Ê-sai: Chương 25

Từ Thư Viện Tin Lành
Phiên bản vào lúc 02:41, ngày 6 tháng 2 năm 2023 của Admin (Thảo luận | đóng góp) (Update Ban Dich 2011)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là Đức Chúa Trời tôi! Tôi tôn sùng Ngài, tôi ngợi khen danh Ngài; vì Ngài đã làm những sự mới lạ, là những mưu đã định từ xưa, cách thành tín chân thật. 2. Vì Ngài đã làm cho thành trở nên gò đống, thành bền vững trở nên nơi đổ nát. Đền đài của dân ngoại chẳng phải là thành nữa, sẽ chẳng hề xây lại.

3. Vậy nên một dân cường thạnh sẽ tôn vinh Ngài; thành của các dân tộc đáng kinh hãi sẽ kính sợ Ngài. 4. Vì Ngài là nơi bền vững cho kẻ nghèo, đồn lũy cho kẻ thiếu thốn trong lúc khó khăn, chỗ đụt cho khỏi bão, chỗ bóng mát cho khỏi nắng, khi những kẻ cường bạo thổi hơi ra như bão, xông vào tường thành.

5. Ngài sẽ dứt sự ồn ào của dân ngoại, như trừ khi nóng trong nơi đất hạn; ngừng tiếng hát Mừng của kẻ cường bạo, như hơi nắng tan đi bởi bóng mây.

6. Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ ban cho mọi dân tộc, tại trên núi nầy, một tiệc yến đồ béo, một diên rượu ngon, đồ béo có tủy, rượu ngon lọc sạch. 7. Tại trên núi nầy Ngài sẽ trừ diệt mặt của đồ đắp trên muôn dân, và cái màn che phủ mọi dân tộc. 8. Ngài đã nuốt sự chết đến đời đời. Chúa Giê-hô-va sẽ lau nước mắt khỏi mọi mặt, và trừ bỏ sự xấu hổ của dân Ngài khỏi cả thế gian; vì Đức Giê-hô-va đã phán vậy.

9. Trong ngày đó, người ta sẽ nói rằng: Kìa, ấy là Đức Chúa Trời chúng ta; chúng ta đã mong đợi Ngài, và Ngài sẽ cứu chúng ta. Ấy là Đức Giê-hô-va; chúng ta đã mong đợi Ngài, chúng ta sẽ nức lòng mừng rỡ và đồng vui về sự cứu rỗi của Ngài! 10. Vì tay Đức Giê-hô-va sẽ đặt trên núi nầy; nhưng Mô-áp sẽ bị giày đạp trong nơi nó, như rơm bị giày đạp trong ao phân. 11. Nó sẽ giang tay trong đó, như người lội bơi giang tay ra để lội; nhưng Đức Giê-hô-va sẽ dằn sự kiêu ngạo nó xuống, và cất bỏ mọi cơ mưu của tay nó. 12. Ngài sẽ hạ lũy cao của tường thành ngươi xuống, đánh đổ, và ném xuống đất vào trong bụi bặm.

Bản Dịch 2011

Tạ Ơn vì Ðược Cứu Khỏi Áp Bức

1 Lạy CHÚA, Ngài là Ðức Chúa Trời của con;

Con tôn ngợi Ngài, con chúc tụng danh Ngài,

Vì Ngài đã làm những việc lạ lùng.

Ngài thực hiện các chương trình đã định sẵn từ xưa cách thành tín và chân thật.

2 Vì Ngài đã biến một thành phố thành một đống vụn,

Một thành trì kiên cố ra một nơi đổ nát điêu tàn;

Khu dinh thự của các dân ngoại không còn là một khu phố nữa;

Nó sẽ không bao giờ được xây dựng lại.

3 Vì thế các dân tộc hùng cường sẽ tôn vinh Ngài;

Những thành trì của các dân hung hãn sẽ kính sợ Ngài,

4 Vì Ngài là nơi ẩn núp của người nghèo khó,

Nơi nương náu cho người khốn cùng trong lúc gian nguy,

Nơi trú ẩn trong khi bão tố,

Và bóng mát giữa lúc nắng thiêu;

Vì sát khí của quân cường bạo như bão tố đập tới tấp vào tường,

5 Tiếng náo động của các dân ngoại như nắng gắt giữa vùng khô hạn;

Ngài chế ngự chúng như nắng nóng bị đám mây che mát;

Tiếng ca hát của quân cường bạo đành im bặt.

   

6 Trên núi này CHÚA các đạo quân sẽ thết đãi muôn dân một đại tiệc,

Một đại tiệc với thịt béo, một đại tiệc với rượu ngon;

Thịt thật béo bổ và rượu tinh khiết thượng hạng.

7 Cũng tại trên núi này Ngài sẽ hủy bỏ tấm màn bao trùm mọi dân;

Một tấm màn bao phủ tất cả các nước.

  

8 Ngài sẽ tiêu diệt tử thần vĩnh viễn;

CHÚA Hằng Hữu sẽ lau khô dòng lệ trên mặt mọi người;

Ngài sẽ cất đi nỗi ô nhục của dân Ngài trên toàn thế giới,

Vì CHÚA đã phán vậy.

   

9 Trong ngày ấy người ta sẽ nói:

Ðây là Ðức Chúa Trời chúng ta;

Chúng ta trông đợi Ngài, và Ngài giải cứu chúng ta.

Ðây là CHÚA chúng ta hằng chờ đợi;

Chúng ta hãy hân hoan và mừng rỡ hưởng ơn cứu rỗi của Ngài,

10 Vì CHÚA sẽ đặt tay Ngài trên núi này.

Sứ Ðiệp Nghịch Lại Mô-áp

Người Mô-áp sẽ bị chà đạp ngay tại xứ sở của họ,

Như rơm bị đạp dưới hố phân.

11 Dù giữa lúc ấy họ đưa tay ra tự cứu,

Như người bơi vươn tay ra để sải bơi,

Nhưng Ngài sẽ triệt hạ tính kiêu căng của họ,

Dù cánh tay họ cố vùng vẫy vươn lên.

12 Những tường thành của họ dù lớn cao kiên cố thế nào

Ðều sẽ bị Ngài triệt hạ, phá tan thành bình địa, và trở nên như bụi đất.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu