Khác biệt giữa các bản “Ơn Yêu Thương Từ Cha”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
(Tạo trang mới với nội dung “==Tác Giả== *Nguyên tác: What Manner of Love *Lời: Patricia Van Tine *Nhạc: Patricia Van Tine ==Lời Anh== :'''What Manner of Love''' :Beh…”)
 
(Added mp3 and pdf)
 
Dòng 1: Dòng 1:
 
==Tác Giả==
 
==Tác Giả==
 
 
*Nguyên tác: What Manner of Love
 
*Nguyên tác: What Manner of Love
 
 
*Lời: Patricia Van Tine
 
*Lời: Patricia Van Tine
 
 
*Nhạc: Patricia Van Tine
 
*Nhạc: Patricia Van Tine
 
 
==Lời Anh==
 
==Lời Anh==
 
 
:'''What Manner of Love'''
 
:'''What Manner of Love'''
 
 
:Behold, what manner of love the Father has given unto us,
 
:Behold, what manner of love the Father has given unto us,
 
:Behold, what manner of love the Father has given unto us,
 
:Behold, what manner of love the Father has given unto us,
 
:That we should be called the sons of God,
 
:That we should be called the sons of God,
 
:That we should be called the sons of God.  
 
:That we should be called the sons of God.  
 
 
==Lời Việt==
 
==Lời Việt==
 
 
:'''Ơn Yêu Thương Từ Cha'''
 
:'''Ơn Yêu Thương Từ Cha'''
 
 
:Kìa xem ơn yêu thương từ Cha đang ban ra đậm sâu cho con cái Ngài,
 
:Kìa xem ơn yêu thương từ Cha đang ban ra đậm sâu cho con cái Ngài,
 
:Kìa xem ơn yêu thương từ Cha đang ban ra đậm sâu cho bao cuộc đời:
 
:Kìa xem ơn yêu thương từ Cha đang ban ra đậm sâu cho bao cuộc đời:
 
:Cho chúng ta hôm nay nên con cái Ngài,
 
:Cho chúng ta hôm nay nên con cái Ngài,
 
:Cho chúng ta hôm nay nên con trong nhà.
 
:Cho chúng ta hôm nay nên con trong nhà.
 
+
==Ca Khúc==
 +
==Nhạc Đệm==
 +
:<html5media height="520" width="1280">https://wiki.thuvientinlanh.org/ThanhCa/TCTLVNMN/beat/811.mp3</html5media>
 +
==Nhạc==
 +
:<pdf width="400px" height="600px">https://wiki.thuvientinlanh.org/ThanhCa/TCTLVNMN/sheet/811.pdf</pdf>
 
==Tài Liệu Tham Khảo==
 
==Tài Liệu Tham Khảo==
 
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ]] (1998) - Bài số 456
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ]] (1998) - Bài số 456

Bản hiện tại lúc 02:52, ngày 9 tháng 1 năm 2020

Tác Giả

  • Nguyên tác: What Manner of Love
  • Lời: Patricia Van Tine
  • Nhạc: Patricia Van Tine

Lời Anh

What Manner of Love
Behold, what manner of love the Father has given unto us,
Behold, what manner of love the Father has given unto us,
That we should be called the sons of God,
That we should be called the sons of God.

Lời Việt

Ơn Yêu Thương Từ Cha
Kìa xem ơn yêu thương từ Cha đang ban ra đậm sâu cho con cái Ngài,
Kìa xem ơn yêu thương từ Cha đang ban ra đậm sâu cho bao cuộc đời:
Cho chúng ta hôm nay nên con cái Ngài,
Cho chúng ta hôm nay nên con trong nhà.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo