ để thể hiện công lý;

Chúng lấy làm vui được đến gần Ðức Chúa Trời.

3 Chúng nói, ‘Sao chúng tôi kiêng ăn mà Ngài chẳng thấy?

Sao chúng tôi hạ mình mà Ngài chẳng quan tâm?’

      

Này, trong ngày các ngươi kiêng ăn các ngươi vẫn làm điều lòng mình ưa thích;

Các ngươi bóc lột mọi người làm thuê cho mình.

4 Này, các ngươi kiêng ăn để cãi nhau rồi ẩu đả,

Dùng nắm tay đánh đấm cộc cằn.

Các ngươi làm như thế trong ngày kiêng ăn sám hối,

Mà lại mong lời cầu nguyện của mình được thấu đến trời cao.

5 Phải chăng đó là cách kiêng ăn Ta muốn thấy trong ngày linh hồn ngươi thống khổ?

Phải chăng cúi rạp đầu như sậy lau trước gió,

Và nằm trong vải thô và tro bụi là xong?

Ngươi cho đó là kiêng ăn sám hối, và đó là ngày CHÚA chấp nhận hay sao?

      

6 Ðây không phải là cách kiêng ăn Ta chấp nhận sao:

Tháo bỏ các xiềng xích của bất công áp bức,

Gỡ bỏ những dây trói buộc người ta vào ách nặng nề,

Trả tự do cho những người bị oan khiên ức hiếp,

Và đập tan mọi xiềng xích gông cùm?

7 Há chẳng phải chia cơm sẻ bánh cho người đói,

Tiếp vào nhà những kẻ nghèo khó vô gia cư,

Khi thấy ai không đủ áo quần che thân thì cho áo quần để mặc,

Khi bà con ruột thịt gặp cảnh khốn khó đến nhờ thì đừng tìm cách tránh né hay sao?

     

8 Bấy giờ ánh sáng của ngươi sẽ rực rỡ như ánh bình minh;

Ngươi sẽ được chữa lành nhanh chóng;

Ðức công chính của ngươi sẽ đi trước để mở đường cho ngươi;

Vinh hiển của CHÚA sẽ đi sau để bảo vệ ngươi.

9 Khi ấy ngươi cầu xin, CHÚA sẽ trả lời;

Ngươi kêu nài, Ngài sẽ đáp, ‘Có Ta đây.’

      

Nếu ngươi vất bỏ cái ách ở giữa các ngươi,

Không chỉ tay giá họa cho người khác,

Không nói lên những lời hiểm ác hại người,

10 Nếu ngươi chia cơm sẻ bánh cho người đói,

Và đáp ứng nhu cầu của người khốn khổ bần hàn,

Thì ánh sáng của ngươi sẽ rạng ngời trong đêm tối,

Ngay cả lúc âm u của ngươi cũng rực sáng tựa giữa trưa.

11 CHÚA sẽ luôn luôn dẫn dắt ngươi,

Làm thỏa mãn nhu cầu của ngươi trong những nơi khô hạn,

Khiến xương cốt ngươi được cứng cáp vững vàng.

Ngươi sẽ giống như vườn được năng tưới nước,

Như dòng suối chẳng cạn nước bao giờ.

12 Những nơi đổ nát xưa kia của ngươi sẽ được xây dựng lại;

Ngươi sẽ dựng lại nền của nhiều thế hệ trước kia;

Ngươi sẽ được gọi là người sửa chữa các lỗ hổng,

Người tu bổ các đường phố để người ta cư ngụ.

      

13 Nếu ngươi ngừa giữ chân mình trong ngày Sa-bát,

Không làm theo sở thích mình trong ngày thánh của Ta;

Nếu ngươi coi ngày Sa-bát là ngày vui thích,

Coi ngày thánh của CHÚA là ngày tôn trọng;

Nếu ngươi tôn trọng ngày ấy, không đi theo đường riêng mình, không làm theo sở thích mình, và không nói lời riêng mình;

14 Nhưng ngươi lấy làm vui thích trong CHÚA,

Thì Ta sẽ làm cho ngươi cỡi trên những nơi cao trên đất;

Ta sẽ nuôi ngươi bằng sản nghiệp của Gia-cốp tổ phụ ngươi,”

Vì miệng CHÚA đã phán vậy.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu