Ơn Chúa Lòng Ghi Sâu

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Ơn Chúa Lòng Ghi Sâu
  • Lời: Henry Smith
  • Nhạc: Henry Smith
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Give Thanks
Give thanks with a grateful heart,
Give thanks to the Holy One,
Give thanks because He’s given Jesus Christ his Son.
And now let the weak say “I am strong”
Let the poor say “I am rich”
Because of what the Lord has done for us…
Give thanks, give thanks, give thanks, give thanks, give thanks.

Lời Việt

Ơn Chúa Lòng Ghi Sâu
Lời Việt: Vĩnh Phúc
Xin dâng Cha tạo ra muôn loài
Trái tim chân thành ghi ơn Ngài, ơn Ngài
Không bao giờ nhạt phai dù tháng năm đổi thay
Hân hoan ca ngợi Cha trên trời đã ban
Jêsus cho muôn người
Muôn người ăn năn về cùng Cha tội lỗi xưa được tha
Chúa khiến những kẻ yếu mạnh lên trong Chúa
Những kẻ khó được giàu ơn Chúa
Jêsus yêu thương ngày đêm dìu qua sương mưa
Chính chỗ những kẻ khốn cùng được nương náu
Những kẻ vỡ lòng được yêu dấu
Trong tay Jêsus bình an chẳng vương lo âu
Cha ơi, những ơn Chúa ban chúng con ghi sâu.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo