Ê-sai: Chương 24

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 00:41, ngày 31 tháng 5 năm 2020 của Admin (Thảo luận | đóng góp) (Added audio)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Nầy, Đức Giê-hô-va làm cho đất trống không và hoang vu; Ngài lật đổ mặt đất và làm tan lạc dân cư. 2. Thầy tế lễ như chúng dân, ông chủ như đầy tớ trai, bà chủ như đầy tớ gái, kẻ bán như người mua, kẻ cho mượn như người mượn, kẻ lấy lợi như người nộp lợi, ai cũng đồng một thể. 3. Trên đất sẽ đều trống không và hoang vu cả; vì Đức Giê-hô-va đã phán lời ấy.

4. Đất thảm thương và tồi tàn; thế gian lụn bại và tồi tàn; những dân cao nhất trên đất hao mòn đi. 5. Đất bị dân cư làm ô uế, vì họ đã phạm luật pháp, trái điều răn, dứt giao ước đời đời. 6. Vậy nên sự rủa sả thiêu nuốt đất, những người ở trên nó mắc tội. Vì cớ đó dân trên đất bị đốt cháy, chỉ còn ít người sót lại.

7. Rượu mới than vãn, cây nho tàn héo, mọi kẻ vốn có lòng vui đều than thở; 8. những kẻ đánh trống không đánh nữa, tiếng mừng rỡ hết rồi, dọng vui đàn cầm đã dứt. 9. Chẳng còn vừa uống rượu vừa hát nữa; những tay ghiền rượu cho rượu mạnh là cay đắng.

10. Thành hoang loạn đã đổ nát; nhà cửa đều đóng lại, không ai vào được. 11. Người ta kêu la trong đường phố vì cớ rượu; mọi sự vui đều trở nên tăm tối; sự mừng rỡ trong xứ đi đâu rồi! 12. Trong thành vắng vẻ, cửa thành phá hoại! 13. Vì giữa các dân trên đất sẽ giống như lúc người ta rung cây ô-li-ve, và như khi mót trái nho sau mùa hái trái.

14. Những kẻ nầy sẽ cất tiếng lên, kêu rao; từ nơi biển kêu lớn tiếng vui mừng vì sự uy nghiêm Đức Giê-hô-va. 15. Vậy hãy tôn vinh Đức Giê-hô-va trong phương đông, hãy tôn vinh danh Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, trong các cù lao biển! 16. Chúng ta đã nghe từ nơi đầu cùng đất hát rằng: Vinh hiển cho kẻ công bình! Nhưng tôi nói: Tôi bị gầy mòn, tôi bị gầy mòn! Khốn nạn cho tôi! Những kẻ gian dối làm gian dối, phải, kẻ gian dối làm gian dối lắm! 17. Hỡi dân cư trên đất, sự kinh hãi, hầm và bẫy đến trên ngươi. 18. Kẻ nào trốn khỏi tiếng kinh hãi, sẽ sa xuống hầm; nếu lên khỏi hầm, sẽ mắc vào lưới. Vì các cửa sổ trên trời đều mở ra, các nền dưới đất đều rung rinh. 19. Đất đều tan nát, đất đều vỡ lở, đất đều rúng động. 20. Đất lay động như người say; lỏng chỏng như cái võng, tội lỗi chất lên trên nặng trĩu, nó sẽ đổ xuống và không dậy được nữa!

21. Xảy ra trong ngày đó, Đức Giê-hô-va sẽ phạt các cơ binh nơi cao ở trên trời, phạt các vua thế gian ở trên đất. 22. Họ sẽ nhóm lại cùng nhau, bị cầm trong hầm như tù bị nhốt trong ngục; cách lâu ngày, sẽ đều bị phạt. 23. Mặt trăng sẽ xấu hổ, mặt trời sẽ mắc cỡ; vì Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ trị vì trên núi Si-ôn, tại Giê-ru-sa-lem; và sự vinh hiển sẽ chói lói trước mặt các trưởng lão.

Bản Dịch 2011

CHÚA Phán Xét Thế Gian

1 Này, CHÚA sắp hủy phá mặt đất và khiến nó trở nên hoang tàn;

Ngài sẽ lật úp mặt nó xuống và làm tan tác dân cư.

2 Bấy giờ mọi người sẽ cùng chung số phận: Tư tế cũng như dân thường,

Ông chủ cũng như tôi trai,

Bà chủ cũng như tớ gái,

Kẻ bán cũng như người mua,

Kẻ cho mượn cũng như người vay mượn,

Chủ nợ cũng như con nợ.

3 Mặt đất sẽ trở nên trống không hoang vắng;

Nó sẽ bị tước đoạt và lột sạch,

Vì lời CHÚA đã phán vậy.

4 Khắp đất đều hoang vắng thê lương;

Thế giới đều héo sầu buồn thảm;

Trời đất thảy ảo não u sầu.

5 Dân cư trên đất đã làm cho nó bị ô nhiễm,

Vì họ đã vi phạm luật pháp,

Thay đổi mạng lịnh,

Hủy bỏ giao ước đời đời.

6 Vì vậy lời nguyền rủa sẽ ăn tươi nuốt sống trái đất;

Dân cư nó phải gánh lấy hậu quả của tội lỗi họ.

Do đó dân cư trên đất sẽ bị thiêu hủy;

Chỉ còn một ít người sống sót.

7 Rượu mới thảm sầu, cây nho tàn héo;

Tất cả những kẻ hay vui chơi nay đều thở dài ảo não.

8 Tiếng trống vui nhộn giờ hoàn toàn ngưng bặt;

Tiếng cười reo nay đã dứt rồi;

Tiếng đàn vui giờ cũng im lìm vắng lặng.

9 Chẳng còn ai uống rượu rồi cất giọng hát ca;

Ly rượu mạnh đã trở thành đắng cay cho người uống nó.

10 Thành cuồng loạn nay đã sụp đổ tan tành;

Nhà nhà đều cửa khóa then cài, chẳng ai vào được.

11 Ngoài đường phố vang tiếng kêu la kiếm rượu;

Mọi cuộc vui đều không còn nữa;

Những vui sướng của thế gian thảy đều biến mất.

12 Thành phố bây giờ chỉ còn hoang vắng tiêu điều;

Các cổng thành đều gãy nát.

13 Ðó sẽ là tình trạng của các quốc gia trên thế giới,

Giống như cây ô-liu bị rung khi hái trái,

Như cây nho bị mót trái lúc cuối mùa.

14 Những kẻ sống sót sẽ lên tiếng, họ sẽ hớn hở ca mừng;

Những kẻ ở phương tây sẽ reo hò vì uy nghi của CHÚA.

15 Vậy hỡi những kẻ ở phương đông, hãy tôn vinh CHÚA;

Hỡi các dân trong các xứ ở hải ngoại, hãy tôn vinh danh CHÚA, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên.

16 Chúng tôi đã nghe những lời ca ngợi phát xuất từ các nơi tận cùng trái đất rằng,

“Ðấng Công Chính thật hiển vinh thay!”

Nhưng tôi nói, tôi đuối sức rồi, tôi đuối sức rồi. Khốn cho tôi thay!

Phường phản bội đã phản bội rồi;

Phải, phường phản bội đã phản bội thật rồi.

17 Hỡi dân cư trên đất,

Kìa kinh hoàng, hầm hố, và bẫy lưới đang chờ bắt các ngươi.

18 Kẻ chạy trốn vì tiếng kinh hoàng sẽ sa vào hố;

Kẻ nào trèo ra khỏi hố sẽ bị mắc vào bẫy lưới,

Vì cổng các nguồn nước trên trời đã mở toang;

Các nền trái đất thảy đều rung chuyển.

19 Trái đất bị vỡ nát tan tành;

Ðịa cầu bị nổ tung ra từng mảnh;

Trái đất bị rúng động dữ dội.

20 Ðịa cầu lảo đảo như người say,

Lắc lư tựa chiếc lều lỏng lẻo.

Tội lỗi nó đè nặng trên nó;

Nó ngã quỵ và không đứng dậy được nữa.

21 Trong ngày ấy trên trời CHÚA sẽ trừng phạt đạo thiên binh sa ngã,

Còn dưới đất Ngài sẽ trừng phạt các vị vua kiêu ngạo.

22 Họ sẽ bị gom lại với nhau,

Như các tù nhân bị nhốt chung dưới hầm ngục;

Họ sẽ bị giam giữ trong tù;

Họ sẽ bị trừng phạt như vậy một thời gian lâu.

23 Bấy giờ mặt trăng sẽ mắc cỡ, mặt trời sẽ hổ thẹn,

Vì CHÚA các đạo quân sẽ trị vì trên Núi Si-ôn, ngay tại Giê-ru-sa-lem,

Và vinh quang Ngài sẽ rạng lòa trước mặt các vị trưởng lão của Ngài.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu