ĐỨC THÁNH LINH

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 03:32, ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Admin3 (Thảo luận | đóng góp) (→‎Lời Việt)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Đức Thánh Linh
  • Lời:
  • Nhạc:
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Đức Thánh Linh
Xin Thần Linh Chúa dẫn dắt tỉnh thức lòng con
Thần Linh trong con thay đổi nên người tươi mới
Lẽ thật Kinh Thánh dẫn dắt tỉnh thức lòng con đây
Chờ mong Chúa đến, lòng khẩn thiết cầu nguyện không thôi

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo